Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

§ 79 driftstilskud til pensionistforeninger

Aktive ældre
Som godkendt pensionistforening kan du søge om § 79 driftstilskud af Hvidovre Kommune

Information om § 79 

Hvem er målgruppen

Ifølge § 79 i Lov om Social Service kan Hvidovre Kommune støtte generelle tilbud med aktiverende eller forebyggende sigte. Kommunen fastsætter selv målgruppen for støtten. I Hvidovre Kommune er målgruppen lokale pensionistforeninger.

Forudsætning for at få bevilget driftstilskud efter § 79 i Hvidovre Kommune er, at foreningen skal være godkendt som pensionistforening af Ældre- og Sundhedsudvalget.

Kriterierne for at blive godkendt som pensionistforening er:

  • Foreningen skal være en selvstændig afdeling, dvs. ikke en underafdeling af en større forening. En selvstændig lokalafdeling under en større forening kan dog godkendes, hvis lokalafdelingen har selvstændige vedtægter, og aktiviteterne udelukkende er målrettet Hvidovre Kommunes ældre borgere
  • Foreningen skal have formand og kasserer
  • Foreningen skal have egne vedtægter og regnskab
  • Foreningen skal have klart defineret formål og målgruppe. Målgruppen skal være blandt Hvidovre Kommunes ældrebefolkning / pensionister, dvs. + 60 år samt førtidspensionister og efterlønnere

Sådan søger du om at blive godkendt som pensionistforening

Ansøgningen skal behandles på et møde i Ældre- og Sundhedsudvalget. Ansøgningen skal indeholde foreningens formål og målgruppe samt foreningens vedtægter, årsregnskab og medlemsliste med navn og adresse på medlemmerne. Ansøgningen skal sendes til sae@hvidovre.dk. Du kan forvente op til 3 måneders behandlingstid på ansøgningen.

Hvor stort er driftstilskuddet?

Driftstilskuddet beregnes på baggrund af foreningens medlemsantal.  Der tildeles 100 kr. pr. medlem, der har bopæl i Hvidovre Kommune, og der kan højst opnås tilskud til 50 medlemmer. 

Sådan søger du om midler til arrangementer

De godkendte pensionistforeninger kan søge om tilskud til arrangementer, der har bredere målgruppe end foreningens egne medlemmer. Bemærk, der gives ikke tilskud til udflugter. Ansøgningen skal behandles på et møde i Ældre- og Sundhedsudvalget.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af arrangementet, målgruppen for arrangementet, eventuel brugerbetaling, samt annoncering af arrangementet. Ansøgningen skal sendes til sae@hvidovre.dk.Du kan forvente op til 3 måneders behandlingstid på ansøgningen.

Kontaktperson vedrørende § 79 støtte til pensionistforeninger

For eventuelle spørgsmål vedrørende pensionistforeninger kan du kontakte specialkonsulent Mette Rosengaard.

E-mail: sae@hvidovre.dk

Tlf: 3639 3821