Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Tilbud om plads

Barn der kravler
Læs regler om, hvordan børn får tilbudt plads i Hvidovre Kommunes dagtilbud

Læs mere om tilbud om plads

Generelt om tilbud om plads

Jeres barn kan få tilbudt en plads op til 3 måneder før, barnet skal starte i dagpleje eller daginstitution. I får tilbuddet skriftligt eller elektronisk. I skal inden 3 hverdage give os et svar på, om I accepterer tilbuddet. Har vi ikke modtaget jeres svar indenfor 3 hverdage, sletter vi barnet fra tilbuddet og af ventelisten.

På Digital Pladsanvisning (nyt vindue) kan I takke ja eller nej til tilbuddet.

Skal I på ferie, mens I venter på en plads til jeres barn, er det en god ide at tage jeres NemID med. Så kan I tjekke, om I har modtaget et tilbud om plads til jeres barn i den Digitale Pladsanvisning og I kan nå at svare ja eller nej i løbet af de 3 hverdage. I kan også give Pladsanvisningen besked om, at I er ude at rejse.

Tilbud om plads til 0-2 årige

Pasningsgarantien giver jer garanti for en plads i et dagtilbud i Hvidovre Kommune. På ansøgningen kan I notere, hvilket dagtilbud I ønsker og i hvilket distrikt. Pladsanvisningen forsøger så vidt muligt at tilgodese jeres ønske om et bestemt dagtilbud.

Hvis I får tilbud om plads efter garantilisten, kan I vælge enten at tage imod tilbuddet eller vente på det ønskede tilbud.

Accept af tilbud
Takker I ja til et pladstilbud fra garantilisten, kan jeres barn blive på ventelisten til den ønskede plads. Jeres barn vil dog tidligst blive tilbudt plads i det ønskede dagtilbud, når det har været indmeldt i det første dagtilbud i 3 måneder. Dette gælder ikke søskendebørn, der stadig kan blive tilbudt en plads i søskende-institutionen inden udløbet af de 3 måneder.

Det er vigtigt, at I noterer eventuelle overflytningsønsker i forbindelse med accepten, da jeres ønsker ellers vil blive slettet.

Takker I ja til et pladstilbud i et ønsket dagtilbud, sletter vi alle barnets øvrige opskrivninger. Ønsker I herefter overflytning til et andet tilbud, kan jeres barn blive skrevet op igen med en ny anciennitetsdato og en behovsdato efter 3 måneder. Dette gælder dog ikke søskendebørn, der bevarer deres anciennitet på ventelisten til søskende-institutionen.

I bør altid overveje, hvorvidt det er barnets tarv at flytte jeres barn til et andet dagtilbud, når den ønskede plads tilbydes.

Afvisning af tilbud
Takker I nej til et tilbud fra garantilisten, har kommunen opfyldt sin forpligtelse i forhold til pasningsgarantien, men I kan forblive på ventelisten til den ønskede plads. Ønsker I igen at være omfattet af pasningsgarantien, aktiverer vi på ny jeres barn på ventelisten, efter I har henvendt jer til Pladsanvisningen. I vil blive tilbudt en plads efter 3 måneder fra henvendelsesdatoen.

Takker I nej til et pladstilbud i et ønsket dagtilbud, bliver opskrivningen slettet. Ønsker I senere at blive skrevet op til samme dagtilbud, kan jeres barn skrives op igen med opskrivningsdatoen som ny anciennitetsdato og en behovsdato efter 3 måneder.

Tilbud om plads til 3-5 årige

Når jeres barn fylder 3 år, bliver I tilbudt en børnehaveplads i bopælsdistriktet. Denne bør I tage imod, da jeres barn bliver opsagt fra den vuggestue- eller dagplejeplads, det er optaget i.

Pladsanvisningen tilstræber så vidt muligt at imødekomme jeres ønsker om plads.

Accept af tilbud
Takker I ja til et pladstilbud fra garantilisten, kan jeres barn blive på ventelisten til den ønskede institution. Barnet vil dog tidligst blive tilbudt plads i et nyt dagtilbud, når det har været indmeldt i det første dagtilbud i 3 måneder. Dette gælder ikke søskendebørn, der stadig kan blive tilbudt en plads i søskende-institutionen inden udløbet af de 3 måneder.

Det er vigtigt, at I noterer eventuelle overflytningsønsker i forbindelse med accepten, da ønskerne ellers vil blive slettet.

Takker I ja til et pladstilbud i et ønsket dagtilbud, sletter vi alle barnets øvrige opskrivninger. Ønsker I herefter overflytning til et andet dagtilbud, kan jeres barn blive skrevet op igen med en ny anciennitetsdato og en behovsdato efter 3 måneder. Dette gælder dog ikke søskendebørn, der bevarer deres anciennitet på ventelisten til søskende-institutionen.

I bør altid overveje, hvorvidt det er barnets tarv at overflytte jeres barn til et andet dagtilbud, når den ønskede plads tilbydes.

Afvisning af tilbud
Takker I nej til tilbuddet, har kommunen opfyldt sin forpligtelse i forhold til pasningsgarantien, men barnet kan forblive på venteliste til sin ønske institution. Ønsker I igen at være omfattet af pasningsgarantien, aktiverer vi barnet på ventelisten på ny, efter I har henvendt jer til Pladsanvisningen. I vil få tilbudt en plads 3 måneder efter henvendelsesdatoen.

Er jeres barn optaget i dagpleje eller vuggestue i Hvidovre Kommune, opsiges barnet herfra.

Takker I nej til et pladstilbud i et ønsket dagtilbud, sletter vi opskrivningen. Ønsker I senere opskrivning til samme dagtilbud, kan I skrive jeres barn op igen med opskrivningsdatoen som ny anciennitetsdato og en ny behovsdato efter 3 måneder.