Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Madservice

Hvidovre Kommune kan tilbyde dig hjælp og støtte til mad og måltider, hvis du eksempelvis ikke selv kan tilberede dine måltider. Hvilke tilbud, du kan få afhænger af, hvad du selv kan klare, og hvad andre i dit hjem kan hjælpe dig med.

Hvis du ikke selv er i stand til at lave mad, kan du få hjælp via kommunens madserviceordning. Det er en forudsætning, at du ikke selv kan udføre opgaven på grund af:

  • midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer
  • eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Kommunen skal foretage en konkret vurdering af din samlede situation.

Der skal ske en løbende revurdering af hjælpen, således at den tilpasses efter dine behov.

Kommunen skal hvert år beskrive sine kvalitetskrav til madserviceordningen i en kvalitetsstandard. Du kan få flere oplysninger om din kommunes konkrete madserviceordning hos kommunen.

Du skal højst betale 54 kr. (2019) for en hovedret, når du får madservice efter servicelovens § 83 i eget hjem. Der kan også være tale om madserviceordninger, hvor du kan afhente maden eller spise den hos madserviceleverandøren, på et dagcenter eller lignende.

Der er et loft over, hvor meget du skal betale for madservice, hvis du bor i en plejebolig/på plejehjem. Det betyder, at du ikke kan opkræves mere end 3.685 kr. pr. måned i betaling for madservice (2019).

Kommunen må ikke opkræve mere i betaling, end det koster at producere maden.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse om madservice, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Hvad er madservice?

Madservice med levering er en ordning, hvor du får et af dagens måltider leveret i dit hjem. En gang om måneden vil den leverandør, du har valgt, udlevere menuplaner og bestillingslister. Menuplanen er en oversigt, hvor du kan vælge mellem forskellige måltider for den kommende måned. Du afleverer bestillingslisten til chaufføren. Efterfølgende leveres maden på de aftalte dage. Du har mulighed for at vælge mellem flere forskellige leverandører. Maden leveres som kølemad mandag og torsdag i tidsrummet kl. 7.30-15.00.

Du kan læse mere om madservice, priser mm. i Hvidovre Kommunes kvalitetsstandard, som du finder nederst på denne side. 

Hvem kan jeg vælge som leverandør af madservice?

Hvidovre Kommune har godkendt følgende leverandører til levering af madordning til borgere i eget hjem.

KommuneKøkkenet (nyt vindue)

Det Danske Madhus (nyt vindue)