Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Udvikling af Hvidovre Havn

Få overblik over de input, som borgere og foreninger har bidraget med til udviklingen af Hvidovre Havn. Siden bliver opdateret løbende.

Der blev afholdt borgermøde om udviklingen af Hvidovre Havn den 25. november 2020 i Kometen. Op mod 150 borgere deltog - fysisk og online. Forud for mødet var borgere og brugere af havnen inviteret til at videregive deres input enten fysisk eller digitalt via hjemmeside, mail eller facebook.  

Som det fremgår er der stor variation i de indkomne inputs, der er inddelt efter de fem temaer: Forskønnelsestiltag, Havnen for børn og unge, Rekreative muligheder, Spisesteder og Sikker Trafik og Parkering.

Desuden kan du læse om en række samlede forslag om havnen.

INPUT TIL UDVIKLINGEN AF HVIDOVRE HAVN

Input inden borgermødet

Havnens fremtid - input fra borgere (pdf)

Tema 1: Forskønnelsestiltag

Som led i at gøre havnen endnu mere attraktiv er der interesse for en forskønnelse af havnen - herunder en oprydning og mere regulerede forhold. Der er stor spændvidde i forslagene, der omhandler forbedrede toiletforhold, men også forslag til en generel forskønnelse af havnen med ideer om ferieboliger, spisesteder, vartegn og salg af kunsthåndværk. Her kan du se nogle af de indkomne forslag:

 • Man bør også opgradere med parkeringspladser, mindre ishuse og lignende, da Hvidovre vil være attraktiv med de nye Holme i fremtiden. Derfor kan det kun give mening at øge turismen fra nabobyer og lignende. Godt for Hvidovres omdømme og vil også hjælpe bundlinjen i det kommunale budget
 • Hundested Havn har hytter, der udlejes til kunsthåndværkere og som ferieboliger. Kunne noget lignede tænkes her
 • Bedre belysning særligt i vinterhalvåret
 • Vigtigt at man ikke bygger området til med alt muligt. Det er vigtigt med natur
 • Bedre toiletter
 • Der er mange løse hunde i området. En hundelufterskov vil være fint
 • Blikfang i vandet – fx så man kan se, når man nærmer sig Hvidovre Havn. Fx et tegn som Gastårnet i Valby
 • Der er folk, der overnatter i deres både. Det må der tages hensyn til. Det må ikke blive det rene tivoli

Tema 2: Havnen for børn og unge

Allerede i dag bruges havnen flittigt af børn og unge. Det er tydeligt, at det optager mange, at havnen har gode faciliteter for børn og unge. Derfor er der kommet mange forslag til, hvordan forholdene kan optimeres. Mange af forslagene går på konkrete vandsportsaktiviteter – som fx kajak, beach-volley osv.

Der er fokus på faciliteter både til de mange børn og unge, som er engagerede i forenings-og klublivet, men også på at sikre faciliteter for de unge, som ikke er foreningsaktive, men bruger havnen til det uorganiserede fritidsliv.

Der er også interesse for et Maritimt Center både som læringsfacilitet for skoleelever, men også for for et bredere publikum. For de mindre børn er der ønsker om en legeplads på havnen.Nedenfor kan du se nogle af de indkomne forslag og kommentarer:

 • De maritime foreninger bør sikres, da de aftager en masse unge til foreningslivet
 • Ift. Maritimt Center – Kan der skabes et blåt læringsrum, ikke kun for skolebørn, men et center som er åbent for det uorganiserede; altså borgere som kommer fordi det er et fedt sted at lære. Kunne man åbne læringsrummet op for alle Hvidovreborgere?
 • Ift. konkrete aktivitetsforslag; fx Beach Volley Bane, forhindringsbane, skateranlæg, surfklub m.m.
 • Kæmpestor legeplads med piratskibe og alt muligt

Tema 3: Rekreative muligheder

Havnen bruges i dag allerede som rekreativt område, hvor aktive dyrker vandsport, men mange bruger også havnen til at lufte hunden eller spadsere en tur ved vandet. Der et er stort ønske om at havnens potentiale som attraktivt, rekreativt område udfoldes yderligere med større variation i udbuddet af motionsmuligheder, men også et generelt løft af havnen med spisesteder, legepladser og toiletter m.m.

Mange foreslår etablering af faciliteter til konkrete vandsportsgrene – fx surfing eller kajak. Flere forslår at det bliver muligt at leje udstyr som kajakker og boards.

Forholdene for vinterbaderne – og badeforhold generelt - ligger også mange på sinde. Nedenfor kan du se nogle af de indkomne kommentarer:

 • Der ligger en surf-klub på strækningen mod Valby. Kunne man tale med dem og etablere surf på havnen, så vi får flere sportsgrene
 • Badeområde i havnen a la Brøndby – det kan man med fordel lade sig inspirere af
 • I skal prioritere vinterbadere; det kan være farligt at gå i vandet uden ordnede forhold. Der er ingen steder vinterbadere kan mødes sikkert. Der skal være en stige og en repos
 • Kunne godt ønske mig, at havnen var et større samlingspunkt med et par cafeer, ordentlig legeplads, udlejning af diverse ting til at komme på vandet, ordentlige toiletforhold, ishus
 • Kunne være fedt, hvis man kunne leje en kajak eller der var bådture om sommeren
 • Petanquebaner 

Tema 4: Sikker trafik og parkering

Gode adgangsforhold til havnen er vigtig – både for biler, cykler og gående.

Nedenfor kan du se nogle af forslagene:

 • Kan man lave en aftale med Movia om busforbindelse til havnen?
 • Er det muligt at prioritere cykelparkering? Hvad med offentlig trafik?
 • Bedre skilte om, at cyklister skal på gangstier skal vise hensyn
 • Forhåbentlig er der ikke planer om at oprette for mange p-pladser. Det er trods alt et lille område

Tema 5: Spisesteder

Der er stor interesse for spisesteder på Hvidovre Havn. Med den gode udsigt og et hyggeligt miljø er havnen et oplagt sted at tage hen for at nyde et måltid mad eller en kop kaffe. Der er ønsker om et spisested af høj kvalitet – en restaurant som kan benyttes både til forretningsmiddage og en god, privat middag ude i byen.

Desuden er der mange forslag om mere uformelle tilbud som et ishus, et sandwichsted og et kaffested med kaffe af god kvalitet. Gerne et sted, hvor man kan sidde og nyde en kop kaffe, men også blot hente ’to-go’, når man er ude at lufte hunden.

Nedenfor kan du se nogle af de kommentarer, som omhandler spisesteder:

 • Jeg støtter at der opføres is/kaffe/pandekagehus. Og en rigtig restaurant!
 • Meget gerne et fast sted til is/kaffe som er tilgængeligt året rundt, så man kan få kaffe med på sin gåtur. Evt. et sted, hvor man kan sidde og arbejde lidt med en god kop kaffe.
 • Der bor mange tilflyttere i Hvidovre. De må tage ind til København for at spise godt og få god kaffe. Hvis vi sikrer bedre kvalitet i udbuddet, vil pengene blive i Hvidovre.

Øvrige, samlede forslag

Helhedsplan for Hvidovre Havn (pdf)

Klubbernes visionsplan (pdf)

Det Konservative Folkepartis forslag (pdf)

Borgerforslag (pdf)