Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Tilskud til folkeoplysende foreninger

Tilskud til foreninger
Folkeoplysende foreninger har mulighed for at ansøge om en række tilskud

hent tilskuds og regnskabsfolderen og bliv klogere på tilskud

Tilskud kan bl.a. dække lokaler, udstyr og undervisningsomkostninger.


Du kan læse mere om tilskud i tilskuds- og regnskabsfolderen. (Folderen ikke er opsat i et tilgængeligt format til skærmlæsere og lignende).
Derudover har vi en folder omkring regnskabs- og revisionsbestemmelser som du kan læse her: Regnskabs- og revisionsfolder. (Folderen ikke er opsat i et tilgængeligt format til skærmlæsere og lignende).

Pt. skal du skrive en mail til forening@hvidovre.dk ved ansøgning om tilskud. Center for Kultur og Fritid vil herefter guide dig igennem ansøgningsproceduren.

På sigt skal ansøgning om tilskud foregå via Foreningsportalen.

 

Den fælleskommunale HANDICAPidrætspulje

Som forening i Hvidovre Kommune er der mulighed for at søge om tilskud fra Den Fælleskommunale Handicapidrætspulje. Formålet med puljen er at støtte op om nye idrætstilbud for børn og unge med funktionsnedsættelse med henblik på, at flere på sigt kommer til at dyrke deres idræt i almindelige idrætsklubber.

Høje Taastrup Kommune er ansvarlig for den daglige administration af puljen. Vejledning til ansøgning om tilskud findes på Høje Taastrup Kommunes hjemmeside.

Puljen udgiver hvert år et katalog over idrætstilbud for personer med funktionsnedsættelse i Region Hovedstaden. Her kan du hente kataloget for sæson 2020/2021.

det gode foreningsregnskab

Foreninger, der søger om tilskud efter disse retningslinjer, skal indsende et årsregnskab for de modtagne tilskud. Foreningens årsregnskab skal forinden være revideret og godkendt på foreningens generalforsamling.

Hvad skal regnskabet indeholde?

 • Foreningens navn
 • Foreningens CVR nummer
 • Regnskabsår
 • Navne på og underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer
 • Navn på og underskrift af revisor
 • Samlet kontingentindtægt for medlemmer under 25 år
 • Samlet kontingentindtægt for medlemmer fra og med 25 år og op
 • Alle tilskud fra kommunen (Udspecificeret)
 • Udgifter til trænere/instruktører af medlemmer under 25 år
 • Resultatopgørelse og balance (se forklaring nedenunder)
 • Generalforsamlingsdato.

 

Hvad er en resultatopgørelse?

 • En resultatopgørelse er en opgørelse af det regnskabsmæssige resultat, herunder foreningens indtægter og udgifter i det pågældende regnskabsår.
 • Ved at beregne summen af alle indtægter og udgifter kommer du frem til årets resultat.
 • Årets resultat er et udtryk for om foreningen har haft et positivt eller negativt regnskabs år.

 

Hvad er foreningens balance (aktiver og passiver)?

 • Aktiver er foreningens bank og kassebeholdning ved årets udgang eller tilgodehavender og kontingentrestancer
 • Passiver er foreningens egenkapital (beholdning ved årets start), årets resultat (beholdning ved årets afslutning)

 

Lovgivning

Folkeoplysningsloven (nyt vindue).