Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Stoffer

Hvis du har et misbrug af rusmidler og overvejer, at ændre på det kan du kontakte kommunens rusmiddelkonsulenter i Center for Handicap og Psykiatri på 4151 7414 eller 6197 1613

Behandling af stofafhængighed

Udlevering af fixerkit

Det er muligt at få udleveret udstyr til injektion af stoffer. Det er muligt pr. person at få udleveret 4 stykker kit pr. døgn.

På Frihedens apotek og Hvidovre Centrets apotek kan man få udleveret følgende i et kit:

 • 2 x målebægere
 • 2 x 2 ml. sprøjter
 • 2 kanyler (orange) 16 mm.

Anonym behandling for stofafhængighed

Hvis du har et overforbrug af cannabis og /eller faststoffer og ønsker anonym stofbehandling, kan du kontakte:

Rusmiddelkonsulenterne
Medborgerhuset
Hvidovrevej 280, 1. sal.
2650 Hvidovre

Telefon 3639 3852 / 3639 3846

Ambulant behandling

Behandlingen er for borgere der er afhængig fysisk og eller psykisk, der overvejer at ændre på det. Behandlingen iværksættes med henblik på at opnå reducering af misbruget eller stoffrihed. Behandling kan ske ved ambulant behandling.

Hvidovre Kommune har en samarbejdsaftale med KABS og nedenfor er links til deres afdelinger

 

KABS Hvidovre (nyt vindue) KABS Hvidovre er et behandlingstilbud til dig med en afhængighed af Heroin, metadon, morfin eller andre opiater. De tilbyder substitutionsbehandling, og du får tilknyttet en behandler, der hjælper dig med at sætte ord på de mål, du gerne vil nå.

 

KABS Hvidovre har også heroinbehandling som et tilbud til dig, som har forsøgt substitutionsbehandling uden held.

 

KABS City (nyt vindue) KABS City tilbyder ambulant behandling af personer med misbrug af hash, kokain og andre stoffer. Du kan henvende dig direkte til KABS City på tlf. 4511 7631.

 

Hvidovre Kommune samarbejder også med nedenstående samarbejdspartnere, der tilbyder ambulant behandling:

Stofrådgivningen (nyt vindue)

Behandlingen igennem Stofrådgivningen bliver sat i værk efter visitation af Hvidovre Kommunes rusmiddelkonsulenter. Stofrådgivningen tilbyder ambulant behandling til unge op til 30 år, der har et skadeligt forbrug af illegale rusmidler.

Kirkens Korshærs Udviklings- og Behandlingscenter (KKUC) (nyt vindue) 

Behandlingen igennem KKUC bliver sat i værk efter visitation af Hvidovre Kommunes rusmiddelkonsulenter. KKUC tilbyder ambulant, dag- og døgnbehandling.

Kompagniet (nyt vindue)

Behandling igennem Kompagniet bliver sat i værk efter visitation af Hvidovre Kommunes rusmiddelkonsulenter. Kompagniet tilbyder ambulant dagbehandling og efterbehandling til personer, der har et misbrug af afhængighedsskabende stoffer og som har problemer med kriminalitet. 

"Pulsen" rådgivnings- og behandlingstilbud for unge op til 30 år

Pulsen er Hvidovre kommunes rådgivnings- og behandlingstilbud til unge op til 30 år, som ønsker en forandring i forhold til deres forbrug af alkohol, hash og feststoffer. Tilbuddet er socialfagligt funderet og udmøntes i gruppebehandling og individuelle strukturerede samtaleforløb, der foregår i Pulsen eller udgående. Fokus i behandlingen er henholdsvis motivation, reduktion/ophør og tilbagefaldsforebyggelse. Der tilbydes desuden anonym rådgivning i form af op til fem samtaler.

I tillæg til arbejdet direkte med de unge tilbydes gruppeforløb for forældre til unge med brug af rusmidler. Her er fokus især kommunikation, ungdomskultur, myter og fakta om rusmidler samt erfaringsudveksling.

Pulsen engagerer sig desuden i det forebyggende arbejde ved at medvirke i oplysende og rådgivende tiltag på kommunens skoler og uddannelsesinstitutioner.

Organisatorisk er Pulsen forankret i Ungekontakten. Adresse: Blytrækkerporten 1, 2650 Hvidovre og kan kontaktes på 3634 4849. 

For mere information om Pulsen, se hjemmesiden www.pulsen.hvidovre.dk (nyt vindue)

Dag- og døgnstofbehandling

Har du problemer med stofmisbrug, og har du behov for et mere intensivt og struktureret tilbud, der ikke kan klares med ambulant behandling, kan du søge dag- og døgnbehandling. Det er visitationsudvalget i Center for Handicap og Psykiatri, der visiterer og godkender til dag- og døgnstofbehandling.

Nedenfor er links til et udpluk af dag- og døgnbehandlingssteder, som Hvidovre Kommune samarbejder med:

Netværk og selvhjælpsgrupper

Net Værk

Netværksgrupper for tidligere stofmisbrugere er et tilbud til dig, der har brug for et netværk. Tlf. 40 47 05 37.

MA (Marijuana Anonymous) (nyt vindue) 

Anonymt fællesskab. Netværksgrupper for hash-afhængige.

NA (Narcotics Anonymous) (nyt vindue)

Anonymt fællesskab. Netværksgrupper for stofafhængige. Flere informationer på  tlf. 70 20 01 85, dagligt kl. 18-20.

Netstof.dk (nyt vindue)

Rådgivning om hash, alkohol og andre stoffer.

SMART recovery

Anonyme selvhjælps- og netværksgrupper:

Akut henvendelse

Ved akutte problemer med misbrug, fx forgiftning eller psykotisk tilstand, kan du henvende dig til Giftlinjen på tlf.  8212 1212.

Du kan også henvende dig til skadestuen eller kontakte alarmcentralen på telefon 112.

 

Kommunens rusmiddelkonsulenter

Du kan rette henvendelse til Hvidovre Kommunes rusmiddelkonsulenter på tlf. 3639 3852 og tlf. 3639 3846 eller e-mail: hap@hvidovre.dk Adressen er Medborgerhuset, 1.sal Hvidovrevej 280, 2650 Hvidovre.

Rusmiddelkonsulenterne yder råd og vejledning og kan indstille, at du visiteres til dag- og døgnbehandling. Du kan være anonym, når du får råd og vejledning hos rusmiddelkonsulenterne.

Tilbud om behandling skal sættes i værk senest 14 dage, efter at du har henvendt dig.

Information til alment praktiserende læger

Information om Hvidovre Kommunes samlede tilbud på Rusmiddelområdet (pdf).

Åben anonym rådgivning hos rusmiddelkonsulenterne

Hos rusmiddelkonsulenterne kan du tale anonymt om forbrug/overforbrug af rusmidler. Konsulenterne tilbyder åben anonym råd og vejledning hver onsdag i tidsrummet kl.12.30-14.30 i Medborgerhuset, Hvidovrevej 280 1.sal.

 • For mere information om tilbuddet se åben anonym rådgivning her (pdf).
 •  

  Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere

  Du kan læse mere om Hvidovre Kommunes behandling til stofmisbrugere i kommunens kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere.

  Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere (pdf)

   

  Lovgivning

  Behandling af stofmisbrug ydes efter Servicelovens § 101.  Behandlingen skal sættes i gang 14 dage efter henvendelsen til kommunen.  Lægelig behandling ydes efter Sundhedslovens § 142.

  Hvis du vil klage over afgørelsen om behandling af stofmisbrug efter Servicelovens § 101, kan du klage til Center for Handicap og Psykiatri i Hvidovre Kommune. Center for Handicap og Psykiatri genovervejer herefter afgørelsen.  Hvis kommunen fastholder sin oprindelige afgørelse, sender kommunen  klagen videre til Ankestyrelsen Aalborg. Ankestyrelsen afgør, om kommunens afgørelse er lovlig.

  Hvidovre kommunes kvalitetsstandard for § 101 og Sundhedslovens § 141 - Rusmiddelbehandling (PDF)

  Hvis du vil indgive en klage over afgørelsen om lægelig stofbehandling efter Sundhedslovens § 142, kan du klage til Patientklager (Nyt vindue)