Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Vil du melde dit barn i klub

Her kan du læse om, hvordan du melder dit barn i klub

 

Læs mere om opskrivning til klub

Sådan skriver du dit barn op til klub 

Alle børn i 3. klasse, der ønsker plads i en klub pr. 1. maj, skal skrives på venteliste via den digitale pladsanvisning fra d. 1. december. Pladsanvisningen udsender senest den 31. marts pladstilbud til forældrene i E-boks om endelig klubplacering. Pladsen skal accepteres elektronisk. Det er muligt at ønske klub uden for distriktet. Klubber og SFO2/3 vil herefter fordele medlemmer efter de gældende regler og prioriteringer. 

Rammer for opskrivning

  • Opskrivning til klub starter 1. december og foregår elektronisk via den digitale pladsanvisning på hvidovre.dk (nyt vindue)
  • Der søges om optagelse i minimum 2 klubber i prioriteret rækkefølge, og 3 klubber, hvis den ene klub er i et andet klubdistrikt
  • Alle 3.-klasse børn, der er skrevet op til klub senest d. 31. december, har samme anciennitetsdato. For børn skrevet op senere end 31. december, er anciennitetsdato lig med opskrivningsdatoen
  • Pladsanvisningen udsender tilbud elektronisk (i E-boks) i slutningen af februar
  • Tilbuddet skal accepteres elektronisk senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen. Derefter slettes tilbuddet, og man skal på ny skrive sit barn op på ventelisten

Udmeldelse

Hvis det fremsendte tilbud accepteres, meldes dit barn automatisk ud af SFO. 

Hvis dit barn ikke skal i klub, skal du selv melde dit barn ud via den digitale pladsanvisning seneste den 31. marts med slutdato den 30. april. Du kan læse mere om udmelding af klub på hvidovre.dk (nyt vindue).

Kriterier for optagelse i klub

Der er pladsgaranti i det klubdistrikt, hvor barnet går i skole. Det gælder også for privatskoleelever fra andre kommuner, såfremt bopælskommunen giver betalingstilsagn (se mere nedenfor). For elever bosiddende i Hvidovre, men med skolegang uden for kommunen, er der pladsgaranti i det klubdistrikt, hvor barnet bor.
Børn med længst anciennitet indskrives først. Dog har alle børn fra 3. klasse samme anciennitetsdato, såfremt de er skrevet op til klub til den 31.december det år, de går i 3. klasse.

Først ses på barnets prioriterede ønsker. I det omfang der er plads, placeres alle børn efter deres 1. prioritet

Såfremt der ikke er plads i den klub, som har 1. prioritet, følges nedenstående kriterier:

  1. Optagelse i klubdelen i en samlet SFO, hvori barnet allerede er optaget
  2. SFO og klubber foretager en samlet vurdering af børn fra eget klubdisktrikt ud fra disse forhold: Børn med særlige behov, pædagogiske hensyn/kammeratskabsgrupper, søskendetilknytning til klubben
  3. Lodtrækning
  4. Børn fra andre klubdistrikter
  5. Afvigelse fra rækkefølgen af ovenstående kriterier kan alene godkendes af den pædagogiske konsulent på klubområdet i Center for Skole og Uddannelse efter konkret henvendelse fra SFO og klub. 

Frit valg af klub over kommunegrænser

Børn har mulighed for at blive optaget i klub i en anden kommune end den kommune, de bor i.

For at blive optaget i klub i en anden kommune skal den kommune, barnet bor i, give tilsagn om at betale (betalingstilsagn). Det er forældrene selv, der skal betale forskellen mellem prisen for en plads i Hvidovre Kommune og i den kommune, barnet får plads i.

Kontakt Pladsanvisningen (nyt vindue), hvis du bor i Hvidovre og ønsker en klubplads til dit barn i en anden kommune. Pladsanvisningen giver betalingstilsagn og besked om,  hvad du videre skal gøre.

Hvis du bor i en anden kommune og ønsker dit barn optaget i en klub i Hvidovre Kommune, skal du kontakte den kommune, du bor i for at få et betalingstilsagn.

Bemærk! Her skal du ikke søge om betalingstilsagn

Du skal ikke søge om betalingstilsagn, hvis dit barn skal gå i en klub, der er tilknyttet den skole, barnet skal gå på, når du bor i en af følgende kommuner:

Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herlev, Høje-Tåstrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Solrød, Søllerød, Tårnby, Vallensbæk og Værløse.

En klubplads koster ikke det samme i alle kommuner

Vær opmærksom på, at der kan være en stor forskel på, hvad en klubplads koster, hvis du vælger klubtilbud i en anden kommune. Kontakt derfor pladsanvisningen i den anden kommune, så du kan få at vide, hvad du skal betale pr. måned.