Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Skolestart

Skolestart
Find information om hvornår du skal indskrive dit barn til 0.klasse og SFO, hvad frit skolevalg betyder, og hvilket skoledistrikt dit barn tilhører

Skolestart i Hvidovre Kommune

Hvornår og hvordan kan vi indskrive til 0.klasse?

Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Når det er tid til at indskrive dit barn til skolestart, får du besked fra kommunen. Information om indskrivningen sker via børnehavens forældreintra (Tabulex). I kan også læse annonceringen af indskrivningen på www.hvidovre.dk og i Hvidovre Avis. 0. klasse er en obligatorisk del af grundskolen.

Indskrivningen til 0.klasse i Hvidovre Kommune er i slutningen af november/starten af december måned, hvor barnet skal starte i skole i august året efter. Indskrivningen foregår via et link til en selvbetjeningsløsning (se ovenfor i "Find det hurtigt"), hvor du skal bruge dit NemId. Linket vil kun være tilgængeligt i perioden for indskrivningen. 

Indskrivning til skoleåret 2022/2023 er i uge 47, fra mandag den 22. november 2021 kl.8.00 til og med søndag den 28. november 2021 kl.23.59.

Tidlig skoleklar

Hvis du har et barn, som du mener er tidlig moden og klar til skole, er det en god ide at rådføre dig med børnehaven eller kontakte skolen og få en afklarende samtale. Barnet skal så indskrives i den uge, hvor indskrivningen finder sted. Forud for indskrivningen skal du kontakte Center for Skole og Uddannelse, så dit barn kan blive oprettet i vores system, så du kan benytte den digitale indskrivning.

Hvilken distriktsskole hører jeres barn til?

Alle børn er tildelt en folkeskole, en distriktsskole, på baggrund af barnets bopælsadresse. Barnet er automatisk garanteret en plads på distriktsskolen. Du kan se, hvilket distrikt din adresse hører til på siden med skoledistrikterne.

Frit skolevalg

Du kan vælge at søge om en anden skole end distriktsskolen til dit barn. Det frie skolevalg betyder, at du frit kan vælge en folkeskole til dit barn, uanset i hvilken kommune eller hvor i kommunen den ligger. Den eneste betingelse er, at der er plads på den ønskede skole. I Hvidovre Kommune har Kommunalbestyrelsen vedtaget en grænse på i gennemsnit 24 elever pr. klasse på en årgang. Læs nærmere om det frie skolevalg på siden om frit skolevalg.

Hvis du bor i en anden kommune end Hvidovre og ønsker at søge om optagelse på en skole i Hvidovre Kommune, skal du forud for indskrivningen kontakte Center for Skole og Uddannelse. Du kan nemlig kun søge om plads på en skole i Hvidovre Kommune via den digitale indskrivning, hvis dit barn er oprettet i vores system.

Hvem afgør, om mit barn kan få plads på den ønskede skole?

I forbindelse med indskrivningen er det Center for Skole og Uddannelse, som afgør om dit barn kan blive optaget på en anden skole end distriktsskolen. Afgørelsen træffes på baggrund af reglerne om frit skolevalg og baseres på den enkelte skoles kapacitet.

Kan jeg klage over afgørelsen?

Hvis dit barn ikke får plads på den ønskede skole, kan du inden fire uger fra modtagelsen af afslaget indgive en klage over afgørelsen.

Du skal skriftligt henvende dig til Center for Skole og Uddannelse og angive en begrundelse for klagen. Børne- og Undervisningsudvalget behandler efterfølgende sagen og afgør, om dit barn kan få dispensation til at gå på den søgte skole. Får du afslag kan du ikke klage over afgørelsen.

Mit barn er ikke kommet i den ønskede klasse og SFO

Hvis barnet ikke er kommet i den ønskede klasse og SFO, kan du ikke klage. Denne afgørelse er nemlig skolelederens kompetence jf. Folkeskoleloven § 45.

Søskendekriteriet – hvad betyder det?

Børn som bor, eller opholder sig i et skoledistrikt, har altid krav på optagelse på distriktsskolen, med udgangspunkt i barnets folkeregisteradresse.

Elever, der skal starte i 0. klasse og bor og opholder sig i Hvidovre Kommune, har krav på at blive optaget på samme skole som større søskende, hvis det er forældrenes ønske.

Søskendekriteriet gælder kun for de forældre, der har større børn på skolen samme år, som 0. klasserne starter. Det vil sige, at børnene skal gå på skolen samtidig. 

Børn i plejefamilier eller sammenbragte familier med registrering på samme adresse har status af søskende og kan blive indskrevet på samme skole som ældre søskende efter forældrenes ønsker. 

Søskendekriteriet – er der undtagelser?

Søskendekriteriet i Hvidovre Kommunes folkeskoler gælder ikke for børn bosat i andre kommuner, selvom deres søskende allerede går på en skole i Hvidovre.

Hvordan får mit barn plads i en SFO?

Samtidig med indskrivningen til skole, skal du også tilmelde dit barn til SFO. Hvis barnet skal på SFO, skal du give besked om det via det samme link, som du bruger, når du indskriver barnet til skole.

Barnet vil da automatisk blive udmeldt af børnehaven pr. 30. april og blive overflyttet til SFO pr. 1. maj samme år, som barnet skal starte i 0. klasse.

Hvad gør vi, hvis barnet skal på privatskole?

Hvis dit barn skal på privatskole skal du give Center for Skole og Uddannelse besked om det via den digitale indskrivning. Du skal også huske at melde dit barn ud af børnehave med 1 måneds opsigelse. Du skal bruge dit NemID og kan udmelde dit barn gennem selvbetjeningsløsningen Digital Pladsanvisning.

Hvis dit barn har brug for pasning efter skoletid, skal du kontakte den ønskede privatskole om fritidshjem/SFO.