Affaldsordninger

Farligt affald

Farligt affald indeholder stoffer som er problematiske for miljøet. Det er derfor vigtigt, at du afleverer fx batterier, kemikalier og elsparepærer i én af ordningerne for farligt affald

Genbrugspladsen

På genbrugspladsen kan du aflevere mange forskellige typer sorteret affald og du kan som borger i Hvidovre Kommune benytte alle Amager Ressourcecenters genbrugspladser

Haveaffald

Du kan få afhentet haveaffald på din adresse, hvis din ejendom er tilmeldt.