Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Ansøgning til Elite2650

Du søger om tilskud fra Elite2650 ved at bruge formularen herunder.

Ansøgningsfrist er 1. marts 2015. Puljen fordeles efterfølgende af Kultur- og Fritidsudvalget.

Husk at læse vejledningen samt kriterierne for puljen grundigt inden ansøgning.
Efter udbetaling af evt. tilskud skal der aflægges regnskab senest 1. marts 2016.


Elite 2650

1. Information om ansøger
*
*
*
*
*
*
*
2. Visioner, mål og handlingsplaner
Ansøger skal have en formuleret og godkendt elitepolitik, som afspejler klubbens fremtidige indsatsområder på eliteområdet.
*
*
Her skal redegøres for for de strategiske overvejelser bag eliteprojektet. F.eks. udvikling af medlemmer og trænerstab og fastholdelse af talentmasse.
*
Her skal klubbens målsætninger opstilles i prioriteret rækkefølge, og ansøger skal redegøre for, hvordan klubben vil nå de ønskede mål.
*
3. Idrætsligt niveau og antallet af aktive
Redegørelse for klubbens placering i forhold til den specifikke idrætsgrens rækker/divisioner.
*
Antallet af idrætsudøvere tilknyttet specialforbundets eliteudvikling i form af enten landsholds- eller talentcenterdeltagelse.
*
Her beskrives træningsmængden for de deltagende elitesportsudøvere - herunder antal træningssessioner pr. dag/uge, antal timer samt evt. morgentræningstimer. træningsmængden skal leve op til Aldersrelateret Trænings Koncept.
*
Ansøger skal redegøre for, at antallet af idrætsudøvere er så højt, at deltagerne dagligt kan matche og udfordre hinanden.
*
Her skal redegøres for klubbens hensyn til idrætsudøvernes civile uddannelse - herunder hvorvidt der er etableret lektielæsningsfaciliteter, eller indgået eventuelle samarbejdsaftaler med uddannelsesinstitutioner.
*
4. Organisation
*
4.2 Hvilke gældende politikker benytter klubben?


*
*
*
*
*
Her skal skal anføres hvilke personer der står bag eliteprojektet - herunder trænere, andre hjælpere/fagpersonale og administrative medarbejdere. Derudover skal ansøger beskrive personalets uddannelsesmæssige kompetenceniveau samt bestyrelsens forankring i projektet.
*
Ansøger skal udarbejde en økonomisk oversigt for hele eliteprojektets anslåede periode, og beskrive økonomien bag hele elitesatsningen - herunder redegøre for udgifter til lønninger til bl.a. trænere, fysioterapeuter, massører, administration, stævner, turneringer, træningslejre, transportudgifter, særligt udstyr/materialer o.l.). Ansøger skal derudover angive hvor stor en økonomisk andel klubben selv bidrager med - herunder sponsoraftaler og anden egenbetaling.
*
*
*
5. Support Team
Ansøger skal kunne dokumentere personalets gennemførelse af relevante træneruddannelser samt redegøre for praktisk erfaring. Trænere tilknyttet eliteprojektet skal som minimum have gennemgået niveau to-uddannelsen i forbundsregi. Desuden skal minimum én træner have gennemgået specialforbundets elitetræneruddannelse eller DIF's diplomtræneruddannelse eller tilsvarende.
*
Her noteres i hvilket omfang der anvendes specifiktrænere i den daglige træning, og hvor mange specifiktrænere klubben/foreningen råder over.
*
Her beskrives klubbens adgang til medicinsk behandling og hvorvidt klubben har ansat egen læge/sundhedspersonale, eller om der er indgået samarbejdsaftaler med andre klubber, private virksomheder eller andet.
*
Her beskrives klubbens fysiske træningsforhold, samt hvorvidt der er indgået samarbejdsaftaler med andre klubber, private virksomheder eller andet. Derudover skal det nævnes, om klubben ejer/har adgang til eget motions-/træningscenter.
*
Her beskrives hvorvidt klubben har adgang til sportspsykologisk træning, og hvorvidt der er ansat egen træner med psykologiske kompetencer, eller indgået samarbejdsaftaler med andre klubber, private virksomheder eller andet.
*
Ansøger skal redegøre for, hvorvidt klubben eller foreningen har indgået samarbejde med fysioterapeuter og massører.
*
Her beskrives andre supportfunktioner
*
6. Faciliteter

Her beskrives de faciliteter, der stilles til rådighed for eliteprojektet - herunder lokalefaciliteter og adgang til disse.

Her beskrives de faciliteter, der stilles til rådighed for eliteprojektet - herunder lokalefaciliteter og adgang til disse.
*
Her redegøres for eventuelle planlagte investeringer i forbindelse med forbedring af faciliteterne omkring eliteprojektet.
*
7. Supplerende oplysninger og informationer
*
8. Ansøgt beløb
Ansøger bedes angive, hvilket beløb der ansøges om, og hvad beløbet dækker.
*