Boliger til ældre og handicappede

Find det hurtigt

Daghjemstilbud

Daghjemstilbud er et plejehjemsforebyggende tilbud til dig

Midlertidig døgnplads

Midlertidig døgnpladsophold er en midlertidig løsning, ofte af 2-3 ugers varighed, for dig med et særligt og omfattende behov for pleje og tilsyn døgnet rundt

Plejeboliger

Plejeboligerne er til dig med et varigt behov for pleje og tilsyn hele døgnet - som du ikke eller kun vanskeligt kan modtage i dit eget hjem

Bofællesskaber

Hvis du har et psykisk og/eller fysisk handicap og har særlig behov for hjælp og støtte, kan du søge om en plads i et af Hvidovre Kommunes fire bofællesskaber