Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Strandenge

Strandengen
Strandenge er en beskyttet naturtype, der ikke må ændres uden tilladelse fra kommunen

Strandenge og strandsumpe over 2.500 m2 er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Derfor kaldes de også § 3 områder.

Hvidovre har strandenge langs Kalveboderne. Da strandengene kan oversvømmes af havvand, er de kendetegnet ved, at der findes planter, som tåler salt. I forbindelse med strandenge findes der ofte saltpåvirkede strandoverdrev, altså arealer som ikke bliver oversvømmet. Bliver strandengen græsset, vil der findes lavtvoksende planter. Bliver strandengen ikke græsset, kan der udvikles strandsump med højtvoksende tagrør eller strand-kogleaks.

De registrerede § 3 områder kan ses på Miljøportalen

Drift af strandenge med f.eks. græsning eller høslæt må fortsætte i samme omfang som hidtil.

Områdernes tilstand må kun ændres, hvis kommunen har givet en tilladelse. Hvis arealet ikke har været græsset eller plejet i en længere årrække, kan det kræve en dispensation at genindføre græsning og høslet. Strandengen må ikke omlægges, inddæmmes, fyldes op, afvandes, dyrkes op, plantes til eller drænes. Der må ikke etableres søer og vandhuller på strandengen uden dispensation. Gødskning og sprøjtning må foretages i det omfang, det hidtil er indgået i driften.