Kollektiv trafik

Busser og tog

Hvidovre er velforsynet med offentlig transport i form af busser og S-tog, som drives af busselskabet Movia hhv. DSB. Henvendelser om offentlige busser og S-tog skal rettes til de nævnte driftsselskaber