Voksenundervisning

Aftenskoler

Hvidovre Kommune har 6 aftenskoler

Danskundervisning for udlændinge

Hvidovre Kommune tilbyder voksne udlændinge grundlæggende undervisning i dansk sprog og danske samfunds- og kulturforhold.

Danskuddannelse

Formålet med danskuddannelse er at give voksne udlændinge de nødvendige sproglige forudsætninger for at klare sig i job, i uddannelse og som borgere i Danmark.

TEC - Teknisk Erhvervsskole Center

TEC Hvidovre er Nordeuropas største uddannelsescenter inden for mekanik og transport

HF & VUC København Syd

HF & VUC København Syd tilbyder bl.a. HF-enkeltfag, forkurser til sygeplejerske- og politiskolen samt undervisning til ordblinde