§18-midler

Ansøg om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde

Herunder kan du udfylde ansøgningsskemaet til §18

Kriterier for § 18-midler

Tilskud til frivilligt socialt arbejde ydes efter § 18 i Lov om Social Service. Kriterierne er besluttet i Ældre- og Sundhedsudvalget d. 9. marts 2020. På denne side kan du læse om kriterierne

Ansøgningsfrist § 18-midler

Der uddeles § 18-midler to gange årligt - i foråret og efteråret. De præcise tidsfrister annonceres her på hjemmesiden og i Hvidovre Avis

Regnskabsregler

Når din forening har modtaget § 18-midler, skal I efterfølgende indsende regnskab over anvendelsen af midlerne

Regnskabsskema § 18-midler

På denne side finder du § 18 regnskabsskemaet