Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Skolestart

Skolestart
Find information om hvornår du skal indskrive dit barn til børnehaveklasse og SFO, hvad frit skolevalg betyder og hvilket skoledistrikt dit barn tilhører

Skolestart i Hvidovre Kommune

Hvornår kan vi indskrive til 0.klasse?

Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år.
0. klasse (børnehaveklassen) er en obligatorisk del af grundskolen.

Indskrivningen til 0.klasse i Hvidovre Kommune er i december måned, hvor barnet skal starte i skole i august året efter. Indskrivningen foregår via et link til en selvbetjeningsløsning, som vil være tilgængelig i perioden, hvor der er indskrivning. 

Indskrivning til skoleåret 2018/2019 vil være i uge 48, fra mandag den 27. november til og med søndag den 3. december 2017.

Moden og skoleklar

Når det er tid til at skrive dit barn op til skolestart, får du besked fra kommunen. Information om indskrivningen sker via børnehavens forældre intra (Tabulex). I kan også læse annonceringen af indskrivningen på www.hvidovre.dk (nyt vindue) og i Hvidovre Avis.

Siden august 2009 har det været obligatorisk, at alle børn skal starte med at gå i 0. klasse (børnehaveklasse).

Hvis du har et barn som du mener er tidlig moden og klar til skole, er det en god ide at rådføre dig med børnehaven eller kontakte skolen og få en afklarende samtale. Barnet skal så indskrives i den uge, hvor indskrivningen finder sted.

Hvilken distriktsskole hører jeres barn til?

Alle børn er tildelt en folkeskole, en distriktsskole, ud fra, hvor barnet bor. Barnet er automatisk garanteret en plads. Du kan se hvilket distrikt din adresse hører til på siden med skoledistrikterne (åbner i nyt vindue).

Frit skolevalg

Du kan vælge at søge om en anden skole end distriktsskolen til dit barn. Læs nærmere om det frie skolevalg på siden om Frit skolevalg (åbner i nyt vindue).
Hvis du bor i en anden kommune end Hvidovre og ønsker at søge om optagelse på en skole i Hvidovre Kommune, skal du forud for indskrivningen kontakte Center for Skole og Uddannelse. For at du kan søge om plads på en skole hos os, skal dit barn oprettes hos os, så du kan bruge den digitale indskrivning.

Hvem afgør, om vi kan få plads på den ønskede skole?

I forbindelse med indskrivningen er det Center for Skole og Uddannelse, som afgør om dit barn kan blive optaget på en anden skole end distriktsskolen. Afgørelsen træffes på baggrund af reglerne om frit skolevalg og baseres på den enkelte skoles kapacitet.

Kan jeg klage over afgørelsen?

Hvis dit barn ikke får plads på den ønskede skole, skal du inden fire uger fra modtagelsen af afslaget indgive en klage over afgørelsen.

Du skal sende et brev til Center for Skole og Uddannelse og angive en begrundelse for klagen. Børne- og Undervisningsudvalget behandler efterfølgende sagen og afgør, om dit barn kan få dispensation til at gå på en anden skole. Sagen kan herefter ikke indbringes for en højere administrativ instans.

Barnet er ikke kommet i den ønskede klasse og SFO

Hvis barnet ikke er kommet i den ønskede klasse og SFO, kan du ikke klage over denne afgørelse, da dette er skolelederens kompetence.

Søskendekriteriet – hvad betyder det?

Børn som bor, eller opholder sig i et skoledistrikt, har altid krav på optagelse på distriktsskolen, med udgangspunkt i barnets folkeregisteradresse.

Elever der skal starte i 0. klasse og bor og opholder sig i Hvidovre Kommune har krav på at blive optaget på samme skole som større søskende, hvis det er forældrenes ønske.

Søskendekriteriet gælder kun for de forældre, der har større børn i skolen samme år, som 0. klasserne starter, dette vil sige, at børnene skal gå på skolen samtidig. 

Børn i plejefamilier eller sammenbragte familier med registrering på samme adresse har status af søskende og kan blive indskrevet på samme skole som ældre søskende efter forældrenes ønsker. 

Søskendekriteriet – er der undtagelser?

Søskendekriteriet i Hvidovre Kommunes folkeskoler gælder ikke for børn bosat i andre kommuner, selv om deres søskende allerede går på en skole i Hvidovre.

Hvordan får barnet plads i en SFO?

Samtidig med indskrivningen til skole, skal du også tilmelde dit barn til SFO. Hvis barnet skal på SFO skal du give besked om dette via det samme link, som du bruger når du indskriver barnet til skole.

Barnet vil da automatisk blive udmeldt af børnehaven pr. 30. april og blive overflyttet til SFO pr. 1. maj samme år, som barnet skal start i 0. klasse.

Pladsanvisningen udsender ikke yderligere information om et pladstilbud til SFO.

Hvordan gør vi, hvis barnet skal på privatskole og bruge SFO?

Hvis dit barn skal på privatskole, skal du huske at melde dit barn ud af børnehave med 1 måneds opsigelse. Du kan udmelde dit barn gennem selvbetjeningsløsningen Digital Pladsanvisning (nyt vindue). Du skal bruge dit NemID.

Hvis dit barn har brug for pasning efter skoletid, skal du kontakte den ønskede privatskole for fritidshjem/SFO.