Mål og værdier i dagtilbud

Tilsyn i dagtilbud

Hvidovre Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med alle daginstitutioner og dagplejere i kommunen

Mad og måltider

Mad og måltider er en stor del af børnenes hverdag, og er med til at sikre deres sundhed og trivsel.

Den styrkede pædagogiske læreplan

Alle dagtilbud og dagplejen arbejder med udgangspunkt i den nye styrkede læreplan. Den er bygget op omkring 6 temaer (her under 12 pædagogiske mål) og 9 fælles centrale elementer

Sprog og sprogvurderinger

På denne side kan du læse om hvordan Hvidovre Kommunes dagtilbud arbejder med børns sprog. Du kan også finde inspiration til, hvordan du selv kan hjælpe dit barn med at udvikle sit sprog