Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Takster og tilskud

Vuggestuebarn
Her kan du se Hvidovre Kommunes takster for dagtilbud, SFO og klubber samt søskendetilskud og tilskud til økonomisk friplads.

TAKSTER OG TILSKUD

Dagtilbudstakster

I Hvidovre Kommune opkræves der vuggestuetakst, når barnet er mellem 0 år og 2 år og 9 måneder, og børnehavetakst fra den 1. i den måned, barnet fylder 2 år og 10 måneder og indtil skolestart.

Børn i Hvidovre Kommunes kombinerede institutioner kan begynde i en børnehavegruppe/fleksgruppe, inden de er fyldt 2 år og 10 måneder. Det er ledelsen af det enkelte dagtilbud, der i samråd med personalet, beslutter dette ud fra hensynet til barnet og børnegruppen. 

Et af de overordnede formål i dagtilbudsloven er, at børns overgange mellem forskellige tilbud skal tilrettelægges, så de er så ukomplicerede og harmoniske som muligt. Børnene skal opleve overgangene som naturlige i forhold til barnets personlige og aldersmæssige udvikling. Det betyder, at et barn der rykker fra en vuggestuegruppe til en børnehavegruppe, skal imødekommes med de behov, barnet har.
 
Forældrebetalingen følger barnets alder, og skifter automatisk fra vuggestuetakst til børnehavetakst pr. den 1. i den måned, hvor barnet fylder 2 år og 10 måneder. Dette gælder uanset at barnet er rykket i børnehavegruppe/fleksgruppe før dette tidspunkt.

Takster pr. måned for dagtilbud fra 1. juli 2021

 • Dagpleje:
  3.038 kr.
 • Vuggestue 0-2,09 år - ex. mad: 
  2.925 kr.
 • Vuggestue - madtakst: 
  734 kr.
 • Vuggestue 0-2,09 år - inkl. mad:
  3.659 kr.
 • Børnehave 2,10-6 år - ex. mad:
  1.939 kr.
 • Børnehave - madtakst:
  734 kr.
 • Børnehave 2,10-6 år - inkl. mad:
  2.673 kr.

 

 

Takster pr. måned for SFO og klubber 2021

SFO1 (0.-3. klasse) 1.315 kr.
SFO2/klub (4.-8. klasse) 390 kr.
SFO3/ungdomsklub (9. klasse - 18 år) 190 kr.
Materialepenge i SFO2/klub og SFO3/ungdomsklub 75 kr.
Materialepenge opkræves sammen med forældrebetalingen, men indgår ikke i beregningen af forældrebetalingen (taksten fastsættes af de samlede klubbestyrelser). Overgangen til SFO og klub sker pr. 1. maj. 

 

Takster for deltidstilbud i dagtilbud fra 1. januar til 30. juni 2021

Taksterne nedenfor er eksempler for en deltidsplads på 30 timer pr. uge. I kan som familie ansøge om det timeantal i et dagtilbud, som passer jeres arbejdsbetingede behov. 

Takster for deltidspladser 30 timer
Tilbudstype Takst pr. måned
Dagpleje 2.088 kr.
Vuggestue m. mad 2.641 kr.
Børnehave u. mad 1.264 kr.
Børnehave m. mad 1.998 kr.

 

Takster for deltidstilbud i dagtilbud fra 1. juli til 31. december 2021

Takster for deltidspladser 30 timer

Tilbudstype Takst pr. måned
Dagpleje 2.084 kr.
Vuggestue m. mad 2.671 kr.
Børnehave u. mad 1.299 kr.
Børnehave m. mad 2.033 kr.

 

Takster pr. måned for eksempler på et kombinationstilbud (beregnet på baggrund af i takster i 2020)

Kombinationstilbud - eksempler
Antal timer i dagtilbud pr. uge 41,5 timer    25 timer
Vuggestue 2.334 kr.    1.406 kr.
Børnehave 1.601 kr.    965 kr.
Dagpleje 2.628 kr.    1.583 kr.

Tilskud til kombinationstilbud

Antal timer i privat pasningsordning pr. uge    tilskud pr. måned
10 timer 1.233 kr.
16 timer 1.973 kr.
26 timer 3.206 kr.

Tilskudstaksterne ovenfor (fleksibel pasningsordning) er eksempler på det beløb I som familie kan modtage i forbindelse med en fleksibel pasningsordning. Beløbet er et tilskud til den fleksible private pasningsordning jeres barn skal gå i, i kombination med deltidspladsen i dagtilbuddet. Der ydes ikke tilskud til privat pasning for børn over 2 år og 10 måneder. 

OBS! Vi gør opmærksom på, at der gælder særlige regler for deltids- og kombinationstilbud.

Søskendetilskud

Du kan få søskendetilskud, hvis der er mere end et barn i husstanden, som går i enten vuggestue, børnehave, kombineret institution eller SFO 1. Du betaler fuld pris for dyreste plads, og halv pris for øvrige pladser. Der ydes ikke søskendetilskud til børn optaget i fritids- og ungdomsklub. Der ydes heller ikke søskendetilskud til SFO og klub på privatskoler.

Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn, der bor i husstanden. 

Økonomisk friplads

Du kan søge om tilskud til nedsættelse af din betaling af dagtilbud og SFO. Tilskuddet er afhængig af din indkomst.

Hvis din husstands samlede aktuelle A-indkomst er under 576.800 kr. årligt (2021), kan du søge om helt eller delvis tilskud til forældrebetalingen - gældende fra den 1. i efterfølgende måned.  Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med:

7.000 kr. for hvert barn under 18 år ud over det første barn. Dette gælder for børn, der bor i hjemmet hos forældrene eller den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet.

Fripladsskalaens grænser forhøjes med 64.967 kr. (2021) når den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet, er enlig forsørger.

Ansøgning om økonomisk friplads skal søges via Digital Pladsanvisning. Her kan du også lave en beregning på din egenbetaling.

Der ydes ikke hel eller delvis økonomisk fripladstilskud til privat pasning efter Dagtilbudslovens § 80, eller SFO på privatskole. 

Udover økonomisk friplads kan der i særlige tilfælde ydes: 

Behandlingsmæssig fripladstilskud, når et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i et dagtilbud. 

Socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud.

Tilskud til private institutioner 2021

Vuggestue (til og med at barnet er 2 år og 9 måneder): 9.452 kr./måned.

Børnehave (fra barnet fylder 2 år og 10 måneder): 6.380 kr./måned.