Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Vandråd for Køge Bugt oprettet

Vådområder
Sekretariatskommunen Solrød Kommune har i samarbejde med de 21 kommunerne i oplandet nedsat vandrådet for hovedvandopland Køge Bugt. Rådet har en konkret opgave i 2017 med kvalificering af afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021.

Vandrådets opgave

Ifølge bekendtgørelse om vandråd kan vandrådet rådgive kommunerne om de opgaver med vandløb, der skal udføres. Kommunerne skal inddrage vandrådet, når de skal vurdere ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne og udvælge vandløb, som bør undersøges for, om de er kunstige eller stærkt modificerede.

Arbejdet skal være færdigt og indmeldt til Miljøstyrelsen i slutningen af 2017.

Læs mere om vandrådets sammensætning, opgaver, mødereferater med mere på Sekretariatskommunens hjemmeside (Nyt vindue)

Baggrund for arbejdet

Baggrund for vandrådsarbejdet 2017 er en aftale om Fødevare- og landbrugspakken indgået mellem regeringen (Venstre), DF, LA og Konservative i december 2015.

Aftalen udmøntes i:

  • Lov om vandplanlægning (LBK nr. 126 af 26/01/2017).
  • Bekendtgørelse om vandråd (BEK nr. 217 af 02/03/2017).

Læs mere om vandplanlægning på Miljøstyrelsens hjemmeside (Nyt vindue)