Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Rusmidler

Der foregår oplysende indsatser omkring rusmidler på alle skoler.
Vi har beskrevet forskellige forløb for alle elever fra 4. til ungdomsuddannelserne

Forebyggelse af rusmidler er rettet mod alle børn og unge.

Opstår der behov for særlige indsatser til mindre grupper af unge med specielle problemstillinger, vil en sådan indsats blive planlagt og gennemført ad hoc.

Plan for indsatser i skolerne

4. klasse

I 4. klasse taler sundhedsplejersken med børnene om bl.a. trivsel og risikoadfærd, når de er til den individuelle sundhedssamtale og i klasseundervisning om trivsel og fysisk aktivitet i løbet af skoleåret.

5.-6. klasse

I løbet af 5. eller 6. klasse får alle klasser understøttende undervisning om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser af klubmedarbejderne i Hvidovre Kommune. De bruger undervisningsmaterialet ”Kender Du De Andre?”, som er udviklet af SSP-konsulenter fra 11 Vestegnskommuner og Politiet. 
Det handler om at synliggøre børn og unges misforståede forestillinger, om hvad der er almindeligt.
Efter at klassen har modtaget undervisning i sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser, indbydes forældregruppen til møde om emnet, så forældrene kan støtte op om sund adfærd.

6. klasse

I 6. klasse undervises børnene ud fra materialer ”Snak om tobak” (udviklet af Kræftens Bekæmpelse) for at forebygge rygestart. 
I 6. klasse taler sundhedsplejerskerne med børnene bl.a. om trivsel og risikoadfærd ved den obligatoriske sundhedssamtale.

7. klasse

Sundhedsplejen tilbyder ”åben dør”, hvor børnene har mulighed for at komme forbi og tale om det, de har brug for. I den forbindelse kan rusmidler komme på tale.

7.-8. klasse

I løbet af enten 7. eller 8. klasse afholder vi en dialogaften for unge og deres forældre.
Vi fokuserer på, hvordan der i fællesskab og i den enkelte familie, kan støttes op om en hensigtsmæssig rusmiddelkultur i klassen/gruppen/blandt børnene/de unge og at børn og forældre bliver bevidste om flertalsmisforståelser og sociale overdrivelser.

8. klasse

I 8. klasse gennemføres Sundhedskaravanen på alle skoler. En hel dag i løbet af skoleåret afses til undervisning og information om sunde lunger (tobak), rusmidler og seksuel sundhed. Overordnet handler det om at understøtte de unges sunde adfærd i overgangen fra barn til voksen.

9. klasse

Alle unge kommer til udskolingssamtale i Sundhedsplejen.

Ungdomsuddannelserne

Hvidovre Ungecenters rusmiddel-enhed Pulsen og Sundhedsplejen understøtter sund adfærd blandt unge på ungdomsuddannelserne i forbindelse med kampagner og lokale events. Denne indsats er under udvikling fra 2020 og frem.

Du kan altid kontakte din skole, hvis du vil høre om, hvornår det foregår.