Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Ejendomsdata

Byggetilladelse
Bygnings- og Boligregistret er et landsdækkende register med data om samtlige landets bygninger og boliger. Som ejer er du forpligtet til at sørge for, at oplysningerne i BBR er korrekte

Find det hurtigt

BBR, Bygnings- og boligregistret

Hvornår ændres BBR af kommunen?

Kommunen indberetter ændringer til BBR i forbindelse med en byggesag. Når byggesagen afsluttes, får ejer tilsendt en ny BBR-meddelelse.

Der fremsendes også en BBR-meddelelse til ejer, ved ejerskifte.

BBR-meddelelsen sendes til e-boks.

Hvad bruges BBR til?

BBR-registrets oplysninger bruges bl.a. i forbindelse med:

 • beregning af afgifter til forsynings- og renovationsselskaber
 • kommunens byggesagsbehandling og byplanlægning
 • vurdering af ejendommen
 • køb og salg af ejendommen
 • långivning
 • statistik

Ejers pligt

Ejere af ejendomme, bygninger, bolig-, eller erhvervsenheder og tekniske anlæg mv. har pligt til at oplyse kommunen om informationer, som er af betydning for drift og ajourføring af BBR.

Oplysningspligten kan også omfatte oplysninger, der ikke indgår i den kommunale byggesagsbehandling.

Ret BBR-oplysninger for din bolig

Hvis du har rettelser eller ændringer til dine BBR-oplysninger, kan du rette dem i selvbetjeningsløsningen Ret BBR. Du kan også sende rettelserne til bbrbolig@hvidovre.dk. Husk at tilføje adresse, dit navn og telefonnummer.

Hvor finder jeg min BBR-meddelelse?

Du kan se din BBR-meddelelse på følgende hjemmesider:

Jeg har et spørgsmål til min BBR-meddelelse

Hvis du har spørgsmål vedrørende din BBR-meddelelse, er du velkommen til, at sende dine spørgsmål til kommunens postkasse for BBR-henvendelser.

På Boligejer.dk kan du lave opslag i alle de store ejendomsdataregistre. Dvs.

 • BBR (Bygning- og Boligregistret) – Oplysninger om bl.a. areal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer, årlig leje m.v.
 • SVUR (Statens Vurderingsregister) – Oplysninger om ejendomsvurdering, grundværdi og salg
 • Matrikelregistret - Oplysninger om grund
 • PlansystemDK - Oplysninger om lokalplaner

Du kan også finde energimærker og BBR-meddelelser.

Desuden kan du som ejer finde dine tilstandsrapporter og el-eftersynsrapporter samt eftersynsrapporter fra den obligatoriske byggeskadeforsikring, hvis du er logget på med NemID.

Plantegninger

En af de tidligere ejere kan have gemt plantegninger af ejendommen. Hvis der har været en byggesag på en ejendom, kan du sandsynligvis finde plantegninger i kommunens byggesagsarkiv.

Hvis der ikke findes tegninger, skal du have fat i en landinspektør, som er ekspert i at opmåle og kortlægge.

Ejendomsrapporten samler og formidler ca. 50 forskellige ejendomsoplysninger, som borgeren og den professionelle skal bruge ved ejendomshandel.

Ejendomsdatarapporten er digital og afløser det kommunale oplysningsskema, hvor oplysningerne blev indhentet i kommunerne.

Ejendomsdatarapporten indeholder en lang række oplysninger, der vedrører:

 • bygninger: tilstandsrapport, energimærke, elinstallationsrapport og BBR-oplysninger mv.
 • økonomi: ejendomsskat, ejendomsværdi, indefrysning af grundskyld, forfalden gæld til kommunen mv.
 • planer: kommune- og lokalplaner, zonestatus, varmeforsyning og spildevandsplaner mv.
 • vand: afløbsforhold, vandforsyning og grundvand
 • jordforurening: kortlagt og lettere jordforurening mv.
 • natur, skov og landbrug: beskyttet natur, fredskov mv.
 • fredede fortidsminder, bygge- og beskyttelseslinjer, skovbyggelinjer, sø- og åbeskyttelse, strandbeskyttelse mv

Rapporten koster 100 kr. og kan købes på Boligejer.dk. (2021)

Tinglysning af skøder og servitutter mv. foregår digitalt. På Tinglysning.dk kan du gratis se den såkaldte uofficielle tingbogsattest på din egen ejendom, hvis du er logget ind med NemID. Det samme gælder en andelsboligattest

Myndighederne bruger oplysningerne i de store landsdækkende registre til administrative opgaver. De er altså ikke lavet med henblik på borgerinformation. Derfor kan det af og til være lidt svært at forstå oplysningerne. Men alligevel er der en guldgrube af information om din bolig og dit lokalområde at hente.