Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Villaolietanke

Her finder du retningslinjer for etablering, flytning og sløjfning af villaolietanke

Find det hurtigt

Få mere at vide

Overjordiske olietanke

Overjordiske olietanke fra før 2000 af stål og under 6.000 liter skal typisk tages ud af brug senest 30 år efter fabrikationsåret. Overjordiske ståltanke fra fx 1983 skal derfor tages ud af brug senest den 31. december 2013. Tanke ældre end 30 år er allerede ulovlige og dermed ikke omfattet af den kollektive forsikringsordning i tilfælde af olieudslip.

Nedgravede olietanke

Nedgravede olietanke fra før 2000 af stål (glasfiberarmeret) og under 6.000 liter skal typisk tages ud af brug senest 40 år efter fabrikationsåret. Nedgravede ståltanke fra fx. 1973 skal derfor tages ud af brug senest den 31. december 2013. Tanke ældre end 40 år er allerede ulovlige og dermed ikke omfattet af den kollektive forsikringsordning i tilfælde af olieudslip. For nedgravede plasttanke gælder det, at tanken skal tages ud af brug seneste 45 år efter fabrikationsåret.

Sløjfningsterminer

Alle sløjfningsterminer for villaolietanke fremgår af Skema med sløjfningsterminer (pdf)

Hvordan finder jeg ud af, om min tank er for gammel?

Der er flere måder, at finde ud af, om en olietank er for gammel. Det første, man kan gøre, er at kigge på selve tanken, om der sidder en mærkeplade med tankoplysninger. Pladen sidder typisk oven på tanken ved påfyldningsrøret. Er der fulgt en tankattest med olietanken fremgår fabrikationsåret også af denne.

Såfremt der hverken er mærkeplade på tanken eller forefindes en tankattest, er det muligt, at kommunen har modtaget oplysninger om tanken. Disse oplysninger vil i så fald være på arkivsagen for den pågældende ejendom og indberettet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Oplysningerne kan enten findes elektronisk via ”Den Offentlige Informationsserver” ois.dk (nyt vindue) under ”Ejendom” eller weblager.dk (nyt vindue).

Fortsat oliefyring?

Den første overvejelse er, om man fortsat vil fyre med olie, eller om man vil skifte til den kollektive varmeforsyning. I stort set hele Hvidovre er der enten udlagt naturgas eller fjernvarme, som man kan blive tilsluttet (Klik her for at se varmeforsyningskort) (nyt vindue).
Der er flere fordele ved kollektiv varmeforsyning:

  • Ingen jordforureningsrisiko høj forsyningssikkerhed 
  • Fyringsanlægget optager mindre plads

Men der er selvfølgelig forskel på, om oliefyret er så gammelt, at det står foran en snarlig skrotning, eller om det er helt nyt. I tilfælde af at oliefyret er forholdsvist nyt, kan det måske bedre svare sig at få en ny olietank. Oliefyrsteknikeren kan give gode råd herom, næste gang han kommer på besøg.

Hvad enten man vælger at fortsætte med olie eller skifte til naturgas/fjernvarme skal den gamle olietank tages ud af brug. Se reglerne for sløjfning af olietank nedenfor.

Ny olietank

Køber man en ny olietank, skal man sikre sig, at leverandøren udleverer en tankattest. Attesten er garanti på, at den købte tank er typegodkendt til at opbevare fyringsolie.

Det kræver ikke nogen tilladelse fra kommunen eller anden myndighed, hvad enten man vil etablere en nedgravet olietank eller en overjordisk olietank. Man skal dog give kommunen besked herom senest 14 dage inden, man begynder at etablere olietanken. Det gøres ved at sende følgende til kommunen:

Tidspunkt for etablering af den nye olietank
Tankattest for den nye olietank
Skitse over den nye olietankens placering på ejendommen
Sløjfningsattest for den gamle olietank
Tankoplysningerne vil herefter blive opdateret i BBR-registeret.

Placering af olietank

Kommunen kan forbyde, at man etablerer olietanken, hvis der er risiko for forurening af:

Grundvand
Jord
Undergrund
Anlæg, hvorfra der indvindes drikkevand

Flytning af olietank

Nedgravede olietanke må ikke flyttes.

Overjordiske olietanke må gerne flyttes. Det skal dog anmeldes til kommunen, da nedtagningen kan betragtes som en sløjfning, og opstilling et nyt sted er at betragte som en nyetablering.

Sløjfning

Når olietanken er tømt for de sidste rester af olie, kan den sløjfes, enten ved at fjerne tanken fra ejendommen, eller ved at afmontere udluftningsrøret og påfyldningsrøret samt blænde tanken af, så det ikke længere er muligt af fylde fyringsolie i tanken.

Husk i den forbindelse, at kommunen skal underrettes om, hvordan tanken sløjfes, og hvordan ejendommen fremover opvarmes. Sløjfning af olietank sker via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø.

Bortskaffelse af restolie/slam og tank

Restindholdet fra olietanken skal bortskaffes som farligt affald. Det kan ske på Hvidovre Kommunes Genbrugsplads, Avedøreholmen 97.

Fjernes tanken fra ejendommen, skal den afleveres til genbrug hos en skrothandler (ståltanke) eller på Genbrugspladsen (alle tanktyper). Det kræves typisk, at tanken er skåret over, så det tydeligt kan ses, at den er tømt for olie. Tanken må ikke smides ud med storskrald.

Risiko ved sløjfning af tanke til olieprodukter

Tanke til olie, diesel og benzin, der tages ud af brug, kan stadig indeholde dampe fra olieprodukterne. Der er således risiko for, at disse dampe kan antændes og eksplodere, hvis man skærer i tank eller rørføringer med fx en vinkelsliber. Derfor bør sløjfning og opskæring af en tank til olieprodukter foretages af en sagkyndig, der ved hvordan man forholder sig til denne risiko.

Forsikring

Det er tankejers ansvar, at tank og installationer er lovlige. Konstateres en forurening fra en tank, der skulle have været sløjfet, er forureningen ikke dækket af den forsikringsordning, som alle tankejere lovpligtigt er omfattet af.

Til gengæld betaler en forsikringsordning i et vist omfang for at undersøge og oprense forureninger fra olietanke, som er i brug og er lovlige. Forsikringsordningen bliver betalt af oliebranchen i Danmark.

Hul på olietank

Går der hul på en olietank, skal man straks melde det til kommunen. I tilfælde af forurening kan kommunen kræve, at ejeren af olietanken betaler for, at forureningen undersøges og renses op. Kommunen kan kræve dette, uanset om tankejeren selv har været skyld i forureningen eller ej.

Miljøtjek

Man kan aftale med sin oliefyrsmontør, at han ved næste besøg foretager et miljøtjek af olietanken med henblik på eventuelle ændringer. Dette vil sikre, at olietanken lever op til miljøkravene.