SFO og klubber

I Hvidovre Kommune er fritiden for børn og unge i skolealderen i høj grad organiseret omkring SFO og klubber. Det er en vigtig del af barnets liv, barnets personlige udvikling og barnets sociale udvikling. SFO og klubber er med til at sikre et godt fundament for børn og unges videre livsforløb

SFO og klubber arbejder med:

  • Børn og unges sociale og personlige kompetencer.
  • Inklusion – bevidstheden om, at alle er unikke.
  • Kulturel bevidsthed – at alle er forskellige.
  • Hvor en elev er i uddannelsessystemet.

SFO1 modtager børn fra 1. maj i det kalenderår, hvor barnet starter i 0. klasse. Barnet stopper i SFO1 den 30. april det år, barnet går i 3. klasse - herefter kan barnet fortsætte i SFO2 eller Klub.
Den enkelte SFO1 (0.-3. kl.) er tilknyttet en skole og modtager som udgangspunkt kun børn, der er optaget på skolen.
SFO2 (4.- 8. kl.) SFO3 (9. kl.) modtager børn på tværs af skoledistrikter.

Pædagoger i skolen

Der deltager pædagoger fra SFO'erne i undervisningen i 0.-4. klasse. I 0. klasse deltager en pædagog/medhjælper i alle lektioner. I 1.-4. klasse deltager pædagoger i den understøttende undervisning og lektiecaféen samt i den fagdelte undervisning i 1.-2. klasse.
Der deltager pædagoger fra klubberne, i undervisningen fra 5- 9. klasse.

Læs hele mål- og indholdsbeskrivelsen for SFO og klubber.

Relateret indhold

SFO hører under Folkeskoleloven og klubber hører under reglerne i Dagtilbudsloven (nyt vindue)
- kapitel 7 og frem.