Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Valg til madordning

I lige år er der afstemning til madordningen i Hvidovre Kommunes daginstitutioner

 

VALG TIL MADORDNING

Forældrenes beslutning om madordning

Ifølge Dagtilbudsloven er det forældrene, som skal beslutte, om der skal være madordning i daginstitutionen. I Hvidovre Kommune er der selvstændig ledelse og bestyrelser for hver daginstitution, så det er derfor de enkelte bestyrelser, som har kompetencen til at fravælge madordning. Bestyrelsen kan vælge at foretage en vejledende afstemning blandt alle forældre i daginstitutionen.

Priser og takster for madordning

I daginstitutioner med madordning er forældrebetalingen højere end i daginstitutioner uden madordning.

Forældrene betaler det, som madordningen koster kommunen i form af løn og råvarer. Forældrebetalingen nedsættes med søskendetilskud og friplads, hvis forældrene er berettiget til det og har ansøgt kommunen om tilskuddet.

Takster i dagtilbud (nyt vindue)

Afstemningsregler for madordning

Afstemningen foregår i lige år. Kommunalbestyrelsen har fastsat regler for fravalg af madordning. Forud for valg om madordning skal forældrene informeres om, hvilken madordning, der tilbydes, og hvad den koster. Her kan du læse om afstemningsreglerne for valg af mad i Hvidovre Kommunes daginstitutioner.

Afstemningsregler madvalg (pdf)

Fritagelse fra madordning

Et barn med et lægedokumenteret behov for en diæt, som institutionen ikke kan imødekomme, kan fritages fra at deltage i frokostordningen. Følgende betingelser skal være opfyldt:

  • Barnet har en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som kræver specialkost

  • Kommunen vurderer, at den ikke forsvarligt kan tilbyde barnet frokost i daginstitutionen.

 Hvis dit barn har lægedokumenteret behov for diæt, følges denne procedure:

  1. Først – drøft med institutionens leder, om det er muligt at imødekomme barnets behov for specialkost.

  2. Dernæst – hvis ikke det er muligt for institutionen at imødekomme barnets behov for specialkost, skal der sendes en skriftlig ansøgning om,  fritagelse fra madordningen. Sammen med ansøgningen vedlægges en lægeerklæring om barnets behov for specialkost. Ansøgningen og lægeerklæringen sendes til bv@hvidovre.dk eller via daginstitutionens leder.

  3. Herefter afgør centerchefen for Børn og Familier efter en drøftelse med institutionens leder, om barnet kan fritages fra madordningen. I vil få skriftlig besked om afgørelsen i jeres E-boks.

Hvis barnet fritages fra madordningen, skal I ikke betale for madordningen i den periode, fritagelsen gælder.