Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Sprog og læseindsats

På denne side kan du læse om hvordan Hvidovre Kommunes dagtilbud arbejder med børns sprog. Du kan også finde inspiration til, hvordan du selv kan hjælpe dit barn med at udvikle sit sprog

Om sprogvurderinger af børn i dagtilbud 

Vi leger med sprog

Det er helt grundlæggende for børnene og de unges dannelse og udvikling af faglige, personlige, sociale og kulturelle kompetencer, at de udvikler gode sprog- og læsefærdigheder. Alle ansatte i Hvidovre Kommunes dagtilbud arbejder med høj faglighed og kvalitet på at udforske og udvikle sjove, interessante og spændende måder og metoder til at arbejde med børns sproglige udvikling. Al den kreativitet, originalitet og skaberkraft som personalet skaber, vil vi gerne formidle videre til jer forældre, bedsteforældre - ja - alle der er sammen med børnene, som inspiration og motivation til en større fælles sprogglæde.

Det er med glæde og stolthed vi her kan præsentere bogen ”Vi leger med sprog” (se nedenstående pdf). Bogen er udarbejdet af en række af kommunens daginstitutioner der hver dag arbejder med børns sprog.

Hver enkelt institution viser med tekst og billeder hvor sjovt, enkelt og egentlig ligetil det er, at lege med sproget. Det kan gøres alle vegne. Det kræver ikke særlige forudsætninger eller materialer. Det er gratis. Det er nærhed og fællesskab med barnet. Frem for alt er det lærerigt, stimulerende og yderst udviklende for det lille barn, at lege med sprog sammen med en nær voksen der vil og selv synes det er sjovt.

 • Så slå op i bogen
 • Lad dig inspirere
 • Prøve nogle af de sjove aktiviteter
 • Udvikle sammen med barnet dine helt egne sproglege
 • Den eneste forudsætning er fantasi og kreativitet

Vi leger med sprog (pdf)

Hvorfor bliver vores barn sprogvurderet?

Sproget er et vigtigt kommunikationsredskab, og det er derfor vigtigt at sikre jeres barns sproglige udvikling.

 • Sproget er med til at give dit barn adgang til leg med andre børn.
 • Sproget hjælper også barnet til at forstå verdenen – og til at sætte ord på ting, oplevelser og følelser.
 • Sproget er en vigtig del af fundamentet for at kunne lære noget nyt.
 • Den tidlige sprogudvikling har stor betydning for barnets senere sprog- og læseindlæring.

Det er vigtigt, at både i forældre og pædagoger er opmærksomme på jeres barns sproglige udvikling. Det er personalet i dagtilbuddet som vurderer om dit barn er i sproglige- eller adfærdsmæssige vanskeligheder, og om der er behov for sprogstimulerende arbejde med dit barn. Som forældre har I pligt til at tage imod tilbuddet om en sprogvurdering, hvis personalet vurderer at det er nødvendigt.

Hvad er vores rolle som forældre?

Personalet skal sørge for at inddrage jer forældre  i forbindelse med sprogvurderingen og sprogstimuleringen.  I vil modtage vejledning i at understøtte jeres barns sproglige udvikling af en pædagog i jeres barns dagtilbud, evt. af en logopæd(talepædagog) fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). 

Link til PPR's hjemmeside (nyt vindue)

Om sprogvurdering af børn udenfor dagtilbud

Hvis jeres barn ikke går i et dagtilbud, skal der i henhold til Dagtilbudsloven, altid laves en sprogvurdering af jeres barn. I modtager et brev fra Center for Børn og Familier i e-boks, med informationer om, hvem I skal kontakte for at lave en aftale om sprogvurdering.

Sprogvurderingen sker i barnets hjem, og foretages af en logopæd fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

Sprogvurderingen består i:

 • Højtlæsning med barnet, gerne en bog barnet kender i forvejen
 • Vurdering af barnets udtale og ordforråd gennem samtale og leg med barnet
 • Se på hvordan barnet leger, gerne sammen med jer forældre

Sprogvurderingen afsluttes med at I forældre får at vide, om der er behov for sprogstimulering, og/eller vejledning til hvordan I forældre bedst muligt kan understøtte jeres barns sprog. I nogle tilfælde vil en pædagogisk konsulent deltage.

Hvis barnet er fler-sproget, og sprogvurderingen peger på et behov for sprogstimulering, vil der blive tilbudt et særligt sprogstimuleringstilbud jf. dagtilbudsloven §11stk. 8. Tilbuddet er målrettet fler-sprogede børn. 

Hvis barnet er et-sproget vil tilbuddene om sprogstimulering være forskellige ud fra det enkelte barns behov.

Hvis logopæden(talepædagogen) vurderer, at jeres barn har brug for sprogunderstøttende aktiviteter, skal I tage imod tilbuddet eller kunne dokumentere, at barnet modtager en lignende sprogstimulering.

Hvidovre Kommune opfordrer alle forældre til at melde deres barn i almindeligt dagtilbud, i det tilfælde at sprogvurderingen peger på et sprogstimuleringsbehov.

Hvad siger loven om sprogvurderinger

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres sprogvurderinger af børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.
I Hvidovre Kommunes dagtilbud anvendes TRAS som sprogvurderingsredskab i de fleste dagtilbud. Det er pædagoger, som kender barnet, der laver sprogvurderingen. 
Hvis der viser sig et behov for sprogstimulering, vil I som forældre blive inddraget, da jeres bidrag er vigtigt for jeres barns sproglige udvikling. Hvis der er særlige forhold omkring barnets sproglige udvikling, inddrages logopæd til at give sparring til dagtilbud og forældre, og evt. lave en mere specifik sprogvurdering på barnet.

Læs om sprogvurderinger i Dagtilbudsloven (nyt vindue)

Inspirations materiale for forældre og personale

Sprogpakken
Sprogpakken baserer sig på den nyeste forskningsbaserede viden om børns sprog og sproglige udvikling i dagtilbudsalderen. Viden og inspirationsmaterialer fra Sprogpakkens hjemmeside kan med fordel anvendes af såvel pædagoger som forældre.

Siden er oversat til flere sprog.

Sprog er en gave

Alle børn skal lære sprog. Nogle børn skal lære flere sprog, allerede når de er helt små. "Sprog er en Gave" er udviklet i Lyngby-Tårbæk Kommune ,og består af 3 mapper der er udviklet til sprogarbejdet i daginstitutionen og i hjemmet. "Sprog er en Gave" henvender sig til børn og familier med flere sprog, men det spændende og inspirerende materiale kan anvendes i alle sammenhænge, der har noget med sprogarbejdet at gøre.

Filmen "Sprog er en gave fra mor og far" er til forældre til tosprogede børn. Filmen handler om, at børn klarer sig bedre i skolen, når barnet kan mange ord. Filmen kan hentes via dette link på flere sprog.

Mappe til forældre

Mappen til forældrene er på 4 sprog og hedder "Sprogstimulering i hjemmet" og kan læses herunder:

Mapper til personale

To mapper, som er udviklet til personalet i dagtilbud, der arbejder med tosprogede børn og en mappe til forældre til tosprogede børn.

Læseleg

LæseLeg er et konkret pædagogisk redskab, der gør det let at arbejde med dialogisk læsning i børnehaver. Gennem den dialogiske læsning og leg øges børnenes ordforråd, og deres kommunikative kompetencer styrkes. Samtidig får børnene appetit på ord og bøger, og de bliver bedre til at udtrykke sig med deres egne ord. På den måde øger LæseLeg børnenes trivsel og deres evne til at indgå i fællesskabet.