Særlig støtte

Bliv plejefamilie

Bliv plejefamilie for et barn, som ikke har mulighed for at bo hos sine egne forældre til dagligt

Børn med handicap

Hvis I er forældre til et barn med handicap, har I mulighed for at få rådgivning samt praktisk og økonomisk støtte fra kommunen

Døgntilbud

Hvidovre Kommune har 3 døgntilbud, hvor børn og unge kan bo i en kortere eller længere periode

Legeteket

Legeteket er et tilbud til børn mellem 0 - 9 år der har brug for særlig støtte

Udkørende pædagogiske vejledere

Pædagogiske og motoriske vejledere samt sprogvejledere tilbyder specialpædagogisk vejledning og forløb for børn med særlige behov.

Støtte i dagtilbud 0 - 6 år

Center for Børn og Familier har flere specialiserede tilbud på 0-6 års området

Støtte på SFO og i klub

Dit barn kan få støtte på SFO eller i klubben. Se mere her

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Her kan du læse om Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og om de opgaver, de løser