Legater

Hvidovre Tekniske Skoles Fond

I december måned hvert år uddeles legatportioner fra Hvidovre Tekniske Skoles Fond

Hvidovre Kommunes Jubilæumslegat

I december måned hvert år uddeles legatportioner fra Hvidovre Kommunes Jubilæumslegat.