Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Pasning i privatinstitution

Der gælder særlige regler for pasning i privatinstitutioner i Hvidovre Kommune

Privatinstitution

Pasning i privatinstitution

Privatinstitutioner varetager selv administration af opskrivning af børn på venteliste. Ønsker I at skrive jeres barn op til en plads i en privatinstitution, skal I henvende jer direkte til institutionen.

Hvidovre Kommune yder et månedligt tilskud direkte til privatinstitutionen, når barnet er meldt ind.

Der gives søskendetilskud, økonomisk fripladstilskud og fripladstilskud af behandlingsmæssige årsager, hvis det vurderes, at der er behov for dette. 

Hvis I ønsker at benytte pasning i en privat institution, giver kommunen et tilskud fra den dag, hvor barnet har pasningsgaranti i Hvidovre Kommune.

Private leverandører af dagtilbud

Det fremgår af dagtilbudsloven (nyt vindue) §19, at et dagtilbud kan drives af en private leverandør i form af en privatinstitution. Kommunen skal godkende den private leverandør, samt sikre at leverandøren lever op til lovgivningen og kommunens kriterier.

Godkendelseskriterier

For at blive godkendt som privat leverandør af et dagtilbud skal leverandøren dokumentere, at privatinstitutionen kan leve op til godkendelseskriterierne:

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud (pdf) 

Privatinstitutionen er forpligtet til at overholde og efterleve gældende lovgivning og regler på området, herunder:
• Dagtilbudsloven
• Forvaltningsloven og offentlighedsloven
• Byggelovgivningen
• Arbejdsmiljøloven
• Fødevarelovgivningen

Ansøgningsprocedure

Ansøgning om at oprette og drive et privat dagtilbud skal fremsendes til:

Hvidovre Kommune
Center for børn og familier
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre
Mrk.: Privat leverandør af dagtilbud

Sammen med ansøgningen om godkendelse skal der indbetales et depositum på 30.000 kr. Beløbet tilbagebetales, når kommunen har truffet en afgørelse. I kan forvente en svartid på ca. tre måneder, fra at alle ønskede oplysninger er modtaget.