Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Takster og tilskud

Vuggestuebarn
Her kan du se Hvidovre Kommunes takster for dagtilbud, SFO og klubber samt søskendetilskud og tilskud til økonomisk friplads.

Takster og tilskud

Takster for dagtilbud gældende fra 1. januar 2018

Dagpleje 2.901 kr. pr. måned
Vuggestue 0-2 år ex. mad 2.853 kr. pr. måned
Vuggestue 0-2 år inkl. mad 3.582 kr. pr. måned
Børnehave 3-6 år ex. mad 1.883 kr. pr. måned
Børnehave 3-6 år inkl. mad 2.570 kr. pr. måned

Læs mere om takster på Borger.dk (nyt vindue)

 

I Hvidovre Kommune opkræves der vuggestuetakst, når barnet er mellem 0 og 3 år, og børnehavetakst fra den 1. i den måned, barnet fylder 3 år og indtil skolestart. 

Børn i Hvidovre Kommunes kombinerede institutioner kan begynde i en børnehavegruppe/fleksgruppe, inden de er fyldt 3 år. Det er ledelsen af det enkelte dagtilbud, der i samråd med personalet, beslutter dette ud fra hensynet til barnet og børnegruppen.

Et af de overordnede formål i dagtilbudsloven er, at børns overgange mellem forskellige tilbud skal tilrettelægges, så de er så ukomplicerede og harmoniske som muligt. Børnene skal opleve overgangene som naturlige i forhold til barnets personlige og aldersmæssige udvikling. Det betyder, at et barn der rykker fra en vuggestuegruppe til en børnehavegruppe, skal imødekommes med de behov, barnet har.

Det skal bemærkes, at normeringen i en vuggestuegruppe/fleksgruppe/børnehavegruppe kan variere efter børnenes behov. Det er lederen af det enkelte dagtilbud som er ansvarlig for gruppernes sammensætning. Typisk er normeringen i vuggestuegruppe højere end i en børnehavegruppe, mens normeringen i en fleksgruppe typisk er mindre end i en vuggestuegruppe og højere end i en børnehavegruppe.

Forældrebetalingen vil indeholde udgifter til bl.a. bleer frem til den 1. i den måned, barnet fylder 3 år, selvom barnet er rykket ind i en børnehavegruppe/fleksgruppe.

Takster for SFO og klubber gældende fra 1. januar 2018

SFO 1, 0. - 3. klasse 1.247 kr. pr. måned
SFO 2, 4. - 8. klasse    385 kr. pr. måned
SFO 3, 9. klasse til 18 år    185 kr. pr. måned
Klub, 4. - 8. klasse    385 kr. pr. måned
Ungdomsklub, 9. klasse til 18 år    185 kr. pr. måned

 

Oplyste takster er uden materialepenge. For SFO 3 og ungdomsklub er juli måned betalingsfri. 

Søskendetilskud gældende fra 1. januar 2018

Til familier med mere end et barn i dagtilbud, ydes der søskenderabat. Dette gælder dog ikke børn optaget i fritids- og ungdomsklubber samt i SFO2-3. Der betales fuld pris for den dyreste plads, og søskenderabatten udgør 50 pct. af betalingen for øvrige pladser. 

Ansøg om friplads

Ligger familiens samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du eller I få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

Den skattepligtige indkomst indgår i husstandsindkomsten.

Ved en samlet husstandsindkomst, dvs. husstandsindkomsten pr. måned x 12 (2018):

  • op til 173.801 kr. - hel friplads
  • 173.801 kr. til 539.799 kr. - delvis friplads
  • 539.800 kr. og derover - fuld forældrebetaling

Indtægtsgrænserne forhøjes med:

  • 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første hjemmeboende barn
  • 60.801 kr. når den forældre, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet, er enlig forsørger

Der søges om tilskud til pasning af dit barn, når barnet har fået plads i enten dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO eller klub. Der søges gennem Borger.dk eller den Digitale Pladsanvisning. Ansøg om økonomisk friplads (nyt vindue).