Unge

Uddannelsesvejledning

Er du under 25 år, og har du brug for vejledning om ungdomsuddannelser, så har du mulighed for at få vejledning og hjælp af en uddannelsesvejleder under den Kommunale Ungeindsats i Hvidovre kommune

Ungdomsuddannelser

Gymnasium, erhvervsuddannelse eller noget helt tredje? I Hvidovre Kommune er der forskellige tilbud til kommunens- og omegnens unge

Sammenhængende ungeindsats

Alle unge mellem 15-25 år har fremadrettet krav på en sammenhængende ungeindsats