Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Jordvarme

Husk, at du skal sende en ansøgning til kommunen, hvis du vil etablere et jordvarmeanlæg

Læs om jordvarme

Hvad er jordvarme ?

Jordvarme udnytter den varme, der naturlig er i jorden, til opvarmning af boligen og til varmt brugsvand.

Hvordan laves et jordvarmeanlæg?

Jordvarmeanlæg kan udføres som vandrette eller lodrette anlæg.

Vandrette jordvarmeanlæg er anlæg, hvor du får gravet en 2-600 meter lang plastslange ca. 1 meter ned i din have. Lodrette jordvarmeanlæg er anlæg, hvor du får boret en op til 200 dyb boring i din have, hvor plastslangen lægges.

Plastslangen tilføres en væske, som kan optage varmen i jorden. Slangen føres til en varmeveksler i dit hus, hvor væsken kan afgive varmen til dit hus.

Risiko for jordforurening

Væsken i jordvarmeanlægget kan forurene grundvandet, hvis væsken siver ud af jordslangerne. Derfor må du ikke etableres vandrette jordvarmeanlæg indenfor en radius på 50 meter fra almene vandindvindingsanlæg eller lodrette anlæg indenfor 300 meter fra almene vandindvindingsanlæg.

Der kan dog gives dispensation fra afstandskravet, hvis de hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at der ikke er øget risiko for forurening af grundvandet.

Du kan henvende dig til HOFOR på telefon 33 95 33 95, E-mail: kundeservice@hofor.dk for at få oplyst, hvor langt der er fra din have til det nærmeste almene vandindvindingsanlæg.

Hvordan skal du ansøge ?

Ønsker du at etablere et vandret jordvarmeanlæg, og din ejendom er placeret inden for et indvindingsopland til almen drikkevandsforsyning, skal du ansøge om tilladelse til jordvarmeanlægget. Ligger din ejendom uden for et indvindingsopland, er det nok at anmelde jordvarmeanlægget.

Der skal altid ansøges om tilladelse til lodrette jordvarmeanlæg.

Ansøgning/anmeldelse skal ske elektronisk via Byg og Miljø, se link: bygogmiljoe.dk (nyt vindue).

Du kan henvende dig til Hvidovre Kommune på telefon 36 39 35 80 eller på e-mail pom@hvidovre.dk for at få oplyst, om din ejendom ligger inden for et indvindingsopland til almen drikkevandsforsyning. 

Læs mere om jordvarme

Du kan læse hvilke oplysninger en ansøgning om jordvarmeanlæg skal indeholde i bilag 1 i Bekendtgørelse nr. 1612 af 10. december 2015 om jordvarmeanlæg, se link: retsinformation.dk (nyt vindue).

Yderligere oplysninger kan findes på Energistyrelsens hjemmeside, se link: sparenergi.dk (nyt vindue).