Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Vådområder

Vådområder
Nogle vådområder er beskyttede og må ikke ændres uden tilladelse fra kommunen

Søer over 100 m2, de fleste vandløb med tilstødende moser, samt arealer med moser, enge, overdrev m.m. over 2.500 m2 er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Derfor kaldes de også § 3 områder.

Vådområderne skal beskyttes mod ændringer i deres naturtilstand. Ønsker ejeren at fortage ændringer i et beskyttet naturareal, skal han søge om dispensation hos kommunen. Større ændringer som for eksempel at dræne, opfylde, oprense eller omlægge vådområdet er ikke tilladt.

De registrerede § 3 områder kan ses på Miljøportalen.

Du kan godt have et naturområde, som ikke er blevet registreret endnu, men som stadig er beskyttet efter loven. Det er dit ansvar at beskytte det. Du må ikke ændre på tilstanden af de beskyttede naturtyper, men du må gerne pleje naturtypen. Nye plejetiltag kræver dog en forudgående dispensation fra kommunen, f.eks. ved oprensning af søer.