Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Skoledistrikter

Brikker
Lær her om skoledistrikterne for folkeskolerne i Hvidovre Kommune. Du kan også se hvilket skoledistrikt, din adresse hører til

 

Her kan du se et kort, der viser skoledistrikterne gældende fra 1. august 2015.

 

De forskellige skoledistrikter

Hvad er et skoledistrikt?

Der er ni folkeskoler i Hvidovre Kommune. Hver skole ligger i et lokalområde, der kaldes skolens distrikt. Det er det distrikt, et barn bor i, der afgør, hvilken skole barnet skal gå på.

Antallet af børn i Hvidovre Kommune varierer fra år til år. Det vil sige, at der fra år til år kan være forskel på, hvor store årgangene er i de enkelte distrikter, og dermed hvor mange børn der skal indskrives til skolestart.

De varierende børnetal kan nogle år føre til, at nogle skoler får mange nye elever, mens andre skoler får færre. Denne ulige fordeling af de kommende børnehaveklasser på de forskellige folkeskoler kan medføre et behov for at lave ændringer i skoledistrikterne, så børnene fordeles mere jævnt mellem de ni skoler.

Kommunen skal offentliggøre, når der ændres i skoledistrikterne. Efter offentliggørelsen er skoledistriktsgrænsen bindende for indskrivningen til det kommende skoleår.

 

Hvilket skoledistrikt gælder for min adresse?

Kommunalbestyrelsen har vedtaget nye skoledistrikter gældende fra 1. august 2012.

Du er omfattet af de nye skoledistrikter, hvis:

  • Dit barn startede i skole i august måned 2012
  • Dit barn skal starte i skole efter august 2012
  • Du er tilflytter til Hvidovre Kommune efter den 1. august 2012.

For de børn, der allerede gik i en skole før 31. juli 2012 gælder de gamle skoledistrikter.

Du kan i afsnittene herunder se en vejoversigt, hvor du kan finde din adresse og se hvilken skole, du hører til.

Skoledistrikter gældende indtil 31. juli 2012

Du kan i vejoversigten (pdf) se hvilken skole, din adresse hører til, hvis du er omfattet af de gamle skoledistrikter. Bemærk, at Claus Petersens Alle hører til Gungehusskolen og ikke Præstemoseskolen.

Skoledistrikter gældende indtil 31. juli 2015

Du kan i vejoversigten (pdf) se hvilken skole, din adresse hører til, hvis du er omfattet af de gamle skoledistrikter. Børne- og Velfærdsforvaltningen skal gøre opmærksom på, at Strandmarksvej 88a-c hører til Langhøjskolen, ikke Engstrandskolen.

Skoledistrikter gældende fra 1. august 2015

Du kan i vejoversigten (pdf) se hvilken skole, din adresse hører til, hvis du er omfattet af de nye skoledistrikter.

Hvad siger loven

Det er beskrevet i folkeskolelovens § 40, stk. 2 (nyt vindue), at Kommunalbestyrelsen fastlægger skoledistrikternes grænser. Skoledistrikterne kan kun ændres efter høring hos de skolebestyrelser, der berøres af ændringerne.

Kommunalbestyrelsen kan ændre skoledistrikternes grænser efter indskrivningen til folkeskolerne, hvis det er nødvendigt for at få plads til alle børnene på folkeskolerne. Du kan læse mere om indskrivningen på siderne om skoleindskrivning.