Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Rest- og madaffald fra haveboliger

Ny ordning for madaffald starter i haveboliger i februar/marts 2020, således at alle haveboliger er kommet med på ordningen inden 1. april 2020.
Fra og med 1. april 2020 er det obligatorisk for beboere i haveboliger at frasortere madaffald til genanvendelse. Ordningen starter løbende op fra midten af februar 2020, således at alle borgere er kommet med på ordningen inden 1. april 2020. Madaffald er fx madrester, skræller fra frugt og grønt, gammelt brød, fjerkræskrog, fiskeaffald, æggeskaller, kaffegrums, kaffefiltre og køkkenrulle. Madaffald bliver omdannet til biogas, som fx kan bruges som brændstof, mens det afgassede produkt kan bruges som næringsrig gødning på landbrugsjorden.

læs om madaffaldsordningen for haveboliger

Værd at vide om den nye ordning for madaffald i haveboliger

Ordningen for madaffald i haveboliger starter februar/marts 2020, således at alle husstande er kommet med på den nye ordning inden 1. april 2020. Hver husstand får en udendørs rumopdelt beholder til restaffald og madaffald i stedet for det nuværende stativ/beholder til dagrenovation. Husstanden får også en startpakke til sortering af madaffald indenfor. Startpakken er en lille køkkenspand med madaffaldsposer og en ny sorteringsfolder. Affaldsbeholder, startpakke og nye madaffaldsposer er dækket af det affaldsgebyr, som ejendommen i forvejen betaler til dagrenovation.

Typiske spørgsmål og svar (Q&A)

Spørgsmål: Hvad skal jeg betale for den nye beholder til rest- og madaffald?

Svar: Du skal ikke betale noget for beholderen. Beholderen bliver automatisk betalt af det nye gebyr for rest- og madaffald. Den nye beholder er kommunens ejendom, lige som dine genbrugsbeholdere. Det nye gebyr for rest- og madaffald dækker omkostning til kommunens indkøb/levering af beholder til dig, tømning af beholder og behandling af affaldet.

Spørgsmål: Hvor finder jeg flere oplysninger om den nye ordning for restaffald/madaffald?

Svar: Du kan læse flere detaljer her på hjemmesiden. Grundejere har også fået et brev i eBoks i januar 2020. Når du får den nye beholder i løbet af februar/marts, vil der også være mere info-materiale med.

Spørgsmål: Jeg vil gerne have ugetømning af rest/mad i stedet for 14-dages-tømning. Og jeg vil evt. også tilmelde ekstra beholder til restaffald. Hvad skal jeg gøre?

Svar: Øverst på denne side kan du klikke i den orange boks og udfylde den formular, der kommer frem. Du kan også åbne dit eBoks-brev og klikke på linket "selvbetjening" på brevets side 2, og udfylde den formular, der kommer frem.

Spørgsmål: Jeg har ikke fået noget brev i eBoks / Jeg kan ikke finde det brev, jeg har fået. Hvad gør jeg?

Svar: På denne hjemmeside kan du under næste overskrift "Information til grundejere" se brev og bilag.

Spørgsmål: Hvilken dato kommer den nye beholder?

Svar: Vi kan ikke love en præcis dato. Beholderne vil blive kørt ud løbende, og vi forventer, at levering sker fra midten af februar til og med slutningen af marts 2020.

Spørgsmål: Må jeg stadig gerne hjemmekompostere mit grønne køkkenaffald?

Svar: Du må stadig gerne låne en kompostbeholder af Hvidovre Kommune, og du må også stadig gerne hjemmekompostere den grønne del af køkkenaffaldet, altså rester fra frugt og grøntsager o.l. Du må ikke hjemmekompostere den animalske del af køkkenaffaldet, altså kød, fisk, kyllingeben o.l.

Spørgsmål: Låsehåndtaget på min nye beholder er lidt stramt at dreje. Hvad gør jeg?

Svar: Hvis du synes, at låsehåndtaget er lidt for stramt at dreje, kan du smøre det med lidt madolie.   

Hvad er madaffald

Madaffald er fx rester fra grøntsager, frugt, kød, fisk, fjerkræ, kylling- og kødben, æggeskaller, brød, ris, gryn, pasta, ost, fedt, middagsrester, kaffegrums, kaffefiltre, tefiltre, køkkenrulle samt afskårne blomster og blade fra indendørs planter. Affaldet skal være emballeret i de grønne madaffaldsposer, som fås gennem madaffaldsordningen. Nedfaldsfrugt må også komme med til madaffald og skal også være emballeret i de grønne madaffaldsposer.

Derfor skal vi sortere madaffald

I Hvidovre skal vi - lige som i resten af kommunerne og resten af EU - sortere madaffald til genanvendelse, så ressourcerne fra madaffaldet kan udnyttes. Madaffald bliver omdannet til biogas, som fx kan bruges som brændstof, mens det afgassede produkt kan bruges som næringsrig gødning på landbrugsjorden.

Vi skal overholde EU's krav om genanvendelse af affald fra de kommunale affaldsordninger:

Kravene er 50 % genanvendelse i 2022, 55 % genanvendelse i 2025, 60 % genanvendelse i 2030 og 65 % genanvendelse i 2035. EU har desuden krav om særskilt indsamling af madaffald senest i 2023. 

I Hvidovre var vores genanvendelse af affald fra de kommunale affaldsordninger i 2018 på 31 %. For at kunne opfylde det førstkommende krav om 50 % genanvendelse i 2022, skal vi både i gang med at frasortere madaffald, og vi skal også blive endnu bedre til at frasortere plast, papir, glas, metal, pap og batterier.

Affaldsbeholdere til madaffald udendørs

Den udendørs beholder er en 2-hjulet, rumopdelt beholder på 240 liter, af den slags, som grundejerne allerede kender fra genbrugsordningen med plast/papir og glas/metal. I den nye beholder er den ene side til restaffald, og den anden side til madaffald. Beholderen er inddelt med 60 % (144 liter) til restaffald og 40 % (96 liter) til madaffald. Beholderen har et dobbeltlåg, så du nemt kan bruge beholderen og smide affald gennem det øverste låg, når beholderen står korrekt med hjulsættet udad. Beholderen er ca. 127 cm høj inkl. håndtag, ca. 65 cm bred og ca. 75 cm dyb; Dette er beholderens udvendige mål inkl. hjul og bøjlehåndtag. Den udendørs beholder vil blive leveret i februar-marts 2020. 

Den nye beholder kan i alt rumme lidt over dobbelt så meget som den nuværende standardløsning med 110 liters sækkestativ til dagrenovation. Den nye beholder vil derfor som standard blive tømt hver 14. dag, dog ugentligt i juni-august. Hvis husstanden har brug for oftere tømning end hver 14. dag, kan ejendommen i stedet vælge ugentlig tømning hele året.

Hvis husstanden derudover har brug for mere kapacitet til restaffald, kan ejendommen tilmelde en ekstra 2-hjulet beholder til restaffald. Hvis ejendommen i forvejen har en eller flere 2-hjulede beholdere til dagrenovation, kan en eller flere af disse tilmeldes som ekstra beholder til restaffald ved at give besked på affald@hvidovre.dk, hvorigennem der også kan købes ekstra beholdere, hvis ejendommen ikke i forvejen har en 2-hjulet beholder.

Placering af udendørs beholdere

Selv om du med den nye ordning ikke får flere beholdere, end du har i forvejen, da dagrenovationsstativet samtidig udgår, kan der evt. være behov for at omrokere nuværende affaldsbeholdere eller skabe mere plads til affaldsbeholderne. Beholderen til rest- og madaffald er samme type som dine genbrugsbeholdere til glas/metal og plast/papir. 

Beholderen må stå op til 10 m inde på grunden og skal stå med hjulsættet udad, så skraldemanden nemt kan betjene beholderen. Hver beholder må veje max 50 kg med indhold. Sørg for at der er mindst 10 cm plads imellem hver beholder, og at der er rigelig plads og fri adgang til, at skraldemanden nemt kan betjene hver enkelt beholder. Der skal være mindst 2 m frihøjde og 90 cm fribredde på standpladser og adgangsveje, og der skal være kørefast underlag som fx fliser eller asfalt, samt tilstrækkelig belysning. Der må højst være én låge/port, og den skal kunne stå åben af sig selv. Der må ikke være nogen hældning/stigning på mere end 10 % og ingen trappetrin/kanter. Læs mere om krav til standpladser og adgangsveje i Regulativ for Husholdningsaffald, Bilag 1, under Regler og gebyrer.

Hvis du hellere vil have beholderen stående et sted på din grund, hvor ovenstående krav ikke er opfyldt, skal du i stedet stille beholderen i skel, inden kl. 6.00 på tømmedagen.

Hvis du ikke allerede har beholdere til plast/papir, glas/metal og pap, og også ønsker disse beholdere, så sørg samtidig for at indtænke tilstrækkelig plads til disse.

Tømning af udendørs beholdere

Den udendørs beholder til rest- og madaffald vil blive tømt hver 14. dag, på en fast tømmedag, som du kan se i "Affaldskalender" under Nyheder og driftsstatus eller brug vores gratis-app Affaldsportal. Du kan også tilmelde dig besked-service under App og beskedservice, så du får en SMS eller e-mail dagen inden tømning. Hvis beholderen ikke er blevet tømt som planlagt, skal du bruge selvbetjeningen "Giv besked om problemer med afhentning af affald" under Nyheder og driftsstatus eller på app'en Affaldsportal.

Startpakker til husstandene

Samtidig med levering af den udendørs beholder modtager husstanden en startpakke. Startpakken består af en lille køkkenspand, en rulle plastposer til madaffald og information om sortering. På den måde bliver det nemt for husstanden at komme i gang med at sortere madaffald.

Brug af madaffaldsposer og den indendørs køkkenspand

Sortering af madaffaldet foregår ved, at husstanden samler sit madaffald i særlige madaffaldsposer. Det er valgfrit, om husstanden vil bruge den indendørs køkkenspand eller en anden indendørs sorteringsløsning. Når madaffaldsposen skal smides ud, binder beboeren knude på posen og lægger posen i den udendørs beholder, i den side der er til madaffald.

Nye madaffaldsposer

Når madaffaldsordningen er godt i gang, og husstanden får brug for flere madaffaldsposer, binder beboeren en ubrugt madaffaldspose fast på beholderens håndtag. Så lægger skraldemanden en ny rulle madaffaldsposer.

Rengøring af udendørs beholdere

Lige som for de øvrige affaldsbeholdere skal ejendommen selv sørge for at rengøre beholderen til rest- og madaffald, indvendig og udvendig, efter behov, for at undgå at den bliver uhygiejnisk for beboerne og for skraldemanden, og for at undgå lugtgener, insekter og skadedyr. Når du sørger for at binde knude på dine madaffaldsposer og på dine restaffaldsposer, minimeres behovet for rengøring af beholderen.

Hvad sker der med madaffaldet og poserne

Den nye skraldebil til rest- og madaffald er opdelt i to rum, så restaffald og madaffald bliver holdt adskilt og ikke bliver blandet, hverken under transport eller aflæsning. Efter indsamling af rest- og madaffald køres det til et anlæg max 15 km fra Hvidovre. Madaffaldet aflæsses ét sted på anlægget, og restaffaldet aflæsses et andet sted på anlægget. Derefter overtager anlægget ansvaret for madaffaldets og posernes genanvendelse, og at restaffaldet køres videre til forbrænding på Amager Ressource Center (ARC). 

Madaffaldsposerne er lavet af genanvendt plast. På modtageanlægget for madaffald, vil plastposerne blive frasorteret og sendt til plast-genanvendelse. Madaffaldet omdannes til pulp/biomasse, der derefter afgasses i store tanke. Man ender med at have biogas og et afgasset produkt. Biogassen kan bruges fx i gasnettet til opvarmning af boliger eller som brændstof i transportsektoren i busser mv. Det afgassede produkt kan bruges som gødning på landbrugsjorden, så næringsstofferne kommer tilbage til jorden.

Restaffald

Restaffald er det daglige affald, der er tilbage, når husstanden har frasorteret madaffald, plast, papir, glas, metal, pap og batterier. Restaffald er fx juicekartoner, mælkekartoner, pizzabakker, chipsposer, korkpropper, støvsugerposer, tyggegummi, blisterpakninger, tandtråd, vatpinde, bleer, hygiejnebind, aske, cigaretskod, dyrestrøelse, kattegrus, hundehømhøm, døde mus/fugle o.l.

Det gamle stativ/beholder til dagrenovation

Første gang, den nye beholder til rest- og madaffald bliver tømt, vil dit gamle dagrenovationsstativ/dagrenovationsbeholder samtidig blive tømt en sidste gang. Derefter udgår dit gamle stativ/beholder af ordningen. Har du en eller flere 2-hjulede beholdere med bøjlehåndtag til dagrenovation, kan du fremover bruge dem i haveaffaldsordningen, hvis du er tilmeldt den ordning. Hvis du har brug for mere kapacitet til restaffald, og har tilmeldt ugentlig tømning af den nye beholder, kan du desuden tilmelde en eller flere af de 2-hjulede dagrenovationsbeholdere som ekstra beholder til restaffald.

Fejlsorteringer

Ved væsentlig fejlsortering tømmes beholderen ikke, og renovatøren efterlader besked til grundejeren. Grundejeren sørger så for at omsortere affaldet til de korrekte beholdere. Beholderne vil derefter blive tømt på næste ordinære tømmedag eller hurtigst muligt, efter behov, uden ekstra betaling. Er der tale om en separat restaffaldsbeholder, vil den blive tømt på næste ordinære tømmedag, eller hurtigst muligt mod betaling. I specielle tilfælde kan ejendommen, efter kommunens forudgående vurdering og godkendelse, bestille en ekstraordinær tømning af en fejlsorteret beholder, mod betaling. Særgebyrer for ekstraordinære tømninger og tømning af fejlsorterede beholdere fremgår af gebyrbladet under Regler og gebyrer.