Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Information om coronavirus

Hvidovre Kommune følger Sundhedsstyrelsens og øvrige myndigheders anvisninger og tager de nødvendige forholdsregler for at begrænse smitte med corona-virus (COVID-19) og beskytte særligt udsatte borgere, fx ældre og syge. Vi opfordrer dig til at gå på coronasmitte.dk eller sst.dk/corona for generel information om corona-virus. Hent også gerne app'en Smittestop til din mobil og vær med til at begrænse smitten.
Denne side bliver løbende opdateret med information om, hvordan situationen med corona-virus påvirker Hvidovre Kommunes service til borgere og erhvervsliv.

STATUS på driften i hvidovre kommune (OPD. 18. september kl. 18.00)

Restriktioner til og med 4. oktober

På grund af det stigende antal corona-smittede i hovedstadsområdet har regeringen den 7. september indført særlige restriktioner i bl.a. Hvidovre. Den 18. september meddelelse statsministeren, at hele landet nu bliver omfattet af restriktionerne, der gælder til og med den 4. oktober.
Forsamlingsforbuddet er sænket, så man bl.a. nu kun må mødes op til 50 personer i det offentlige rum – både inde og ude; barer, caféer og restauranter skal lukke kl. 22, og man skal undgå trængsel, fx når man køber ind. Desuden opfordrer Sundheds- og Ældreministeriet bl.a. til, at sociale arrangementer på skoler og uddannelser aflyses, og at man så vidt muligt ikke benytter offentlig transport i myldretiden. 

 

Skoler, SFO og klubber

Der har efter sommerferien været flere tilfælde af smittede elever og lærere på Hvidovres folkeskoler. Forældre opfordres til at følge med på Aula, hvor der er information om situationen på den enkelte skole. 
Har man akut brug for at få fat i Center for Skole og Uddannelse, kan man ringe til dette nummer: 6197 1672.

Både skoler, SFO'er og klubber er siden april gradvist blevet genåbnet for elever fra alle klassetrin. Der er fokus på både børnenes og medarbejdernes sikkerhed og på at overholde de retningslinjer og restriktioner, der bliver givet fra centralt hold.

 

Daginstitutioner

Alle dagtilbud er pr. 1. august stort set tilbage på normal drift. Der vil fortsat være fokus på høj hygiejne jf. Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer for området. Pr. 1. august vil der også være almindelig åbningstid igen. 
Forældre kan orientere sig hos lederen i det enkelte dagtilbud.

Fra mandag den 14. september vil der igen blive gjort rent to gange i alle dagtilbud og i dagplejens legestuer. Der vil være særligt fokus på at rengøre ved indgange, toiletter og kontaktpunkter, som mange børn og voksne berører i løbet af en dag (fx dørhåndtag, gelændere, vinduespartier og lignende). Behovet for rengøring vurderes løbende. 

På Sundhedsstyrelsens anbefaling benytter dagtilbuddene sig i øjeblikket ikke af offentlig transport i forbindelse med ture ud af huset. I stedet benyttes egne busser, ladcykler eller evt. gåben. 
Pga. de særlige restriktioner frem til den 1. oktober kan planlagte forældremøder, høstfester og lignende risikere at blive aflyst. Forældre og børn vil få direkte besked fra deres dagtilbud. 

Dagpleje 

Pr. 1. august vil der igen være almindelig åbningstid hos dagplejerne. Der vil fortsat være fokus på høj hygiejne jf. sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer for området. I det hele taget vil dagplejen stort set gå tilbage til normal drift pr. 1. august. 
Forældre kan orientere sig hos den enkelte dagplejer, dagplejepædagogen eller ledelsen i dagplejen.
Fra mandag den 14. september vil der igen blive gjort rent to gange i alle dagtilbud og i dagplejens legestuer. Der vil være særligt fokus på at rengøre ved indgange, toiletter og kontaktpunkter, som mange børn og voksne berører i løbet af en dag (fx dørhåndtag, gelændere, vinduespartier og lignende). Behovet for rengøring vurderes løbende. 

 

Ældre, syge, handicappede og sårbare

 

Hjemmeplejen kører til alle borgere, der er visiteret til personlig pleje og/eller rengøring. Indkøbsordningen, tøjvask og madservice fortsætter også uændret. 

Hvis dine behov for hjemmehjælp har ændret sig som følge af coronavirus, kan du henvende dig til Visitationen og høre nærmere om dine muligheder.
Hvidovre Kommune følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og rengøringshjælpen har i en periode været begrænset for at beskytte borgerne mod smitte med coronavirus, og for at sikre flere medarbejdere til pleje af ældre og sårbare borgere, der er blevet syge.

Alle plejecentre og bofællesskaber er i drift.

Der er pr. 11. september indført midlertidige restriktioner for besøg på plejehjem, midlertidig døgnrehabilitering og bosteder i Hvidovre Kommune. Der er desuden i øjeblikket besøgsforbud på Plejecenter Krogstenshave. Læs mere her: /Service/Nyheder/2020/09/besoegsretriktioner

Information til pårørende om midlertidige restriktioner for besøg på plejecentre (pdf)

Siden den 2. juli 2020 har der ellers været åbnet mere op for besøg på bl.a. kommunale og private plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser.

 

Daghjemmene på Strandmarkshave og Søvangsgården åbnede den 13. juli. 

Sundhedscentret har åbent for borgere, der har en aftale. Hvis man symptomer som feber, tør hoste, ondt i halsen, hovedpine eller muskelømhed, skal man aflyse sin tid. Se mere sundhedscenter.hvidovre.dk. 
Har du spørgsmål, kan du kontakte Hvidovre Sundhedscenter på 36 39 37 37.

Broen holder åbent, men man skal huske at bestille tid på 4055 2650. Se mere på: https://socialpsykiatrien.hvidovre.dk/forside/Broen

 

Hjælp fra frivillige organisationer

Røde Kors
Røde Kors' Corona Hjælpenetværk står klar til at hjælpe dem, som enten er syge, er i karantæne eller særlig udsat for at blive smittet med coronavirus.  
Har du brug for at få købt ind, hentet en pakke, hentet medicin eller andre praktiske gøremål, så kan de frivillige i Røde Kors' Corona Hjælpenetværk kontaktes på telefon 35 29 96 60 hver dag kl. 9-19. 
Se mere på https://www.rodekors.dk/corona/hj%C3%A6lp

Savner du nogen at snakke med, har Røde Kors sammen med Boblberg oprettet SnakSammen.dk, hvor man mødes på video. Se mere her:
Snaksammen

Ældresagen
Også Ældresagen har oprettet en service til ældre, der har lyst til at blive ringet op en gang imellem af en telefonven.

Tilmeld dig Ældretelefonen på telefon 82 82 03 00 på hverdage mellem kl. 9 og 15 eller ved at gå på www.ældretelefonen.dk (link - åbner i nyt vindue)

Ahmadiyya Muslimsk Ungdomsorganisation
Hvis du er i karantæne kan frivillige fra Ahmadiyya Muslimsk Ungdomsorganisation hjælpe dig med fx at handle ind, få en snak over telefonen og sende post.
Send en mail til: help@khuddam.dk eller ring til 36 75 78 69 (kl. 10-16)

 

Kultur, idræt og foreningsliv

Den 18. september meddelte statsministeren, at der indføres restriktioner i hele landet. Disse restriktioner gælder til og med den 4. oktober. Det betyder bl.a., at man i perioden kun må samles 50 personer på offentligt tilgængelige steder - både indendørs og udendørs. Dette påvirker både kulturelle arrangementer og foreningslivet i Hvidovre. Se mere her:
/Service/Nyheder/2020/09/arrangementer

Hvidovre Kommune følger de gældende retningslinjer, som varierer for forskellige idrætsgrene og aktiviteter. Overordnet gælder dog dette:

• Forsamlingsforbuddet er på maksimum 100 personer - dog kun 50 i perioden 9. september til og med 4. oktober.

• Ved stående aktivitet i et rum/bassin herunder brug af omklædningsrum, anbefales det, at der er 4 kvadratmeter til hver person. Der vil på døre indtil omklædningsrummene hænge sedler, der fortæller, hvor mange der må være.
En standard gymnastiksal er 180 kvadratmeter - her må der være maksimum 45 personer.
En boldhal er 1100 kvadratmeter, og her er det forsamlingsforbuddet, som skal overholdes.
Et klasselokale er ca. 70 kvadratmeter - her må der maksimum være 17. 
Et faglokale er ca. 100 kvadratmeter - her må der maksimum være 25.

• Ved møder og i undervisningssituationer bør der sikres en afstand på minimum 1 meter mellem pladserne. Her kan der så være flere i de nævnte lokaler, end hvis der er stående/gående aktivitet.

• Ved foreningsarrangementer i foreningslokaler mm. anbefaler vi, at man har 4 kvadratmeter til hver person. 

• I må gerne afholde stævne og kampe for medlemmer/deltagere på tværs af foreninger, så længe det samlede arrangement holdes inden for de gældende restriktioner for større forsamlinger, pt. max 50 personer.

• I skal som forening selv sørge for værnemidler. 

Ved udelukkende siddende arrangementer hvor der kan sikres en afstand på minimum 1 meter mellem pladserne, kan der være op til 500 samlet, hvis kvadratmeterne tillader det. 

Foreninger må gerne afholde stævne og kampe for medlemmer/deltagere på tværs af foreninger, så længe det samlede arrangement holdes inden for de gældende restriktioner for større forsamlinger, pt. max 50 personer. Der må inviteres op til 500 publikummer, hvis det kan sikres, at disse er siddende og at afstandskravet på 1 meter kan overholdes.

Retningslinjerne for de enkelte idrætsgrene og aktiviteter finder du her:

https://kum.dk/covid-19/retningslinjer-for-genaabning/

Svømmehaller

Svømmehaller og friluftsbadet i Præstemosen holder åbent - med visse begrænsninger/ændringer.

Bibliotekerne er genåbnet - men med begrænsninger. Se mere her: https://www.hvidovrebib.dk/nyheder/servicemeddelelser/ofte-stillede-spoergsmaal-om-genaabningen-af-biblioteket

  

Rådhuset og borgerservice

Hvidovre Rådhus er åbent, og vi gør alt, hvad vi kan for at passe på dig og på hinanden.
Vi holder åbent med de normale åbningstider, men du må kun besøge rådhuset, hvis du har lavet en aftale på forhånd eller har booket en tid på hjemmesiden, fx til nyt pas eller kørekort. 
Kun nyledige, der ikke har mulighed for at melde sig ledige på jobnet.dk, og ledige, der ikke kan gå på jobnet.dk for at søge job eller føre joblog hjemmefra, er undtaget fra at bestille tid.

Læs dette, inden du kommer på rådhuset, i jobcentret eller Multihuset: 
  • Bliv hjemme, hvis du har symptomer på coronavirus (tør hoste, ondt i halsen, feber, vejrtrækningsbesvær, hovedpine, muskelømhed)
  • Kom kun, hvis du har aftalt et møde eller booket en tid på forhånd (medmindre du er nyledig eller ledig og ikke kan komme på jobnet.dk hjemmefra).
  • Mød op tidligst 5 minutter før den aftalte tid.
  • Afsprit dine hænder, når du går ind. Vi stiller håndsprit til rådighed.
  • Hav god håndhygiejne og host/nys i albuen.
  • Overhold krav om minimum 1 meters afstand til andre og evt. afstandsmarkeringer på gulvet.
  • Følg eventuelle anvisninger på infoskærme og plakater på rådhuset og i jobcentret.
  • Hvis du har øget risiko for alvorligt sygdomsforløb med COVID-19, skal du begrænse situationer, hvor du kan udsættes for smitte. Derfor bør du overveje, om du behøver at besøge rådhuset.

Kontakt os på 3639 3639, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig.
Skal du i øvrigt i kontakt med kommunen, finder du vores kontaktoplysninger her:

/Service/Nyheder/2020/03/kontakt-info-corona

 

Jobcentret og Ydelsesservice

Der afholdes både samtaler fysisk og over telefonen i Jobcentret og Ydelsesservice. Vær derfor opmærksom på dette, når du indkaldes af din sagsbehandler. 

Skal du som nyledig i kontakt med Jobcentret, så har du flere muligheder. Er du:

nyledig og medlem af en a-kasse, skal du melde dig ledig på jobnet.dk Jobcentret får automatiske besked om, at du har meldt sig ledig.

Har du brug for hjælp til tilmelding på jobnet.dk, så kan du sende mail til jobservice@hvidovre.dk med dit navn, adresse og telefonnummer, så bliver du kontaktet - husk at der måske ringes fra skjult nummer.

nyledig og ikke medlem af en a-kasse, skal søge om kontanthjælp eller uddannelseshjælp på hvidovre.dk. Derefter skal du møde personligt op i jobcentret (kontanthjælp) eller Ungeindsatsen (uddannelseshjælp) for at melde dig ledig. 

Har du brug for hjælp til udfyldelse af ansøgning, så kan du skrive til ydelse@hvidovre.dk med dit navn, adresse og telefonnummer, så bliver du kontaktet af Ydelsesservice - husk at der måske ringes fra skjult nummer. 

nyledig fleksjobber. Så skal du skrive en mail til fleksjob@hvidovre.dk  med dit navn, adresse og telefonnummer, så bliver du kontaktet - husk at der måske ringes fra skjult nummer.

tilflytter og i ressourceforløb. Så skal du skrive en mail til ressourceteam@hvidovre.dk og tilflytter og i jobafklaringsforløb skal du skrive en mail til jobafklaring@hvidovre.dk med dit navn, adresse og telefonnummer, så bliver du kontaktet - husk at der måske ringes fra skjult nummer.

Hvis du gerne vil tale med din sagsbehandler i Jobcentret, så skriv til jobservice@hvidovre.dk, der formidler kontakten. Alternativt kan du ringe til Jobcentret på 36 39 22 00

Ydelsesservice har følgende nummer: 3639 3639.

Ansøgning om ydelser mv. sker på Hvidovre Kommunes hjemmeside – klik her: /Borger/Arbejde-og-ledighed/Ledig/

Udlevering af gratis mundbind til modtagere af kontanthjælp m.fl.

Jobcentret og Borgerservice udleverer mundbind (type 1) ud til borgere, der fx modtager kontanthjælp eller integrationsydelse, og socialt udsatte på herberger og tilsvarende tilbud. Se mere her: /Service/Nyheder/2020/08/mundbind

 
 

Affald og rotter

Affaldsordningerne kører som normalt. 
Se denne side med driftsinformation om affald: affald.hvidovre.dk

Vi bekæmper fortsat rotter, men arbejder med nedsat og ændret drift. Vi opfordrer alle til at være tålmodige, hvis I får behov for at henvende jer om rottebekæmpelse. Vi håndterer kun kritiske sager, som rotter indendørs i beboelse, i erhvervslokaler (kontorer, butikker og virksomheder) og på fødevarevirksomheder.

Genbrugspladsen

Tirsdag den 31. marts blev det igen blevet muligt for private at benytte genbrugspladsen i Hvidovre. Der må dog højst være 10 køretøjer på pladsen samtidig. Døgnåben genbrugsplads er åben igen, så du kan benytte genbrugspladsen uden for normal åbningstid, hvis du er oprettet som bruger. Læs mere her: https://www.a-r-c.dk/privat/coronavirus


Andre områder

Hvidovre Motionscenter er åbnet igen - se mere her:

https://motionscenter.hvidovre.dk/Service/Nyheder/2020/06/Motionscentret-genaabner

 

Følg myndighedernes anvisninger

Det er vigtigt, at du som borger følger med på myndighedernes hjemmesider.
Find information her:
Sundhedsstyrelsens hjemmeside: sst.dk/corona (nyt vindue) 
Myndighedernes fælles side: www.coronasmitte.dk (nyt vindue).

Husk også at være kildekritisk. Undgå rygtedannelse og viderebring kun oplysninger fra kilder, som er pålidelige - fx kommunen, Sundhedsstyrelsen og Politiet. Pas også på hjemmesider og mails, der udgiver sig for at være fra offentlige myndigheder.

Ring til din læge eller 1813, hvis du føler dig syg. Det er vigtigt, at du ringer først og ikke møder op i venteværelset, da du kan smitte andre. 

Til virksomheder

Hos Københavns Erhvervshus kan selvstændige m.fl. få råd og vejledning på tlf. 3366 3366 kl. 8-17.
Selvstændige og virksomheder kan få hjælp på virksomhedsguiden.dk eller hotline tlf. 7220 0034 (Erhvervsstyrelsen). På virksomhedsguiden kan man læse mere om kompensationsordningerne mv.
Virksomheder, som vil i kontakt med jobcentret om andet en kompensation for udgifter til fx husleje mv., skal kontakte Virksomhedsservice på tlf. 4185 0447 eller virksomhedsservice@hvidovre.dk. 

 

Information in English and other languages

You can find questions and answers on novel coronavirus, FAQ on outbreaks of pneumonia caused by a novel coronavirus (COVID-19), information about how to prevent infection etc. here:

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/in-english

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/information-paa-25-sprog

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyg-smitte-mod-coronasmitte

About corona virus in Hvidovre:

/Hvidovre/krise-og-beredskab/Information-about-the-corona-virus-english%20version

Corona-hotline på urdu, tyrkisk og arabisk: /Service/Nyheder/2020/09/sundhedsformidlerne