Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Plads i SFO

Hvidovre kommune garanterer en plads på en SFO til børn, der bor og går i skole i Hvidovre. Skolen og SFO´en følger de principper, kommunalbestyrelsen har vedtaget, når dit barn får tilbud om en plads på en SFO

Om plads på en SFO

Tilbud om en SFO plads

Hvidovre Kommune har pladsgaranti for SFO. Pladsgarantien anses for opfyldt, når et barn har fået tildelt en SFO plads.

Børnenes plads på en SFO i de enkelte skoledistrikter foregår i et samarbejde mellem skolelederen og lederne af de institutioner, der har SFO pladser.

Som hovedregel får barnet en plads i den SFO, der er tilknyttet den klasse, som barnet skal gå i. Hvis der ikke er plads på den enkelte SFO til at optage alle klassens børn, får et barn plads under hensyn til, at flest mulige børn får den ønskede sammenhæng i hverdagen.

Børne- og Undervisningsudvalget kan beslutte at dispensere fra reglerne. Avedøre Skole har fået dispensation fra denne del af visitationskriterierne.

I det enkelte skoledistrikt har skole og SFO fastlagt principper for fordelingen af børn til klasser og SFO. Et hensyn er for eksempel børn med særlige sociale og/eller pædagogiske behov. I principperne indgår også fordeling af børn fra andre kommuner og børn, der går i privatskole. Forældres ønske om en bestemt SFO (med tilknyttet klasse) eller en bestemt klasse (med tilknyttet SFO) indgår også i principperne.

Børn, der bor i Hvidovre Kommune

Et barn får SFO plads i skoledistriktet, når det kan lade sig gøre.
Et barn, der skal gå i børnehaveklasse eller 1. klasse i en af Hvidovre kommunes skoler, har førsteprioritet til en plads i skoledistriktet.

Når barnet skal starte i skole, får barnet den 1. maj samme år tilbud om en plads på en SFO.

Når en SFO plads tilbydes, udmeldes barnet automatisk af børnehaven.

Børn, der bor i en anden kommune

Et barn, der ikke skal gå i en af Hvidovre kommunes folkeskoler, men ønsker at gå på SFO i Hvidovre, kan få tilbud om en SFO plads i hele kommunen. Barnet får tilbud om plads, der hvor der er ledige pladser.

Børn, der skal gå i børnehaveklasse eller i 1. klasse i en af Hvidovre Kommunes skoler, har førsteprioritet til en plads i skoledistriktet.

Besked om SFO plads

Skolen giver besked til forældre om, hvilken SFO deres barn skal gå på.

Skolen giver også besked til Pladsanvisningen, der registrerer ind- og udmeldinger.

Frit valg af SFO plads over kommunegrænser

Børn har adgang til at blive optaget på SFO i en anden kommune end den kommune, de bor i.

For at blive optaget på SFO i en anden kommune, skal den kommune barnet bor i, giver tilsagn om at betale (betalingstilsagn). Det er forældrene selv, der skal betale forskellen mellem prisen for en SFO plads i Hvidovre kommune og i den kommune, barnet får plads i.

Kontakt Pladsanvisningen, hvis du bor i Hvidovre og ønsker en SFO plads til dit barn i en anden kommune. Pladsanvisningen giver betalingstilsagn og besked om,  hvad du videre skal gøre.

Hvis du bor i en anden kommune og ønsker dit barn optaget i en SFO i Hvidovre Kommune, skal du kontakte den kommune, du bor i for at få et betalingstilsagn.

Bemærk! Her skal du ikke søge om betalingstilsagn

Du skal ikke søge om betalingstilsagn, hvis dit barn skal gå i en SFO, der er tilknyttet den skole, barnet skal gå på, når du bor i en af følgende kommuner:

Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herlev, Høje-Tåstrup, Ishøj, København, Ledøje-Smørum, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Solrød, Søllerød, Tårnby, Vallensbæk og Værløse.

Forældreorlov

Når du har forældreorlov, kan dit barn gå i SFO med almindelig forældrebetaling.

Du kan også melde dit barn ud af SFO under forældreorloven.
Når dit barn igen har brug for en SFO plads, skal du henvende dig til skolen. Der kan ikke gives en garanti for, at dit barn får en plads i den samme SFO, som før forældreorloven.

Du kan søge om at få nedsat betaling eller at blive fri for at betale for SFO pladsen, mens du er på forældreorlov. Kontakt Pladsanvisningen, der hjælper dig med, det du skal gøre