Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Frit skolevalg og skoleskift

Skoleskilt
Overvejer du at vælge en anden skole end distriktsskolen, kan du her læse reglerne om frit skolevalg

Regler og information om frit skolevalg

Regler for frit skolevalg

Det frie skolevalg betyder, at du frit kan vælge en folkeskole til dit barn, uanset i hvilken kommune eller hvor i kommunen den ligger. Den eneste betingelse er, at der er plads på den ønskede skole. I Hvidovre Kommune har Kommunalbestyrelsen vedtaget en grænse på i gennemsnit 24 elever pr. klasse på en årgang. Hvis der er to klasser på årgangen er grænsen dermed 48 elever på årgangen, hvis der er tre klasser er den 72 osv. Når grænsen for elevtallet på en årgang er nået, kan der ikke optages børn fra andre distrikter eller kommuner.

Kriteriet for optag ved indskrivningen

Når der er indskrivning, kan du søge om at få dit barn på en anden skole end distriktsskolen. Det gør du via selvbetjeningsløsningen, der er tilgængelig under indskrivningen. 

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at børnene optages på skolerne i denne rækkefølge:

  1. Distriktets børn er garanteret en plads og bliver optaget først
  2. Søskendebørn bliver derefter optaget (Elever med søskende på en anden skole end distriktsskolen optages på samme skole, hvis forældrene ønsker det. Søskendekriteriet gælder kun for de forældre, der har større børn i skolen samme år, som 0. klasserne starter. Søskendekriteriet i Hvidovre Kommunes folkeskoler gælder ikke for børn bosat i andre kommuner, selv om deres søskende allerede går på en skole i Hvidovre)  
  3. Til sidst kan børn fra andre distrikter eller kommuner blive optaget. Børn med bopæl i Hvidovre har fortrinsret til eventuelt ledige pladser. Hvis der er flere ansøgere end ledige pladser, trækkes der lod 

Klage over afslag på optagelse ved indskrivningen

Hvis du under indskrivningen modtager et afslag på ansøgning om frit skolevalg, kan du indenfor fire uger efter modtagelse af afgørelsen skriftligt klage til Center for Skole og Uddannelse. Center for Skole og Uddannelse forelægger din sag for Børne- og Undervisningsudvalget, der kan beslutte at imødekomme din ansøgning eller fastholde afslaget. Får du afslag af Børne- og Undervisningsudvalget, kan du ikke klage over afgørelsen.

Skoleskift i løbet af skoleåret

Hvis du i løbet af skoleåret eller senere i skoleforløbet gerne vil have, at dit barn skifter skole, skal du henvende dig til den skole, du søger. Skolens leder afgør, om dit barn kan optages på skolen eller ej. Afgørelsen er alene baseret på, om der er plads på skolen. Er der ikke plads kan dit barn ikke optages på skolen.

Hvis der er plads på den ønskede skole, og du ønsker at flytte dit barn fra nuværende skole, skal du sende en mail til barnets skole om udmeldelsen. Se mailadresse på skolerne.

Klage over afslag modtaget i løbet af skoleåret

Hvis du modtager et afslag på optag på en skole i løbet af et skoleår eller senere i skoleforløbet, kan du søge Børne- og Undervisningsudvalget om dispensation. Du skal skriftligt henvende dig til Center for Skole og Uddannelse med din ansøgning. Center for Skole og Uddannelse forelægger din sag for Børne- og Undervisningsudvalget, der kan beslutte at imødekomme din ansøgning eller fastholde afslaget. Får du afslag af Børne- og Undervisningsudvalget, kan du ikke klage over afgørelsen til højere administrativ instans.

Sygekørsel ved brugen valg af frit skolevalg

Hvis du vælger at benytte det frie skolevalg efter 1. august 2012, vil dit barn ikke være berettiget til at få bevilget sygekørsel. Det betyder, at hvis dit barn kommer til skade og derfor har brug for sygekørsel, så dækker kommunen kun en del af udgiften hertil. Her kan du læse mere om sygekørsel.

Hvad siger lovgivningen

Bestemmelserne om frit skolevalg er beskrevet i Folkeskoleloven § 36 (nyt vindue)