Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Om uddannelsen

Læs her om den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse og målgruppen, som uddannelsen henvender sig til

Hvordan bliver jeg optaget?

Her kan du læse om muligheden for optagelse på STU

Klagenævn

Læs her, hvis du vil klage over en afgørelse fra visitationsudvalget