Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Udsættelse af skolestart

Overvejer du at udsætte dit barns skolegang, kan du læse mere på denne side

Regler og information om skoleudsættelse

Vejledning om skoleudsættelse

Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Er I som forældre i tvivl om, hvorvidt jeres barn er parat til at begynde i børnehaveklassen, skal I kontakte jeres institution, som vil rådgive jer omkring skoleudsættelse.

Kompetencer i forhold til skoleparathed

Nedenfor ses nogle eksempler på de kompetencer, som dit barn skal kunne mestre eller er på vej til at mestre i forhold til skoleparathed:

Den alsidige personlige udvikling

 • Er lidt robust og kan klare det uforudsete
 • Kan handle selvstændigt
 • Kan ytre sig i en gruppe
 • Er nysgerrigt, interesseret og har gåpåmod
 • Kan koncentrere sig og fordybe sig
 • Har viljen til at prøve nyt og er udholdende
 • Er selvhjulpent ved at kunne klare af- og påklædning samt toiletbesøg
 • Kan sætte ord på følelser

Kropslige kompetencer

 • Kan sidde stille og lytte i nogen tid
 • Er i stand til for eksempel at cykle, løbe og klatre
 • Kan bruge for eksempel blyant, saks og bestik

Sproglige kompetencer

 • Kan formulere sig i hele sætninger
 • Interesserer sig for sproglyde, rim og remser
 • Har talforståelse
 • Forstår en fælles besked
 • Kan lytte til og genfortælle en lille historie
 • Har et nuanceret ordforråd
 • Har bogstavkendskab
 • Er interesseret i legeskrivning

Sociale kompetencer

 • Har evnen til at sætte sig i andres stedKan overholde regler i regellege
 • Kan udvise omsorg for andre
 • Kan løse mindre konflikter selv
 • Kan samarbejde i mindre gruppe
 • Kan deltage i samtale – lytte til andre og vente på sin tur
 • Kan sige til og fra
 • Har respekt for andres meninger
 • Er i stand til at etablere nye kammeratskaber

 

De enkelte punkter er vejledende, det er derfor ikke muligt at sætte facit ud for hvert enkelt punkt

Skoleudsættelse og skoleindskrivning

Skoleindskrivningen foregår elektronisk på Hvidovre.dk. Indskrivning til skoleår 2018/2019 vil være i uge 48, fra den 27. november kl.8.00 til den 3. december 2017 kl.23.59. I forbindelse med den elektroniske indskrivning skal I sætte flueben ved "udsat skolestart". Derudover skal I udfylde en blanket (link kommer her senere) og sende den til skolelederen i jeres distrikt.

 

Beslutning om skoleudsættelse

Den endelige afgørelse om jeres barns skoleudsættelse træffes af skolelederen på distriktsskolen på baggrund af vurderinger fra institution og skolelederen.

Relateret indhold