Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Sygekørsel

Mit barn er kommet til skade og kan ikke benytte offentlig befordring. Hvor kan jeg søge om midlertidig sygekørsel, så barnet kan komme i skole

midlertidig kørsel mellem hjem og skole

Mit barn går i folkeskole

Har du et barn på en af folkeskolerne i Hvidovre Komme, og har barnet brug for midlertidig sygekørsel, skal du kontakte skolens kontor.
Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for sygekørsel af børn, hvis forældre har gjort brug af det frie skolevalg (se nedenfor).

Skolen vil vurdere din ansøgning om sygekørsel ud fra et konkret skøn over, hvilket behov dit barn har for sygekørsel.

Skolen vil bede om dokumentation for kørselsbehovet. Dokumentationen kan være en lægeerklæring eller en skadesjournal.

Sygekørslen foregår mellem skolen og barnets folkeregisteradresse. Hvis forældrene er skilt, og begge forældre bor i skoledistriktet, kan forældrene selv vælge, hvilken adresse sygekørslen skal foregå til. Der kan dog kun vælges en adresse. 

Sygekørsel ved frit skolevalg

Hvis du har valgt at benytte det frie skolevalg før 1. august 2012, kan dit barn få bevilget sygekørsel. 

Hvis du har valgt at benytte det frie skolevalg efter 1. august 2012, gør Hvidovre Kommune opmærksom på, at der jf. Folkeskolelovens § 26, stk. 2 kun kan bevilges sygekørsel fra folkeregisteradressen til distriktsskolen. Såfremt barnet går på en anden skole end distriktsskolen, er kommunen kun forpligtet til at betale den del af kørslen, som svarer til afstanden mellem folkeregisteradressen og distriktsskolen. 

Ved ansøgning om denne form for sygekørsel må delvis egenbetaling påregnes. 

Mit barn går på privatskole

Hvis dit barn går på privatskole, er Hvidovre Kommune ikke forpligtet til at sørge for sygekørsel.

Kontakt privatskolens kontor

Mit barn går på en ungdomsuddannelse

Hvis dit barn går på en ungdomsuddannelse og har brug for sygekørsel, skal du kontakte Center for Skole og Uddannelse på mail: SKO@hvidovre.dk

Vi har brug for følgende oplysninger, for at kunne behandle din ansøgning om sygekørsel:

  • dokumentation fra læge eller hospital, som viser behovet for kørsel
  • oplysning om forventet kørselsperiode
  • oplysning om skolens navn og adresse
  • kopi af elevens skema
  • oplysning af elevens mobilnummer

Ansøgningen vil herefter blive vurderet ud fra et individuelt skøn. Sygekørsel kan ikke bevilges med tilbagevirkende kraft forud for ansøgningstidspunktet.

Du skal regne med en behandlingstid på op til 3 hverdage fra ansøgningstidspunktet til at få etableret kørslen.