Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Dødsfald

kirke
Ved dødsfald skal en læge skrive en dødsattest

Personattesten kan udskrives efter dødsfald og begravelse og erstatter den tidligere ”Døds- og begravelsesattest.”. Den indeholder oplysninger om dødsfald og begravelse. Attesten er gratis og kan fås på dansk og dansk/engelsk.

Personattest er en attest, der indeholder alle de verificerede aktuelle civile registreringer, en borger måtte have i personregistret og Det Centrale Personregister/CPR på tidspunktet for udskriften. Den indeholder oplysninger om fødsel, forældre, navn samt for myndige personer ligeledes civilstand. Personattesten erstatter også den tidligere ”Fødsels- og navneattest”. 

Kontakt begravelsesmyndigheden, sognet hvor afdøde boede, eller sognet, hvor du selv bor for nærmere vejledning, hvis du har brug for afdødes Personattest.

Læs mere om Personattesten på www.personregistrering.dk.

Umiddelbart efter et dødsfald skal en læge indberette dødsfaldet elektronisk og lægen kan efterfølgende udstede en dødsattest. Hvis dødsfaldet er sket hjemme, er det afdødes egen læge eller en lægevagt, der udsteder dødsattesten. Sker dødsfaldet på et sygehus, vil det være en læge derfra.

I de fleste tilfælde, hvor den elektroniske indberetning af dødsfaldet er sket, er det ikke nødvendigt at begravelsesmyndigheden får forelagt en dødsattest, men der kan være tilfælde, hvor det er nødvendigt, at begravelsesmyndigheden får dødsattesten forelagt.

Kontakt begravelsesmyndigheden, sognet hvor afdøde boede, for nærmere vejledning.

Du har mulighed for at bestille en legaliseret dødsattest hos Sundhedsdatastyrelsen. Dødsattesten udskrives fra Dødsårsagsregisteret. Den kan bestilles på dansk, engelsk eller tysk, hvis attesten skal bruges i udlandet.

Læs mere om ”Legalisering af dødsattester” hos Sundhedsdatastyrelsen.

Findes der ingen pårørende eller andre nærtstående personer til afdøde, er det afdødes bopælskommune, der skal anmelde dødsfaldet, ligesom det også er kommunen, der dækker udgiften til begravelsen. I en sådan situation vil det også være kommunen, der bestemmer, hvordan begravelsen skal foregå, og kommunen overtager boet.

Når dødsanmeldelsen er registreret i folkeregistret, bliver afdødes bankkonti normalt spærret. Også fælles bankkonti spærres, og efterlevende ægtefælle vil først kunne hæve penge efter det første møde i skifteretten.

Når en borger dør, vil alle adgange til postkassen blive spærret. Det vil sige, at den afdøde borgers adgang slettes samt eventuelle personer, der er givet læseadgang.

Myndighederne kan ikke længere sende post til afdødes digitale postkasse, men private virksomheder kan stadig sende til e-Boks, indtil postkassen afmeldes. Den afdødes postkasse opbevares efter dødsfaldet. Dokumenter fra det offentlige opbevares i afdødes postkasse i 5 år. Hvis afdøde benyttede e-Boks til at modtage post fra private afsendere, som eksempelvis banker og forsikringsselskaber, forbeholder e-Boks sig ret til at slette dokumenter fra private afsendere 15 måneder efter dødstidspunktet.

Hvis du som efterladt ønsker adgang til afdødes postkasse, skal du udfylde og indsende nedenstående blanket sammen med en kopi af skifteretsattesten, hvis du ønsker at få adgang til e-Boks. Herefter vil du få adgang via din egen e-Boks i form af en læseadgang. Hvis du ønsker at afmelde afdødes e-Boks, så private virksomheder ikke længere kan sende post, skal du udfylde samme nedenstående blanket, samt indsende en kopi af dødsattesten.

Se under menupunktet "Begravelse eller bisættelse"

Relateret indhold

Lovgivning

Du kan læse de gældende regler på Retsinformation.