Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Kørekort

Du kan ikke søge om et duplikatkørekort / nyt kørekort via en digital løsning på hjemmesiden. Du skal henvende dig personligt til kommunens borgerservicecenter, når du skal have kørekort og medbringe et foto

Læs om kørekort

Dit første kørekort

Når du skal have kørekort første gang, skal du henvende dig til en køreskole. Køreskolen udleverer et ansøgningsskema til dig, og det er køreskolen, der kan vejlede dig om undervisning, køreprøve og ansøgning.

Krav til foto i kørekortet

Der er særlige krav til det fotografi, der skal bruges til dit kørekort.

Jeg har skiftet navn eller kørekortet er slidt

Ønsker du at få udstedt et nyt kørekort i forbindelse med navneændring, eller hvis dit kørekort er blevet slidt, skal du henvende dig personligt i kommunens borgerservicecenter.

Du skal medbringe:

 • Et foto, der opfylder politiets krav til fotografi
 • Dit gamle kørekort

Et nyt kørekort koster 280 kr.

Fornyelse af kørekort

Når dit kørekort udløber, skal du søge om fornyelse for fortsat at kunne køre bil.

Fornyelse af kørekort til almindelig bil og motorcykel kræver, at du får udstedt en lægeattest hos din egen læge, når du fylder 75 år. Til lægen skal du medbringe billede, der opfylder kravene til billede i kørekort.

Lægen lægger lægeattesten og billedet i en kuvert, som du skal medbringe til Borgerservicecentret. Du får et midlertidigt kørekort, mens din ansøgning behandles.

Der skal altid afleveres lægeattest, når kørekort til lastbil, bus og erhverv udløber.

Læs mere om reglerne for fornyelse (nyt vindue)

Pris for fornyelse

Du skal betale for ansøgning om fornyelse.

 • Fornyelse af kørekort, når du er fyldt 75 år koster 50 kr.
 • Fornyelse af kørekort, inden du er fyldt 75 år koster 130 kr.
 • Fornyelse af kørekort til lastbil og bus koster 160 kr.
 • Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring og kørelærergodkendelse koster 280 kr.

Hvis dit kørekort udløber, fordi det er tidsbegrænset på grund af din helbredsmæssige tilstand, er ansøgning om fornyelse gebyrfri.

Generhvervelse af betinget frakendt kørekort

Har du fået frakendt dit kørekort betinget, vil du modtage et brev fra politiet, hvoraf det fremgår, hvornår du senest skal bestå en kontrollerende prøve.

Du skal henvende dig personligt i kommunens borgerservicecenter, og du skal medbringe:

 • Brevet fra politiet
 • Kørekort, pas eller sundhedskort.

Generhvervelse af ubetinget frakendt kørekort

Når frakendelsestiden er udløbet, og du vil generhverve dit kørekort, skal du blot møde op i kommunens borgerservicecenter for at udfylde ansøgningen, der vil blive forelagt politiet.

Fra udenlandsk til dansk kørekort

Kørekort fra Norge, Island, Liechtenstein og EU-lande

Hvis du har kørekort fra Norge, Island, Liechtenstein eller et EU-land, kan du bruge det i Danmark.

Du kan vælge at ombytte kørekortet til et dansk kørekort, hvis du har bopæl i Danmark. Dette sker uden kontrollerende køreprøve.

En ombytning koster 280 kr. Du skal selv medbringe billede, der opfylder kravene til billede i kørekort.

Kørekort fra Australien Capitol Territory, Brasilien, Japan, kinesisk Taipei (Taiwan), Republikken Korea (Sydkorea), Rusland, Schweiz og Ukraine

Hvis dit kørekort er udstedt i et af nævnte lande, kan du ombytte til et dansk kørekort, hvis du har bopæl i Danmark. Dette sker uden kontrollerende køreprøve. Du skal dog medbringe en lægeattest udstedt af din læge. Til lægen skal du medbringe et billede, der opfylder kravene til billede i kørekort.

En ombytning koster 280 kr.

Øvrige lande

Øvrige landes kørekort giver ret til at køre i Danmark i op til 90 dage, når du har taget fast ophold i Danmark.

Du skal derfor ansøge om ombytning af dit udenlandske kørekort til et dansk, hvis du fortsat ønsker at køre i Danmark.

Der kan først udstedes dansk kørekort efter en kontrollerende køreprøve.

Du skal henvende dig personligt til borgerservicecentret i din kommune. Du skal medbringe en lægeattest udstedt af din læge samt dit udenlandske kørekort. Til lægen skal du medbringe et billede, der opfylder kravene til billede i kørekort.

Efter bestået kontrollerende køreprøve koster en ombytning 280 kr.

Borgerservicecentret kan forlange en oversættelse af kørekortet.

Hvor længe er mit kørekort gyldigt?

Alle kørekort udstedt efter den 19. januar 2013 vil få en gyldighedsperiode på højest 15 år afhængig af kørekortets kategori(er), din alder og dit helbred.

Kørekort udstedt før den dato er fortsat gyldige og bevarer indtil videre den gyldighedsperiode, der står på kortet. Alle kørekort skal dog senest den 18. januar 2033 være ombyttet til den ny EU-kørekortmodel, som har samme størrelse som et kreditkort.

Gyldighedstid

Kørekort udstedt efter den 19. januar 2013 får som udgangspunkt følgende gyldighedsperiode:

 • 15 år til knallert, motorcykel og bil med anhænger
 • 5 år til lastbil, bus og lastbil og bus med anhænger
 • 5 år til erhvervsmæssig persontransport (taxi og bus)

Kørekort kan i særlige tilfælde udstedes med kortere gyldighed end de nævnte. Det kunne være på grund af helbred.

Gyldighedstid til personer over 75 år

Hvis du vil have en længere gyldighedstid end til det fyldte 75 år, kan du fra du er fyldt 73 år ansøge om fornyelse mod indlevering af lægeattest.

Gyldighedstiden vil afhænge af din alder på tidspunktet for udstedelsen:

 • 3 år, når du er fyldt 73 år, men ikke er fyldt 74 år endnu 
 • 2 år, når du er fyldt 74 år, men ikke er fyldt 80 år endnu 
 • 1 år, når du er fyldt 80 år eller ældre

Kørekort kan i særlige tilfælde udstedes med kortere gyldighed end de nævnte. Det kunne være på grund af helbred.

Internationalt kørekort

Dit danske kørekort er tilstrækkeligt i alle EU-lande, Norge, Island og Liechtenstein. 

I andre lande skal du eventuelt medbringe et internationalt kørekort.

Det internationale kørekort erstatter ikke dit almindelige kørekort, det er derfor en god ide også at medbringe dit almindelige kørekort.

For at få udstedt et internationalt kørekort, skal du møde personligt op i kommunens borgerservicecenter. Du skal medbringe:

 • Dit danske kørekort
 • Et foto, der opfylder politiets krav.

Et internationalt kørekort gælder ét år og koster 25 kr.

Midlertidigt kørekort

Et midlertidigt kørekort er gratis, og du får det udleveret, når du fx har bestået din køreprøve, eller når du har søgt om fornyelse.

Mistet kørekort

Mister du dit kørekort, kan du få et nyt udstedt ved at møde personligt op i kommunens borgerservicecenter.

Du skal medbringe:

 • Gyldigt pas eller fødsels- eller dåbsattest
 • Sundhedskort
 • Et foto, der opfylder politiets krav.

Det koster 280 kr., at få udstedt et nyt kørekort.