Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Boliganvisning

Du kan skrive dig op til lejebolig eller ungdomsbolig, hvis du opfylder vores kriterier. Læs kriterierne, inden du udfylder en ansøgning

Læs om boliganvisning

Kriterier for anvisning af bolig til kommunens borgere

Anvisning af boliger sker efter almenboliglovens § 59 ud fra en konkret individuel vurdering af den enkelte ansøgers behov for en bolig. Kommunen kan kun anvise bolig til borgere, som har et påtrængende boligsocialt behov. I kommunens vurdering vil bl.a. følgende kriterier indgå :

 1. Ældre, der har brug for ældrevenlig bolig
 2. Personer, der på grund af sygdom eller handicap har brug for anden bolig
 3. Personer, der på grund skilsmisse/samlivsophør (minimum 2 års samliv) har brug for anden bolig
 4. Personer, der modtager overførselsindkomst og ønsker mindre og billigere bolig
 5. Unge, der bor i en ungdomsbolig o.lign., og som er i fast arbejde
 6. Anden social begivenhed som har forårsaget behov for en bolig. Det kan bl.a. være følgende forhold :
 • For at kunne hjemtage eller have samvær med anbragte børn
 • Borgere som hidtil har været på institution
 • Borgere som har mistet bolig på tvangsauktion
 • Børnefamilie uden bolig

Ved tildeling af boliger vil en vurdering af den boligsøgendes tilknytning til kommunen tillige indgå. Det forhold at en borger er flyttet til kommunen med et forudsigeligt boligproblem, vil som udgangspunkt ikke kunne anses for at være et boligsocialt behov, der kan begrunde anvisning af en bolig.

Kriterier for anvisning af bolig til kommunens borgere og borgere fra andre kommuner til Avedøre Stationsby og Egevolden II

Der er aftalt 100% kommunal anvisning til Avedøre Stationsby og Egevolden II. Boliger anvises til kommunens borgere og til borgere fra andre kommuner på baggrund af en individuel vurdering.

 • Alle voksne i husstanden skal være i fast fuldtidsarbejde
 • Der kan kun anvises til Avedøre Stationsby og Egevolden II
 • Anvisningen sker på baggrund af en individuel vurdering, hvor ansøgers personlige forhold, økonomi, boligbehov og tilknytning i øvrigt indgår
 • Læs mere om Avedøre Stationsby (nyt vindue)
 • Læs mere om Egevolden II (nyt vindue)

Kriterier for anvisning af ungdomsboliger

 • Personer, der er i gang med en SU-berettiget uddannelse
 • Personer, der har en elev- eller læreplads.

Vær opmærksom på, at du kun kan bo i ungdomsbolig så længe, at du er under uddannelse.

Hvis du ikke har andre indtægter end SU, kan du kun blive skrevet op til en 1 værelses bolig.

Hvornår kan kommunen IKKE hjælpe?

 • Hvis du tager ophold hos familie, bekendte m.m.
 • Hvis du tilmelder dig en ulovlig adresse
 • Hvis du indgår et periodebestemt/midlertidigt lejemål, herunder kollegieværelse og ungdomsbolig
 • Hvis du tilflytter en bolig, som på indflytningstidspunktet, ikke er passende i forhold til størrelse, antal familiemedlemmer eller husstandens økonomi

Du kan ikke blive skrevet op, hvis dit boligproblem er forudsigeligt eller opstået i en anden kommune.

Hvor kan jeg få bolig?

Borgere fra andre kommuner kan kun anvises bolig til Avedøre Stationsby og Egevolden II, hvor Hvidovre Kommune har fuld anvisningsret.

Hvidovreborgere kan ikke forvente at få anvist en bolig i et bestemt boligområde eller i et bestemt boligselskab, da formålet er at give "tag over hovedet".

Hovedparten af ungdomsboligerne i Hvidovre Kommune ligger i Avedøre Stationsby. Boligernes størrelse varierer fra 18 til 55 kvadratmeter.

Vær opmærksom på, at du kun kan bo i ungdomsboligen så længe, at du er under uddannelse. 

Ledige boliger

Hvidovre Kommune har fuld anvisningsret over boligerne i Avedøre Stationsby og Egevolden II. Det betyder, at der i perioder er kort ventetid til disse boliger.

For at blive skrevet op til disse boliger, skal alle voksne i husstanden være i fast fuldtidsarbejde.

AlmenBolig+ - fleksible lavenergiboliger

Hvad er AlmenBolig+?

Boligselskabet KAB udlejer boligerne, der ligger på Mellemvangsvej i Hvidovre Kommune, men Hvidovre Kommune udlejer hver fjerde af de ledige boliger.

Boligerne har en lavere husleje end traditionelle almene boliger. Til gengæld kræves det, at du selv står for vedligeholdelsen - både indenfor og udenfor boligen. Beboerne står selv for renholdelse og vedligeholdelse af udendørsarealerne i boligafdelingen.

Byggeriet er opført som rækkehuse i 2 og 3 etager med boliger i 1 og 2 plan. Boligerne varierer i størrelse fra 85 til 130 kvadratmeter. Alle boliger har egen have eller altan.

Hvem kan blive anvist til AlmenBolig+?

 • Børnefamilier med beskæftigelse (minimum 30 timer ugentlig), der ønsker en almen bolig med høj grad af egen indsats
 • Personer uden hjemmeboende børn med beskæftigelse, der ønsker en almen bolig med høj grad af egen indsats
 • Personer med erfaring om vedligeholdelse af bygninger - herunder seniorer over 55 år.

Boligerne er udlejet, så hvert af kriterierne er opfyldt for en tredjedel af boligerne.

Ansøg om AlmenBolig+

Ansøgning sker via selvbetjeningsløsningen øverst på siden, hvis du opfylder et af kriterierne ovenfor.