Andre pasningsordninger

Deltidspladser

Forældre på barselsorlov kan fra 1. januar 2019 søge om en 30 timers deltidsplads med nedsat betaling for de børn, de har i dagtilbud. Deltidspladsen tilbydes i det dagtilbud, hvor barnet allerede går med en reduceret forældrebetaling.

Pasning i privatinstitution

Der gælder særlige regler for pasning i privatinstitutioner i Hvidovre Kommune

Privat pasning

Privat børnepasning er en ordning, hvor I som forældre selv arrangerer og ansætter en børnepasser, eller køber en plads i en eksisterende privat pasningsordning. Privat pasning er et alternativ til daginstitutioner og dagpleje.

Fleksibel pasningsordning

Den fleksible pasningsordning er en mulighed for familier, hvor begge forældre eller en enlig forsørger har et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddets åbningstid