Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Gruppeordninger

I Hvidovre Kommune kan vi tilbyde forskellige specialundervisningstilbud, målrettet dit barns særlige behov. Herunder kan du læse om de forskellige tilbud

LÆS OM GRUPPEORDNINGER på SKOLERne

Børn med generelle indlæringsvanskeligheder

C-klasserne er et specialundervisningstilbud på Præstemoseskolen til elever i 0.-10. klasse med generelle indlæringsvanskeligheder.

De generelle indlæringsvanskeligheder medfører udfordringer ved læring. Eleverne kan også have koncentrationsudfordringer og hukommelsesvanskeligheder. Almindeligt skolearbejde kan være en udfordring, hvorimod en del elever viser normale eller særlige evner ved praktiske problemstillinger. 

C-klasserne på Præstemoseskolen har stor gavn af at være i kontakt med almenskolen, og nogle elever deltager i fx praktiske fag her. Det hjælper eleverne med at mestre relationer til andre børn og til omverdenen.   

C-klasserne er ikke et heldagstilbud, da eleverne går i almindelig SFO og klub.

Du kan læse mere om C-klasserne her (nyt vindue)

Børn med generelle indlæringsvanskeligheder, udviklingsforstyrrelser eller funktionsnedsættelser

”Huset” er placeret på Avedøre Skole og er et helhedstilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, udviklingsforstyrrelser og funktionsnedsættelser. Der er plads til ca. 21 elever i 0.-10. klasse. 

De generelle indlæringsvanskeligheder medfører udfordringer ved læring. Eleverne kan også have koncentrationsudfordringer og hukommelsesvanskeligheder. En del elever i Huset har sociale og emotionelle begrænsninger, og generelt har eleverne mere indgribende vanskeligheder og kræver mere pleje end eleverne i C-klasserne. 

Huset er indrettet med fleksible læringsmiljøer med indearealer, hvor man kan være flere sammen, og med mindre og overskuelige rum, hvor eleverne kan modtage differentieret undervisning. 

Børn med autismespektrumsforstyrrelser

I Hvidovre er der to tilbud til elever med en autismespektrumforstyrrelse. Begge tilbud er til elever i 0.-9. klasse. K-klasserne er placeret på Frydenhøjskolen og E-klasserne på Gungehusskolen. Gungehusskolen har desuden et mindre dagbehandlingstilbud til elever med en autismespektrumforstyrrelse. 

En autismespektrumforstyrrelse er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Graden af funktionsnedsættelse er meget forskellig fra elev til elev, men de fleste elever har alvorlige sociale og emotionelle begrænsninger. 

I både E- og K-klasserne arbejdes der med en pædagogisk tilgang baseret på TEACCH. TEACCH står for Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children. Eleverne undervises i mindre grupper i strukturerede, forudsigelige rammer. Der arbejdes desuden med at mindske elevernes stress via fx Low Arousal strategier. 

Du kan læse mere om K-klasserne her (nyt vindue)

Unge med alvorlige trivselsmæssige vanskeligheder 

Ungdomsskolens dagsundervisning er et tilbud til unge med socioemotionelle vanskeligheder. Der er plads til ca. 12 elever i 8.-10. klasse.

De unge har vanskeligheder indenfor adfærd, kontakt og trivsel, og de har ofte oplevet mange nederlag. Desuden er deres netværk med venner og familie ofte skrøbeligt. 

I Ungdomsskolens dagsundervisning arbejdes der på meget forskellige faglige niveauer afhængig af eleverne. Desuden er der fokus på social træning og på at oparbejde elevernes selvværd. 

Du kan læse mere om Ungdomsskolens dagundervisning her (nyt vindue)

Visitation

Alle elever til ovennævnte tilbud bliver visiteret via Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (nyt vindue)

Relateret indhold