Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Takster og tilskud

Vuggestuebarn
Her kan du se Hvidovre Kommunes takster for dagtilbud, SFO og klubber samt søskendetilskud og tilskud til økonomisk friplads.

TAKSTER OG TILSKUD

Dagtilbudstakster

I Hvidovre Kommune opkræves der vuggestuetakst, når barnet er mellem 0 år og 2 år og 9 måneder, og børnehavetakst fra den 1. i den måned, barnet fylder 2 år og 10 måneder og indtil skolestart.

Børn i Hvidovre Kommunes kombinerede institutioner kan begynde i en børnehavegruppe/fleksgruppe, inden de er fyldt 2 år og 10 måneder. Det er ledelsen af det enkelte dagtilbud, der i samråd med personalet, beslutter dette ud fra hensynet til barnet og børnegruppen. 

Et af de overordnede formål i dagtilbudsloven er, at børns overgange mellem forskellige tilbud skal tilrettelægges, så de er så ukomplicerede og harmoniske som muligt. Børnene skal opleve overgangene som naturlige i forhold til barnets personlige og aldersmæssige udvikling. Det betyder, at et barn der rykker fra en vuggestuegruppe til en børnehavegruppe, skal imødekommes med de behov, barnet har.
 
Forældrebetalingen følger barnets alder, og skifter automatisk fra vuggestuetakst til børnehavetakst pr. den 1. i den måned, hvor barnet fylder 2 år og 10 måneder. Dette gælder uanset at barnet er rykket i børnehavegruppe/fleksgruppe før dette tidspunkt.

Takster for dagtilbud fra 1. januar til 1. juli 2021

 
Dagpleje 3.038 kr. pr. måned
Vuggestue 0-2,09 år - ex. mad 2.925 kr. pr. måned
Vuggestue - madtakst  734 kr. pr. måned
Vuggestue 0-2,09 år - inkl. mad   3.659 kr. pr. måned
Børnehave 2,10-6 år - ex. mad  1.939 kr. pr. måned
Børnehave - madtakst  734 kr. pr. måned
Børnehave 2,10-6 år - inkl. mad  2.673 kr. pr. måned

 

Takster for dagtilbud fra 1. juli til 1. januar 2022

Dagpleje 3.038 kr. pr. måned
Vuggestue 0-2,09 år - ex. mad 2.978 kr. pr. måned
Vuggestue - madtakst 734 kr. pr. måned
Vuggestue 0-2,09 år - inkl. mad 3.712 kr. pr. måned
Børnehave 2,10-6 år - ex. mad 1.998 kr. pr. måned
Børnehave - madtakst 734 kr. pr. måned
Børnehave 2,10-6 år - inkl. mad 2.732 kr. pr. måned

 

Takster for SFO og klubber 2021

SFO1 (0.-3. klasse) 1.315 kr. pr. måned
SFO2/klub (4.-8. klasse) 390 kr. pr. måned
SFO3/ungdomsklub (9. klasse - 18 år) 190 kr. pr. måned
Materialepenge i SFO2/klub og SFO3/ungdomsklub 75 kr. pr. måned 
Materialepenge opkræves sammen med forældrebetalingen, men indgår ikke i beregningen af forældrebetalingen (taksten fastsættes af de samlede klubbestyrelser). Overgangen til SFO og klub sker pr. 1. maj. 

 

Takster for deltids- og kombinationstilbud i dagtilbud fra 1. januar til 1. juli

Takster for deltidspladser 30 timer

Tilbudstype Takst pr. måned
Dagpleje 2.088 kr. pr. måned
Vuggestue m. mad 2.641 kr. pr. måned
Børnehave u. mad 1.264 kr. pr. måned
Børnehave m. mad 1.998 kr. pr. måned

 

Takster for deltids- og kombinationstilbud i dagtilbud fra 1. juli til 1. januar 2022

Takster for deltidspladser 30 timer

Tilbudstype Takst pr. måned
Dagpleje 2.084 kr. pr. måned
Vuggestue m. mad 2.671 kr. pr. måned
Børnehave u. mad 1.299 kr. pr. måned
Børnehave m. mad 2.033 kr. pr. måned

Kombinationstilbud - eksempler

Antal timer i dagtilbud pr. uge 41,5 timer 25 timer
Vuggestue 2.334 kr. pr. måned 1.406 kr. pr. måned
Børnehave 1.601 kr. pr. måned 965 kr. pr. måned
Dagpleje 2.628 kr. pr. måned 1.583 kr. pr. måned

Taksterne ovenfor er eksempler på prisniveauet for deltidspladsen i et dagtilbud i forbindelse med den fleksible pasningsordning. I kan som familie ansøge om det timeantal i et dagtilbud, som passer jeres arbejdsbetingede behov. 

Tilskud til kombinationstilbud

Antal timer i privat pasningsordning pr. uge
10 timer 1.233 kr. pr. måned
16 timer 1.973 kr. pr. måned
26 timer 3.206 kr. pr. måned

Tilskudstaksterne ovenfor (fleksibel pasningsordning) er eksempler på det beløb I som familie kan modtage i forbindelse med en fleksibel pasningsordning. Beløbet er et tilskud til den fleksible private pasningsordning jeres barn skal gå i, i kombination med deltidspladsen i dagtilbuddet. Der ydes ikke tilskud til privat pasning for børn over 2 år og 10 måneder. 

OBS! Vi gør opmærksom på, at der gælder særlige regler for deltids- og kombinationstilbud.

Søskendetilskud

Du kan få søskendetilskud, hvis der er mere end et barn i husstanden, som går i enten vuggestue, børnehave, kombineret institution eller SFO 1. Du betaler fuld pris for dyreste plads, og halv pris for øvrige pladser. Der ydes ikke søskendetilskud til børn optaget i fritids- og ungdomsklub. Der ydes heller ikke søskendetilskud til SFO og klub på privatskoler.

Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn, der bor i husstanden. 

Økonomisk friplads

Du kan søge om tilskud til nedsættelse af din betaling af dagtilbud og SFO. Tilskuddet er afhængig af din indkomst.

Hvis din husstands samlede aktuelle A-indkomst er under 576.800 kr. årligt (2021), kan du søge om helt eller delvis tilskud til forældrebetalingen - gældende fra den 1. i efterfølgende måned.  Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med:

7.000 kr. for hvert barn under 18 år ud over det første barn. Dette gælder for børn, der bor i hjemmet hos forældrene eller den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet.

Fripladsskalaens grænser forhøjes med 64.967 kr. (2021) når den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet, er enlig forsørger.

Ansøgning om økonomisk friplads skal søges via Digital Pladsanvisning. Her kan du også lave en beregning på din egenbetaling.

Der ydes ikke hel eller delvis økonomisk fripladstilskud til privat pasning efter Dagtilbudslovens § 80, eller SFO på privatskole. 

Udover økonomisk friplads kan der i særlige tilfælde ydes: 

Behandlingsmæssig fripladstilskud, når et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i et dagtilbud. 

Socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud.

Tilskud til private institutioner 2021

Vuggestue (til og med at barnet er 2 år og 9 måneder): 9.452 kr./måned.

Børnehave (fra barnet fylder 2 år og 10 måneder): 6.380 kr./måned.