Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Udsættelse af skolestart

Overvejer du at udsætte dit barns skolegang, kan du læse mere på denne side

Regler og information om skoleudsættelse

Vejledning om skoleudsættelse

Undervisningspligten starter den 1. august i det kalenderår, hvor dit barn fylder 6 år. Skolegangen kan udsættes til dit barn er 7 år, hvis barnet ikke er skoleparat. Er I som forældre i tvivl om, hvorvidt jeres barn er parat til at begynde i 0.klasse, skal I kontakte jeres institution, som vil rådgive jer omkring skoleudsættelse.

Skoleudsættelse og skoleindskrivning

Skoleindskrivningen foregår elektronisk på Hvidovre.dk. Her finder du link til den elektroniske skoleindskrivning
Ved den elektroniske indskrivning skal I sætte flueben ved "udsat skolestart". Der vil i efteråret forud for indskrivningen blive afholdt møde om udsat skolestart for dit barn mellem dagtilbud, forældre og skole. Barnets dagtilbud sender anbefalingen til skolelederen på barnets distriktsskole.

Beslutning om skoleudsættelse

Den endelige afgørelse om jeres barns skoleudsættelse træffes af skolelederen på distriktsskolen på baggrund af vurdering fra institution og skoleleder. Distriktsskolen sender afgørelsen om skoleudsættelse til forældrene. 

Kompetencer i forhold til skoleparathed

Nedenfor ses nogle eksempler på de kompetencer, som dit barn skal kunne eller er på vej til at kunne i forhold til skoleparathed.

Personlig udvikling

Barnet bør:

 • Have så meget selvværd og tro på egne evner, at dette tror på, det kan lære noget nyt
 • Være nysgerrig, have gå på mod og kunne bruge sine erfaringer
 • Kunne handle selvstændigt
 • Kunne koncentrere sig i kortere tid om både selvvalgte og tvungne aktiviteter
 • Kende sit fulde navn og vise begyndende interesse for egne familieforhold
 • Kunne give udtryk for og udsætte egne behov og ønsker
 • Kunne sætte ord på følelser

 

Social udvikling

Barnet bør:

 • Kunne sige fra og til og bede om hjælp, når det har brug for det
 • Barnet bør have en vis robusthed, kunne samarbejde og gøre sig gældende i en gruppe
 • Kunne ytre sig i en gruppe
 • I et vist omfang kunne aflæse andres reaktioner og tage hensyn til andre
 • Have forståelse for at være en del af en helhed
 • Have forståelse for andres behov
 • Selv kunne mestre småkonflikter
 • Kunne overholde regler i spil og leg
 • Kunne vente på sin tur
 • Have en forståelse for, hvordan dets handlinger virker på andre
 • Kunne etablere nye kammeratskaber

 

Sproglig udvikling

Barnet bør:

 • Kunne forstå minimum tre informationer i samme besked
 • Kunne udtrykke sig forståeligt
 • Kunne forstå en kollektiv besked
 • Have en begyndende interesse for tegn og bogstaver
 • Kunne deltage i en samtale om enkle forhold
 • Kunne formulere sig i hele sætninger
 • Kan lytte til og genfortælle en lille historie
 • Interesserer sig for sproglyde, rim og remser

 

Motorik og selvhjulpenhed

Barnet bør:

 • Kunne gå forlæns balance på en line, kunne hinke, stå på et ben, rulle og slå kolbøtter
 • Være glad for at bevæge sig, tumle og tage initiativ til bevægelse
 • Reagere tilpas på de forskellige sanseindtryk (lys, lugt, smage, syn, føle)
 • Kunne klare af- og påklædning og vurdere påklædning efter vejret
 • Selv kunne klare toiletbesøg
 • Kunne holde på en blyant, kunne klippe, kunne holde på bestik
 • Kunne tegne en "Nicolai" figur
 • Kunne tegne sit eget navn og er påbegyndt skribleskrivning (legeskrift)
 • Kunne genkende egne ting og begynde at holde styr på dem

De enkelte punkter er vejledende, det er derfor ikke muligt at sætte facit ud for hvert enkelt punkt.

Relateret indhold