Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Kvalitetsløft på folkeskolerne

Læs om kvalitetsløftet og de indsatser, vi gennemfører

Kvalitetsløftet

Baggrunden for og formålet med kvalitetsløftet

I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen at nedlægge Enghøjskolen og Sønderkærskolen. De midler, der frigives ved at nedlægge de to skoler, bruger vi til at finansiere et omfattende kvalitetsløft på folkeskolerne.

Hvidovre Kommune gennemførte kvalitetsløftet for at sikre, at skolerne kan løfte det enkelte barns faglighed uanset hvilke forudsætninger, det enkelte barn har. De overordnede mål er derfor at opnå højere resultater i skolerne, større inklusion og større forældretilfredshed.

Grundlaget for arbejdet med målene i kvalitetsløftet

Arbejdet med de tre overordnede mål med kvalitetsløftet baseres på den systemisk anerkendende tilgang. Systemisk tankegang betyder at alle – børn som voksne – skal forstås i lyset af deres handlinger, muligheder og begrænsninger.
Vi deltager alle i mange forskellige ”systemer”. En klasse, en gruppe børn, eller en familie er et ”system”. Alle systemer påvirker og påvirkes af de personer, der indgår i systemet.
Tilgangen til fx en klasse bør have et anerkendende udgangspunkt.

De specifikke mål i kvalitetsløftet

Der er udarbejdet tre mål for kvalitetsløftet, de er:

 1. Alle kommunens skoler skal have et karaktergennemsnit på 6,5 i dansk og matematik i år 2017
  1. Målet er en del af kvalitetsløftet, da de faglige forudsætninger er elevernes vej til ungdomsuddannelserne og fremtidige beskæftigelse
 2. Inklusionen skal være over 98 % i år 2015
  1. Inklusion er en del af kvalitetsløftet, da undersøgelser viser, at de svageste elever har gavn af at være i normalklasserne. Der er også undersøgelser, der viser, at de stærkeste elever får styrket deres faglige kompetencer, når de skal lære fra sig
 3. Forældretilfredsheden skal være høj eller meget høj i år 2016
  1. Forældresamarbejdet er vigtigt for folkeskolen og en væsentlig del af kvalitetsløftet. Forældrene skal opleve, at folkeskolen er den bedste skole til at udvikle deres barn. Der skal også være et godt samarbejde mellem skole og hjem til gavn for barnets trivsel.

Indsatser i kvalitetsløftet

For at gennemføre målene i kvalitetsløftet gennemfører vi en række tiltag på skolerne, de er:

 • Under målet faglighed
  • Flere timer til dansk og matematik
  • Undervisning i undervisningen (klasseledelse og it)
  • Uddannelse af lærere og ledere
  • Talentforløb
  • Faglig vurdering af elevstandpunkter
  • Indsats om elevfravær
 • Under målet inklusion
  • Undervisning i undervisningen (klasseledelse og it)
  • Uddannelse af lærere og ledere
  • Talentforløb
  • Forsøg med to-lærer ordninger
 • Under målet forældretilfredshed
  • Flere skole-hjem samtaler
  • Forældretilfredshedsmålinger

Tidsplan for kvalitetsløftet

Kvalitetsløftet gennemføres fra skoleåret 2012/2013 og fremadrettet, foreløbig er der planlagt konkrete indsatser til og med skoleåret 2014/2015. I skoleåret 2012/2013 starter indsatserne om it, forældresamarbejde, talenthold, uddannelse, elevfravær, m.fl. I årene efter følger de øvrige indsatser om ekstra undervisning i dansk og matematik, klasseledelse, to-lærer forsøg, mv.