Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Har du eller en pårørende fået en hjerneskade

Er du mellem 18 og 65 år og har fået en erhvervet hjerneskade, har du mulighed for at få støtte, rådgivning og undervisning.

Vil du vide mere om hjerneskade

Følgerne af en hjerneskade

Det er typisk, at følgerne af en hjerneskade, for de fleste betyder et ændret hverdagsliv. Følgerne efter en erhvervet hjerneskade kan være større eller mindre og ramme vidt forskellige funktioner i hjernen. Eksempler på følger er; lammelser i arm eller ben, synke- og/eller talebesvær, problemer med at huske og planlægge de daglige gøremål samt følelsesmæssige ændringer. Nogle personer rammes i let grad og fungerer næsten som før, hvorimod andre må leve med følgerne i lang tid, nogle måske for altid.

Hvor kan du henvende dig

Du kan henvende dig til hjerneskadekoordinatoren som vil bidrage til, at du får en sammenhængende og helhedsorienteret indsats for dig og din familie. Koordinatoren fungerer som tovholder i dit forløb i kommunen. Kontakt hjerneskadekoordinatoren på mobil: 4174 8707 eller mail: mwx@hvidovre.dk

Hvidovre Kommunes Hjerneskadeprojekt maj 2012 - december 2014

Du er omfattet af hjerneskadeprojektet, hvis du er i den erhvervsdygtige alder 18 og 65 år, og får en erhvervet hjerneskade. Du er ikke omfattet af projektet, hvis du modtager førtidspension eller efterløn.
Hjerneskaden kan skyldes en blodprop eller en blødning i hjernen, trafikuheld, cancer i hjernen, slag mod hovedet m.m.

Formålet med projektet er, at sikre et helhedsorienteret rehabiliteringsforløb for dig og dine pårørende. At du og dine pårørende opnår et hverdagsliv, der er så tæt som muligt på det liv, I havde inden skaden. For at sikre dette, arbejder medarbejderne i de forskellige afdelinger i kommunen så tæt sammen som muligt. Projektet er finansieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Projektet indeholder tre elementer:

Vejvisermodel
Udarbejdelse af en model der har til formål, at styrke sammenhængen i kommunens indsats for hjerneskaderamte på tværs af kommunens afdelinger og i samarbejdet mellem regionerne (hospitalerne) og kommunen. Du og dine pårørende kan også se i Vejvisermodellen og få overblik over de forskellige faser i forløbet.

Undervisning
Undervisning og kursusvirksomhed til de involverede medarbejdere i den hjerneskaderamtes forløb i kommunen.

Pårørende tilbud
Etablering af en støttetilbud til voksne pårørende med det ønske, at de pårørende kan møde ligesindede i et pusterum, hvor der skabes plads til svære følelser, tanker og erfaringsudveksling.
Desuden vil der være oplæg fra specialiserede hjerneskadecentre om relevante emner.

Er du voksen pårørende, har du mulighed for, at deltage i pårørendegruppe 1 gang pr. måned sammen med andre ligestillede. Gruppen er en støtte- og samtalegruppe. For mere information om gruppen kontakt hjerneskadekoordinatoren på mobil: 4174 8707 eller mail: mwx@hvidovre.dk

Er du pårørende og mellem 13 og 25 år har Center for Hjerneskade på Amager en pårørendegruppe, hvor du kan møde andre unge i en lignede situation og tale om de følger som skaden har haft for dig.