Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje

Mønt
Borgere og foreninger kan søge økonomisk tilskud til forskellige projekter, arrangementer, stævner mm. inden for kultur- og fritidsområdet.

Hvordan ansøger du om tilskud fra rådighedspuljen?

Der kan søges om økonomisk tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje til forskellige kulturelle og sportslige formål. Ansøgninger behandles løbende på udvalgets møder, hvorefter ansøgere får direkte svar. 

Sådan gør du:

For at ansøge om tilskud, skal du udfylde et digitalt ansøgningsskema (åbner i nyt vindue).

Ansøgningen skal bl.a. indeholde en beskrivelse af det projekt, der søges tilskud til samt et forventet budget for projektet.   
Der skal forventes minimum 1 måneds sagsbehandlingstid på ansøgningen. Se tidsfrister for indsendelse af ansøgninger nederst på siden.

Kriterier for ansøgninger

 1. Der kan ydes tilskud til enkeltpersoner, foreninger eller grupperinger ifm. enkeltstående kulturelle eller idrætslige projekter

 2. Der kan ydes tilskud til foreningers afholdelse af jubilæumsarrangementer med 25 års intervaller (dvs. 25-, 50-, 75- og 100-års jubilæer og derover)

 3. Ansøgeren og/eller projektet skal have tilknytning til Hvidovre Kommune

 4. Ansøgere skal bidrage til projektrealiseringen med egenfinansiering eller anden form for bidrag

 5. Støttede arrangementer skal som udgangspunkt finde sted i Hvidovre Kommune og så vidt muligt være tilgængelige for Hvidovre Kommunes borgere. Det er dog muligt at opnå støtte til stævnedeltagelse o.l. udenfor kommunen, såfremt arrangementet vurderes at have en promoverende eller anden værdi for kommunen

 6. Ansøger kan kun opnå tilskud én gang årligt til samme arrangement. Ved ansøgning om tilskud til tilbagevendende projekter, skal projektet hvert år indeholde et nyskabende element. 

 7. Der gives ikke tilskud til sociale arrangementer uden kulturelt eller idrætsligt indhold, undervisningsformål, erhvervsrelaterede og kommercielle projekter, forplejning og befordring samt tilskud af driftsmæssig karakter. Ligeledes gives der ikke tilskud til allerede igangsatte eller afsluttede projekter.

 8. Alle aktiviteter skal være inden for rammerne af lovlige kommunale formål for at komme i betragtning til støtte.

 9. Ansøgninger skal indsendes elektronisk til administrationen, og vil blive behandlet løbende på Kultur- og Fritidsudvalgets møder. Ansøgninger kan som udgangspunkt tidligst behandles politisk 1 måned efter modtagelse. Tidsfrister offentliggøres på Hvidovre Kommunes hjemmeside

Tidsfrist for indsendelse af tilskudsansøgninger

Ansøgninger behandles løbende på udvalgets møder. Ansøgningsfrister for hvert enkelt møde er oplistet nedenfor. 
Der resterer følgende udvalgsmøder i løbet af 2019:

 • 9. september (ansøgningsfrist 29. juli 2019)
 • 7. oktober (ansøgningsfrist 26. august 2019)
 • 11. november (ansøgningsfrist 23. september 2019)
 • 3. december (ansøgningsfrist 21. oktober 2019)