Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Information om coronavirus

Hvidovre Kommune følger Sundhedsstyrelsens og øvrige myndigheders anvisninger og tager de nødvendige forholdsregler for at begrænse smitte med corona-virus (COVID-19) og beskytte særligt udsatte borgere, fx ældre og syge. Vi opfordrer dig til at gå på coronasmitte.dk eller sst.dk/corona/FAQ for generel information om corona-virus. Hent også gerne app'en Smittestop til din mobil og vær med til at begrænse smitten.
Denne side bliver løbende opdateret med information om, hvordan situationen med corona-virus påvirker Hvidovre Kommunes service til borgere og erhvervsliv.

STATUS på driften i hvidovre kommune (OPD. 4. December kl. 08.20)

Restriktioner og ekstra tiltag frem til 2. januar 2021

På grund af det stigende antal corona-smittede har regeringen indført særlige restriktioner i hele landet. Disse restriktioner gælder til og med den 2. januar 2021. Bl.a. skal man bære mundbind på offentligt tilgængelige steder indendørs, fx i supermarkeder, indkøbscentre, biblioteker, Borgerservice, jobcenter, uddannelsesinstitutioner, på hospitaler, hos lægen osv. Man skal fortsat bære mundbind i offentlig transport.
Forsamlingsforbuddet sænket, så man frem til og med den 13. december kun må mødes 10 personer i det offentlige rum - både inde og ude.  Regeringen opfordrer også til, at man højst omgås 10 faste personer udover dem, man bor, arbejder, går i skole/daginstitution og går til fritidsaktiviteter med.
Fra den 7. december til og med 2. januar gælder yderligere restriktioner for 17 kommuner i hovedstadsområdet, bl.a. Hvidovre. Du kan få et overblik over disse restriktioner her:

https://coronasmitte.dk/nye-tiltag-i-hovedstadsomraadet

Læs om de andre gældende restriktioner her:
https://coronasmitte.dk/overblik

 

Følg myndighedernes anvisninger

Det er vigtigt, at du som borger følger med på myndighedernes hjemmesider.
Find information her:
Sundhedsstyrelsens hjemmeside: sst.dk/corona (nyt vindue) 
Myndighedernes fælles side: www.coronasmitte.dk (nyt vindue).

Husk også at være kildekritisk. Undgå rygtedannelse og viderebring kun oplysninger fra kilder, som er pålidelige - fx kommunen, Sundhedsstyrelsen og Politiet. Pas også på hjemmesider og mails, der udgiver sig for at være fra offentlige myndigheder.

Du skal altid ringe til din læge:
Hvis du har symptomer på COVID-19, og føler dig så syg, at du gerne vil tale med en læge.
Hvis du er bekymret eller i tvivl.
Hvis det drejer sig om et barn under 2 år.

Du kan nu selv booke tid på coronaprover.dk:
Hvis du har symptomer, der kunne være COVID-19, men ikke føler dig så syg, at du har behov for at tale med din læge.

Du kan fortsat selv booke tid på coronaprover.dk:
Hvis du har været i nær kontakt med en smittet og er blevet henvist til test af Coronaopsporingen.
Hvis du ønsker en test af anden årsag.

Corona-test

Test og opsporing af smittede og nære kontakter er en vigtig del af at bekæmpe spredningen af coronavirus.

Du kan selv booke tid til test på coronaprover.dk.

Den 3.-11. december kan du blive testet uden tidsbestilling, når Region Hovedstadens mobile testenhed er på besøg i Kometen på Hvidovrevej 282. Testecenter Kometen har åbent alle dage kl. 10-16. Se mere her: https://www.hvidovre.dk/Service/Nyheder/2020/11/mobil-test

 

Skoler, SFO og klubber

Der har efter sommerferien været flere tilfælde af smittede elever og lærere på Hvidovres folkeskoler. Forældre opfordres til at følge med på Aula, hvor der er information om situationen på den enkelte skole. 
Har man akut brug for at få fat i Center for Skole og Uddannelse, kan man ringe til dette nummer: 6197 1672.

Både i skoler, SFO'er og klubber er der fokus på både børnenes og medarbejdernes sikkerhed og på at overholde de retningslinjer og restriktioner, der bliver givet fra centralt hold.

Pjece med information til forældre - om børn med symptomer eller smitte i skole/dagtilbud

Daginstitutioner

Alle dagtilbud er stort set tilbage på normal drift. Der vil fortsat være fokus på høj hygiejne jf. Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer for området. Forældre kan orientere sig hos lederen i det enkelte dagtilbud.

Der bliver gjort rent to gange i alle dagtilbud og i dagplejens legestuer. Der er særligt fokus på at rengøre ved indgange, toiletter og kontaktpunkter, som mange børn og voksne berører i løbet af en dag (fx dørhåndtag, gelændere, vinduespartier og lignende). Behovet for rengøring vurderes løbende. 

På Sundhedsstyrelsens anbefaling benytter dagtilbuddene sig i øjeblikket ikke af offentlig transport i forbindelse med ture ud af huset. I stedet benyttes egne busser, ladcykler eller evt. gåben. 
Pga. de særlige restriktioner frem til den 2. januar kan planlagte forældremøder, høstfester og lignende risikere at blive aflyst. Forældre og børn vil få direkte besked fra deres dagtilbud. 

Pjece med information til forældre - om børn med symptomer eller smitte i skole/dagtilbud

Dagpleje 

Der er almindelig åbningstid hos dagplejerne. Der er fortsat fokus på høj hygiejne jf. sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer for området. I det hele taget vil dagplejen stort set gå tilbage til normal drift pr. 1. august. 
Forældre kan orientere sig hos den enkelte dagplejer, dagplejepædagogen eller ledelsen i dagplejen.
Der bliver gjort rent to gange i alle dagtilbud og i dagplejens legestuer. Der er særligt fokus på at rengøre ved indgange, toiletter og kontaktpunkter, som mange børn og voksne berører i løbet af en dag (fx dørhåndtag, gelændere, vinduespartier og lignende). Behovet for rengøring vurderes løbende. 

Ofte stillede spørgsmål fra forældre

Vi har oprettet en Forældre-FAQ med svar på de spørgsmål, vi oftest får om coronavirus i forhold til børn og familier:

Forældre-FAQ

 

 

Ældre, syge, handicappede og sårbare

Hjemmeplejen kører til alle borgere, der er visiteret til personlig pleje og/eller rengøring. Indkøbsordningen, tøjvask og madservice fortsætter også uændret. 

Hvis dine behov for hjemmehjælp har ændret sig som følge af coronavirus, kan du henvende dig til Visitationen og høre nærmere om dine muligheder.

Alle plejecentre og bofællesskaber er i drift.

Der er pr. 11. september indført midlertidige restriktioner for besøg på plejehjem, midlertidig døgnrehabilitering og bosteder i Hvidovre Kommune. Der er desuden den 26. november udstedt midlertidigt besøgsforbud på Plejecenter Dybenskærhave. Se mere her: https://www.hvidovre.dk/Service/Nyheder/2020/11/dybenskaerhave 

Information til pårørende om midlertidige restriktioner for besøg på plejecentre (pdf)

Daghjemmene Strandmarkshave og Søvangsgården er åbnet igen. Dog er der plads til lidt færre borgere ad gangen, og der bliver naturligvis taget de nødvendige forholdsregler.

Sundhedscentret har åbent for borgere, der har en aftale. Hvis man symptomer som feber, tør hoste, ondt i halsen, hovedpine eller muskelømhed, skal man aflyse sin tid. Se mere sundhedscenter.hvidovre.dk. 

Har du spørgsmål, kan du kontakte Hvidovre Sundhedscenter på 36 39 37 37.

Broen holder åbent, men man skal huske at bestille tid på 4055 2650. Se mere på: https://socialpsykiatrien.hvidovre.dk/forside/Broen

Isolationsboliger

Hvidovre Kommune har indgået en aftale med de andre kommuner på Vestegnen om isolationsboliger til coronasmittede borgere. Boligerne er som udgangspunkt et tilbud til personer, som skal isoleres for at undgå smitte til andre kronisk syge i husstanden, eller hvis boligen er så lille, at det er umuligt at selvisolere sig fra resten af husstanden. Man kan kun komme i isolationsbolig, hvis man kan tage vare på sig selv og ikke har brug for pleje. 
Alle, som bliver testet positive med corona-virus, bliver ringet op af Styrelsen for Patientsikkerhed, og i samtalen bliver ens muligheder for at isolere sig fra resten af husstanden gennemgået. Har man svært ved at isolere sig i egen bolig, kan Styrelsen for Patientsikkerhed henvise til isolationsboligerne, som kommunerne stiller til rådighed.
Man kan ikke selv booke sig ind i isolationsboligerne.
I isolationsboligerne er der mulighed for forplejning. Kommunen betaler op til 150 kr. af forplejningen pr. døgn – resten betaler man selv.
Man skal selv sørge for transport til isolationsboligen, hvor man kan opholde sig, indtil man ikke længere smitter (pt. 48 timer efter symptomer er ophørt, men det afhænger af vejledning fra sundhedsmyndighed). 

 

Hjælp fra frivillige organisationer

Røde Kors
Røde Kors' Corona Hjælpenetværk står klar til at hjælpe dem, som enten er syge, er i karantæne eller særlig udsat for at blive smittet med coronavirus.  
Har du brug for at få købt ind, hentet en pakke, hentet medicin eller andre praktiske gøremål, så kan de frivillige i Røde Kors' Corona Hjælpenetværk kontaktes på telefon 35 29 96 60 hver dag kl. 9-19. 
Se mere på https://www.rodekors.dk/corona/hj%C3%A6lp

Savner du nogen at snakke med, har Røde Kors sammen med Boblberg oprettet SnakSammen.dk, hvor man mødes på video. Se mere her:
Snaksammen

Ældresagen
Også Ældresagen har oprettet en service til ældre, der har lyst til at blive ringet op en gang imellem af en telefonven.

Tilmeld dig Ældretelefonen på telefon 82 82 03 00 på hverdage mellem kl. 9 og 15 eller ved at gå på www.ældretelefonen.dk (link - åbner i nyt vindue)

Ahmadiyya Muslimsk Ungdomsorganisation
Hvis du er i karantæne kan frivillige fra Ahmadiyya Muslimsk Ungdomsorganisation hjælpe dig med fx at handle ind, få en snak over telefonen og sende post.
Send en mail til: help@khuddam.dk eller ring til 36 75 78 69 (kl. 10-16)

 

Kultur, idræt og foreningsliv

Den 18. september meddelte statsministeren, at der indføres restriktioner i hele landet. Disse restriktioner er blevet forlænget og gælder til og med den 2. januar 2021.
Frem til og med den 2. januar er forsamlingsforbuddet sænket til 10 personer. Det betyder, at man højst må samles 10 personer på offentligt tilgængelige steder - både indendørs og udendørs. Dette påvirker naturligvis foreningslivet i Hvidovre. Fra den 7. december til den 2. januar er også r idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år omfattet af forsamlingsforbuddet på 10 personer.

I lokaler, lokaliteter og arrangementer mv., hvor deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende, må der være op til 500 personer til stede alt afhængigt af de samlede kvadratmeter.
Der er anbefalinger om aflysning af arrangementer, der primært har et socialt formål samt arrangementer med overnatning, fx kolonier, lejrskoler og studieture.

Se mere på Kulturministeriets hjemmeside:

https://kum.dk/aktuelt/covid-19/retningslinjer-for-genaabning

https://kum.dk/aktuelt/covid-19/lokale-tiltag/hovedstadsomraadet

Krav om mundbind

Der er desuden et krav om, at personer fra 12 år og opefter skal bære mundbind eller visir ved besøg på kulturinstitutioner, biblioteker og idrætsinstitutioner. 
Kravet om mundbind eller visir gælder ikke, når man sidder ned, klæder om eller bader. Desuden gælder kravet ikke for optrædende og udøvere m.v. under en kultur- og idrætsaktivitet. Dog skal bundbindet bæres før og efter.

Hvidovre Kommune følger de gældende retningslinjer, som varierer for forskellige idrætsgrene og aktiviteter. Overordnet gælder dog dette:

• Forsamlingsforbuddet er på maks 10 personer til og med den 2. januar 2020. 

• Ved stående aktivitet i et rum/bassin herunder brug af omklædningsrum, anbefales det, at der er 4 kvadratmeter til hver person. Der vil på døre indtil omklædningsrummene hænge sedler, der fortæller, hvor mange der må være.

• Ved møder og i undervisningssituationer bør der sikres en afstand på minimum 1 meter mellem pladserne. Her kan der så være flere i de nævnte lokaler, end hvis der er stående/gående aktivitet.

• Ved foreningsarrangementer i foreningslokaler mm. anbefaler vi, at man har 4 kvadratmeter til hver person. 

• I skal som forening selv sørge for værnemidler. 

Svømmehaller

Svømmehaller holder åbent - med visse begrænsninger/ændringer. Der kan dog komme ændringer. 

Bibliotekerne er genåbnet - men med begrænsninger. Se mere her: https://www.hvidovrebib.dk/nyheder/servicemeddelelser/ofte-stillede-spoergsmaal-om-genaabningen-af-biblioteket. Du skal bære mundbind, når du går på biblioteket.

  

Rådhuset og borgerservice

Hvidovre Rådhus er åbent, og vi gør alt, hvad vi kan for at passe på dig og på hinanden. Du skal bære mundbind/visir, når du besøger Borgerservice eller jobcentret.
Vi holder åbent med de normale åbningstider, men du må kun besøge rådhuset, hvis du har lavet en aftale på forhånd eller har booket en tid på hjemmesiden, fx til nyt pas eller kørekort. 
Kun nyledige, der ikke har mulighed for at melde sig ledige på jobnet.dk, og ledige, der ikke kan gå på jobnet.dk for at søge job eller føre joblog hjemmefra, er undtaget fra at bestille tid.

Læs dette, inden du kommer på rådhuset, i jobcentret eller Multihuset: 
  • Bliv hjemme, hvis du har symptomer på coronavirus (tør hoste, ondt i halsen, feber, vejrtrækningsbesvær, hovedpine, muskelømhed)
  • Kom kun, hvis du har aftalt et møde eller booket en tid på forhånd (medmindre du er nyledig eller ledig og ikke kan komme på jobnet.dk hjemmefra).
  • Mød op tidligst 5 minutter før den aftalte tid.
  • Brug mundbind
  • Afsprit dine hænder, når du går ind. Vi stiller håndsprit til rådighed.
  • Hav god håndhygiejne og host/nys i albuen.
  • Overhold krav om minimum 1 meters afstand til andre og evt. afstandsmarkeringer på gulvet.
  • Følg eventuelle anvisninger på infoskærme og plakater på rådhuset og i jobcentret.
  • Hvis du har øget risiko for alvorligt sygdomsforløb med COVID-19, skal du begrænse situationer, hvor du kan udsættes for smitte. Derfor bør du overveje, om du behøver at besøge rådhuset.

Kontakt os på 3639 3639, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig.
Skal du i øvrigt i kontakt med kommunen, finder du vores kontaktoplysninger her:

/Service/Nyheder/2020/03/kontakt-info-corona

 

Jobcentret og Ydelsesservice

Der afholdes både samtaler fysisk og over telefonen i Jobcentret og Ydelsesservice. Vær derfor opmærksom på dette, når du indkaldes af din sagsbehandler. Du skal bære mundbind/visir, når du besøger Borgerservice eller jobcentret. Det gælder også Ungeindsatsen og Poppelgården.

Skal du som nyledig i kontakt med Jobcentret, så har du flere muligheder. Er du:

nyledig og medlem af en a-kasse, skal du melde dig ledig på jobnet.dk Jobcentret får automatiske besked om, at du har meldt sig ledig.

Har du brug for hjælp til tilmelding på jobnet.dk, så kan du sende mail til jobservice@hvidovre.dk med dit navn, adresse og telefonnummer, så bliver du kontaktet - husk at der måske ringes fra skjult nummer.

nyledig og ikke medlem af en a-kasse, skal søge om kontanthjælp eller uddannelseshjælp på hvidovre.dk. Derefter skal du møde personligt op i jobcentret (kontanthjælp) eller Ungeindsatsen (uddannelseshjælp) for at melde dig ledig. 

Har du brug for hjælp til udfyldelse af ansøgning, så kan du skrive til ydelse@hvidovre.dk med dit navn, adresse og telefonnummer, så bliver du kontaktet af Ydelsesservice - husk at der måske ringes fra skjult nummer. 

nyledig fleksjobber. Så skal du skrive en mail til fleksjob@hvidovre.dk  med dit navn, adresse og telefonnummer, så bliver du kontaktet - husk at der måske ringes fra skjult nummer.

tilflytter og i ressourceforløb. Så skal du skrive en mail til ressourceteam@hvidovre.dk og tilflytter og i jobafklaringsforløb skal du skrive en mail til jobafklaring@hvidovre.dk med dit navn, adresse og telefonnummer, så bliver du kontaktet - husk at der måske ringes fra skjult nummer.

Hvis du gerne vil tale med din sagsbehandler i Jobcentret, så skriv til jobservice@hvidovre.dk, der formidler kontakten. Alternativt kan du ringe til Jobcentret på 36 39 22 00

Ydelsesservice har følgende nummer: 3639 3639.

Ansøgning om ydelser mv. sker på Hvidovre Kommunes hjemmeside – klik her: /Borger/Arbejde-og-ledighed/Ledig/

Udlevering af gratis mundbind til modtagere af kontanthjælp, studerende m.fl.

Jobcentret og Borgerservice udleverer mundbind (type 1) ud til borgere, der fx modtager kontanthjælp eller integrationsydelse, og socialt udsatte på herberger og tilsvarende tilbud. Også studerende på SU kan få udleveret mundbind gratis. Som studerende skal man kunne fremvise gyldigt studekort. Vær opmærksom på, at man kun kan hente mundbind til sig selv - ikke til venner eller pårørende.
Man kan få 5-10 mundbind ad gangen. 
Andre borgere skal selv købe mundbind.

 
 

Affald og rotter

Affaldsordningerne kører som normalt. 
Se denne side med driftsinformation om affald: affald.hvidovre.dk

Vi bekæmper fortsat rotter, men arbejder med nedsat og ændret drift. Vi opfordrer alle til at være tålmodige, hvis I får behov for at henvende jer om rottebekæmpelse. Vi håndterer kun kritiske sager, som rotter indendørs i beboelse, i erhvervslokaler (kontorer, butikker og virksomheder) og på fødevarevirksomheder.

Genbrugspladsen

Det er igen blevet muligt for private at benytte genbrugspladsen i Hvidovre. Der må dog højst være 10 køretøjer på pladsen samtidig. Døgnåben genbrugsplads er åben igen, så du kan benytte genbrugspladsen uden for normal åbningstid, hvis du er oprettet som bruger. Læs mere her: https://www.a-r-c.dk/privat/coronavirus


Andre områder

Hvidovre Motionscenter er åbnet igen - se mere her:

https://motionscenter.hvidovre.dk/Service/Nyheder/2020/06/Motionscentret-genaabner

Der kan dog komme ændringer.

 

 

Til virksomheder

Hos Københavns Erhvervshus kan selvstændige m.fl. få råd og vejledning på tlf. 3366 3366 kl. 8-17.
Selvstændige og virksomheder kan få hjælp på virksomhedsguiden.dk eller hotline tlf. 7220 0034 (Erhvervsstyrelsen). På virksomhedsguiden kan man læse mere om kompensationsordningerne mv.
Virksomheder, som vil i kontakt med jobcentret om andet en kompensation for udgifter til fx husleje mv., skal kontakte Virksomhedsservice på tlf. 4185 0447 eller virksomhedsservice@hvidovre.dk. 

 

Information in English and other languages

You can find questions and answers on novel coronavirus, FAQ on outbreaks of pneumonia caused by a novel coronavirus (COVID-19), information about how to prevent infection etc. here:

https://coronasmitte.dk/en

/Hvidovre/krise-og-beredskab/Information-about-the-corona-virus-english%20version