Boliger til ældre og handicappede

Find det hurtigt

Daghjemstilbud

Hvidovre Kommunes aktivitetstilbud giver dig mulighed for at deltage i en række forskellige aktiviteter og blive en del af et socialt fællesskab med andre ældre og frivillige. Du skal være pensionist eller efterlønsmodtager for at kunne deltage i de åbne aktivitetstilbud

Midlertidig døgnplads

Midlertidig døgnpladsophold er en midlertidig løsning, ofte af 2-3 ugers varighed, for dig med et særligt og omfattende behov for pleje og tilsyn døgnet rundt

Plejeboliger

Plejeboliger tildeles borgere, der ønsker at flytte i en plejebolig og som har et varigt behov for omfattende pleje og tilsyn hele døgnet, som ikke eller kun vanskeligt kan ydes i borgerens eget hjem

Bofællesskaber

Hvis du har et psykisk og/eller fysisk handicap og har særlig behov for hjælp og støtte, kan du søge om en plads i et af Hvidovre Kommunes fire bofællesskaber