Private-pasningsordninger

Fleksibel pasningsordning

Den fleksible pasningsordning er en mulighed for familier, hvor begge forældre eller en enlig forsørger har et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddets åbningstid

Pasning i privatinstitution

Der gælder særlige regler for pasning i privatinstitutioner i Hvidovre Kommune

Privat pasningsordning

Privat pasning er, når I som forældre selv arrangerer og ansætter en privat børnepasser, eller køber en plads i en eksisterende privat pasningsordning. Privat pasning er et alternativ til daginstitutioner og dagpleje.